Fiskuppgång o väder i Dammåns fisktrapp 2001
Denna sida är administrerad och uppdateras vid 17.00 tiden av Dammåns fiskecamp 0643 31056 
Fisktrappan är öppen för allmänheten fr.o.m 10/6-31/8   telefontid 8.30-900
Trappan är stängd för allmänheten f.o.m den 1 sept 2001 Copyright © Dammåns fiskecamp Conny Elf
Största fisk i fisktrappan genom åren 10,6
Största fisk i fisktrappan 2001   5,3  2001-07-22
Antal uppvandrande fiskar    671
Medelvikt på fisk i fisktrappan   1,5
Antal honfiskar   409 0,2
Antal hanfiskar        262 0,4
  Antal Antal Tot Hög Tot     Vatt Vatt        
  kl kl alt sta al     en en Luft Vattenfärg Vatten Väderlek
Datum 800 1600 antal vikt vikt Hona Hane temp föring temp   stånd  
31-maj 8 16,4 Klart vatten Lågt  Halvklart till mulet
1 0 0 0 8 12 Klart vatten Lågt  Mulet lätt vind
2 0 0 0 7 8 Klart vatten Lågt Växlande
3 0 0 0 6 9 Klart vatten Lågt Sol o regn
4 0 0 0 7 8 Klart vatten Sjunkande Växlande sol o lätt vind
5 0 0 0 7 13 Klart vatten Sjunkande Mulet
6 0 0 0 9 16 Lite grumligt Sjunkande Mulet
7 0 0 0 7 9 Lite grumligt Stigande Regn
8 0 0 0 6 8 Grumligt  Stigande Regn
9 0 6 8 Lite grumligt Oförändrad Regn
10-jun 0 1 1 2,1 2,1 1 0 6,7 82 11 Lite grumligt Sjunkande Halvklart
11 1 0 1 2,3 2,3 0 1 5 80 4 Klart vatten Sjunkande 2 cm Kraftig västanvind
12 0 0 0 0 0,0 0 0 5 77 9 Lite grumligt Sjunkande 3 cm Uppehåll lätt västanvind
13 0 0 0 0 0,0 0 0 5,4 74 8 Lite grumligt Sjunkande Uppehåll
14 0 0 0 0 0,0 0 0 6,2 68 6,8 Klart vatten Sjunkande Sol o lite vind
15 1 1 2 3,0 5,8 1 1 8,7 47 15,6 Klart vatten Sjunkande Soligt med lite vind
16 1 1 2 3,7 5,3 1 1 6,4 45 15 Klart vatten Sjunkande Soligt med lite vind
17 1 1 2 4,1 2,3 1 1 7,4 45 9,1 Klart vatten Oförändrad Halvklart
18 1 2 3 1,8 4,6 2 1 9,7 48 11 Klart vatten Oförändrad Uppsprickande m sol
19 0 3 3 3,9 6,0 1 2 11 43 24 Klart vatten Bra vattenstånd Sol molnfritt
20 0 5 5 2,6 8,1 3 2 12,3 40 25 Klart vatten Bra vattenstånd Sol och molnigt
21 2 3 5 1,4 4,9 1 4 11,4 69 15 Lite grumligt Liten höjning Sol och molnigt
22 1 2 3 1,4 5,0 3 0 10,1 68 16 Klart vatten Liten höjning 1 cm Mulet
23 0 1 1 1,0 1,0 0 1 11,2 46 21 Klart vatten Sjunkande Sol och molnigt
24 0 4 4 2,4 6,2 1 3 12,4 43 21 Klart vatten Sjunkande Sol och molnigt m åska
25 0 3 3 2,3 4,2 2 1 12,3 39 25 Klart vatten Sjunkande Soligt med lite vind
26 5 2 7 1,8 8,8 4 3 14 37 25 Klart vatten Sjunkande Sol
27 9 3 12 3,4 18,4 3 9 13 35 17 Klart vatten Sjunkande 1cm Sol
28 5 15 20 2,8 27,8 7 13 14,4 53 26,6 Klart vatten Sjunkande 2cm Uppspickande
29 8 10 18 3,7 27,6 9 9 13,8 31 19,8 Klart vatten Sjunkande 2cm Molnigt
30 3 7 10 3,1 12,4 4 6 14,3 24 22 Klart vatten Sjunkande Sol
01-jul 4 6 10 3,6 18,1 6 4 13,4 27 14,6 Klart vatten Stigande Halvklart
2 2 3 5 4,0 8,6 2 3 11,6 48 14,8 Något färgat Stigande 21cm Halvklart
3 1 3 4 2,3 5,0 1 3 11,6 42 17 Något färgat Sjunkande 6cm Mulet
4 3 6 9 3,3 14,6 6 3 15 42 26 Något färgat Sjunkande 4cm Sol
5 6 3 9 2,3 12,2 6 3 12,2 46 24 Något färgat Stigande 4cm Mulet
6 17 1 18 3,2 21,2 10 8 13,8 32 19,6 Något färgat Sjunkande Uppsprickande m sol
7 4 5 9 4,6 14,8 3 6 14 52 17 Något färgat Stigande 20cm Regn o åska
8 2 1 3 3,2 6,2 1 2 13,6 55 20,6 Något färgat Stigande 3cm Sol
9 6 7 13 3,5 17,9 7 6 16,6 41 28,6 Något färgat Sjunkande 14cm Sol
10 7 7 14 3,2 21,4 8 6 16,2 36 18,2 Nyvatten Sjunkande Regn/åska
11 5 0 5 2,6 9,3 2 3 14,6 80 23,4 Brunt vatten Högt vattenstånd Dammån steg med 44cm
12 1 6 7 1,8 8,3 4 3 15,4 50 21 Brunt vatten Sjunkande 30cm Sol och molnigt
13 1 5 6 3.0 9.1 4 2 13.8 43 16 Något färgat Sjunkande 7 cm Sol/mulet
14 1 2 3 1.1 2.5 1 2 12.4 37 14 Något färgat Sjunkande 4cm Mulet
15 0 1 1 2.0 2.0 0 1 12.2 33 14 Något färgat Sjunkande 4cm Regn
16 2 3 5 2,4 6,3 2 3 11,8 44 15 Något färgat Stigande 11cm Mulet
17 4 6 10 3,4 15,1 8 2 11,6 30 17 Något färgat Sjunkande 14cm Mulet
18 2 3 5 3,4 8,2 3 2 11,4 30 14 Något färgat Oförändrad Regn
19 0 2 2 1,8 3,6 1 1 10,2 115 14 Brunt vatten Stigande Regn
20 0 0 0 0 0 0 0 13,2 115 14 Brunt vatten Stigande Regn
21 0 0 0 0 0 0 0 10,2 95 19 Brunt vatten Sjunkande Sol och molnigt
22 4 4 8 5,3 15,8 4 4 11,8 87 17 Något färgat Sjunkande Skurar
23 1 4 5 1,6 5,4 3 2 13 80 21 Färgat Sjunkande Sol
24 4 10 14 4,7 26,2 7 7 14,6 75 22 Klart vatten Sjunkande Mulet
25 7 8 15 1,9 15,2 12 3 14 53 23 Färgat Sjunkande 22cm Sol
26 3 10 13 3,8 21,7 10 3 13,8 47 19,6 Klart vatten Sjunknde 7cm Mulet
27 0 3 3 3,2 4,7 2 1 12,8 43 19 Klart vatten Sjunkande 4 cm Sol
28 3 11 14 4,0 22,3 7 7 12,8 39 19,5 Klart vatten Sjunkande 4 cm Sol
29 1 8 9 3,5 13,4 5 4 12,6 36 15,6 Klart vatten Sjunkande 3 cm Mulet
30 8 10 18 4,1 37 8 10 13,2 31 15,6 Klart vatten Sjunkande 5 cm Sol och molnigt
31 3 0 3 2,0 4,1 2 1 11,2 29 14 Klart vatten Sjunkande 2 cm Molnigt
01-aug 1 0 1 1,2 1,2 1 0 10,8 25 14,4 Klart vatten Sjunkande 4 cm Växlande väder
2 0 1 1 0,9 0,9 1 0 10 23 15,6 Klart vatten Sjunkande 2 cm Växlande molnighet
3 1 0 1 0,6 0,6 1 0 9,6 21 21,2 Klart vatten Sjunkande 2 cm Växlande molnighet
4 15 10 25 3,2 30,1 20 5 11,6 22 16,4 Klart vatten Stigande 1 cm Växlande väder
5 6 2 8 4,9 16,7 6 2 11,4 22 13,6 Klart vatten Oförändrad Regn
6 2 3 5 4,0 15,6 2 3 10,2 47 15 Färgat Stigande 25 cm Mulet
7 2 8 10 2,0 14,1 6 4 10,4 36 15,6 Något färgat Sjunkande 11 cm Mulet
8 0 10 10 2,9 17,2 7 3 10,6 35 17,8 Något färgat Sjunkande 1 cm Växlande
9 7 10 17 2,2 22,4 9 8 10,8 26 15,6 Något färgat Kraftv. Ändrat flöde Växlande
10 5 9 14 4,2 26,7 4 10 10,8 32 15,4 Något färgat Stigande 6 cm Växlande
11 3 7 10 1,4 12 7 3 10,4 27 14,2 Något färgat Sjunknde 5 cm Blåsigt
12 1 0 1 2,3 2,3 1 0 10,1 22 13,8 Något färgat Sjunkande 5 cm Regn
13 5 4 9 2,3 12,8 6 3 10,9 31 16,4 Klart vatten Stigande Regn
14 5 1 6 3,0 8,1 6 0 12,4 21 19,9 Något färgat Sjunkande 10 cm Regn
15 4 9 13 3,6 19,5 9 4 12,9 19 23,4 Klart vatten Sjukande 2 cm Sol
16 5 6 11 5,2 16,1 9 2 15,9 28 31,4 Klart vatten Stigande 9cm Sol
17 7 4 11 3,5 13,4 9 2 15,1 21 15,4 Klart vatten Sjunkande 7 cm Sol/Regn
18 8 4 12 1,9 14,1 7 5 13,8 17 22 Klart vatten Sjunkande 4 cm Sol
19 1 1 2 1,5 2,3 1 1 13,3 16 22 Klart vatten Sjunkande 1 cm Sol
20 3 5 8 3,1 10,7 6 2 14,9 19 12,1 Klart vatten Stigande 3 cm Regn
21 4 7 11 5,2 17,6 8 3 13 15 17,3 Klart vatten Sjunkande 4 cm Sol
22 1 2 3 1,2 3,1 1 2 11,9 12 20 Klart vatten Sjunkande 3 cm Sol
23 11 4 15 4,6 19,6 11 4 12,9 12 22,9 Klart vatten Oförändrat Sol
24 3 3 6 2 5,5 4 2 13,2 12 23,2 Klart vatten Oförämdrat Sol
25 9 7 16 3,6 29 12 4 13 11 23,5 Klart vatten Sjunkande 1 cm Sol
26 11 3 14 3,0 19,1 11 3 14,3 12 20,3 Klart vatten Stigande 1 cm Mulet
27 3 4 7 2,2 7,8 3 4 10,2 12 12,8 Klart vatten Oförändrat Regn
28 0 0 0 0 0 0 0 9,7 111 10 Brunt vatten Stigit 1 meter Regn
29 1 1 2 2,3 4,5 2 0 9,8 97 13,4 Brunt vatten Sjunkande 14 cm Mulet
30 4 10 14 4,0 22,7 10 4 9,3 77 16,1 Något färgat Sjunkande 20 cm Mulet
31 1 14 15 2,3 19,3 7 8 12,4 65 15,4 Något färgat Sjunkande 12 cm Växlande
01-sep 2 3 5 1,4 5,8 4 1 11,1 55 13,1 Något färgat Stigande Mulet
2 1 1 2 1,3 2,3 2 0 9,8 86 9,6 Färgat Stigande 31 cm Mulet
3 7 9 16 2,0 21 13 3 10,2 85 12,3 Färgat Sjunkande 1 cm Mulet
4 1 2 3 2,6 5,9 3 0 9,9 81 7,8 Färgat Sjunkande 4 cm Halvklart
5 3 3 6 2,0 7,4 5 1 10,3 73 15,4 Färgat Sjunkande 8 cm Solsken
6 1 3 4 1,4 4,0 4 0 9,8 65 12 Något färgat Sjunkande 8 cm Halvklart
7 3 3 6 1,7 4,2 6 0 9,6 65 6,9 Något färgat Oförändrat Halvklart
8 1 0 1 1,5 1,5 1 0 9,6 62 9,4 Klart vatten Sjunkande Halvklart
9 8 0 8 3,1 12,4 5 3 9,4 90 11,9 Brunt vatten Stigande 28 cm Regn
0
0 Fisketrappan är nu stängd
0 Dammån stiger
0
0
0
0
0
Totalt 296 375 671   978,9    
Tot.800 Tot.1600 Tot.antal Totalvikt 409 262