Största fisken i Dammån 2001
Dammåns fiskecamp 0643 31056
2001 Copyright © Dammåns fiskecamp Conny Elf
    Rekord öring 99 Rekord harr 99
1999     vikt Datum Fångstman   Vikt Datum Fångstman
Största fångsten   Öring 4,4 kg 19-7-1999 Mats Ahlskog Köping Harr 1.0 kg Fredrik Svensk Linköping
Störst i fisktrappan   Öring 5,5 kg 10-8-1999          
               
    Rekord öring 2000 Rekord harr 2000
             
2000     vikt Datum Fångstman   Vikt Datum Fångstman
Största fångsten   Öring 4,2 kg 12-8-2000 Daniel Elf Myre/Ågårdarna Harr 0.75 kg 2-8-2000 Anders Huitfel Danmark
Återutsatta fiskar   15 st 2,0 kg 12-8-2000 Boris Koll Köpenhamn 2 st 0,4 kg  
Störst i fisktrappan   Öring 5,2 kg 12-7-2000          
       
    Rekord öring 2001 Rekord harr 2001
             
2001     vikt Datum Fångstman   Vikt Datum Fångstman
Största fångsten   Öring 4,5 2001-08-15 Peter Sundbaum Kållered Harr 1 2001-07-17 Magnus Grönvall
Återutsatta fiskar   24   1 2001-08-07 Kari Huktakayas
Störst i fisktrappan   Öring 5,3 2001-07-22