Dammåns egenkaper
Här kan du se vattenföring,fiskuppgång och vattentemperatur i förhållande till varann
Normalvärdet på vattenföringen är 15 cm över skibordet
2001 Copyright © Dammåns fiskecamp Conny Elf