Dammåns fiskecamp 0643 31056
Diagram för fiskuppgång juni-aug 2001
2001 Copyright © Dammåns fiskecamp Conny Elf
Juni månad   Hona Hane
Totalt antal    102 44 58
Totalt vikt i juni 2001 152,8    
Medelvikt i juni 2001 1,50    
Juli månad   Hona Hane
Totalt antal   240 135 105
Totalt vikt i juli 2001 356,6 0 13,5
Medelvikt i juli 2001 1,49 0,0 0,13
Augusti månad   Hona Hane
Totalt antal   278 191 92
Totalt vikt i aug 2001 405    
Medelvikt i aug 2001 1,46    
September månad   Hona Hane
Totalt antal i SEPT 2001 51 39 7
Totalt vikt i sep 2001 64,5    
Medelvikt i sep 2001 1,26    
juni
10 Längd Hona Hane Hone Hane
61 2,1 Summa 81,7 99,9
63 2,3
15 66 3
63 2,8
16 66 3,7
56 1,6
17 62 2,3
56 1,8
18 47 1
56 1,8
56 1,8
19 43 0,8
50 1,3
72 3,2
20 40 0,8
44 0,9
60 2,2
62 2,5
21 48 1
51 1,4
50 1,3
50 1,3
22 51 1,3
51 1,3
48 1,1
51 1,3
23 48 1
24 64 2,4
44 0,9
53 1,5
55 1,7
25 44 0,8
48 1,1
63 2,3
26 47 1
48 1
50 1,3
54 1,8
55 1,8
41 0,7
50 1,3
27 42 0,7
42 0,8
45 0,9
46 1
51 1,4
55 1,5
53 1,6
56 1,8
59 2,1
54 1,8
64 3,4
28 43 0,8 1,6
46 0,9
46 0,9
50 1,3
51 1,9
60 2,1
43 0,7
44 0,8
45 0,8
47 1
48 1,2
48 1,2
50 1,2
51 1,3
53 1,3
51 1,4
53 1,5
55 1,6
56 1,9
64 2,3
65 2,8
29 43 0,7
45 0,8
45 0,8
50 1,7
51 1,6
58 1,8
68 3,2
68 3,7
45 0,8
44 0,9
47 1
47 1
48 1,1
49 1,1
49 1,1
50 1,2
52 1,8
65 2,7
30 45 0,8
55 1,7
68 3,1
44 0,7
48 1
49 1,1
54 1,2
53 1,3
54 1,5
1 47 0,9
55 1,5
66 2,7
69 3,2
48 1
49 1,1
50 1,2
51 1,3
55 1,6
69 3,6
2 49 1
62 2,1
44 0,7
45 0,8
73 4
3 1,5