Dammåns fisktrappa dagrapport 2002 rapporten är gjord  av Conny Elf och Tor Eriksson
        Totalt Högsta vikt Honor Hannar
Antal uppvandringar 2002   752 5,4 461 291
Medelvikt 1,44 1,34 1,61
Medellängd 51,86   50,71 53,67
Medeltemp Luft 16,88
Medeltemp vatten 14,30
Medelvattenstånd     20,52
        Totalt Högsta vikt Honor Hannar
Antal uppvandringar  2001 671 5,3 419 252
Medelvikt   1,51 1,42 1,66
Medellängd   51,87   50,44 54,25
Medel Lufttemp   14,79
Medel Vattentemp   11,71
Medel Vattenstånd     48,53
Uppvandrande öring i Dammåns fisktrapp 2001  
HONA   HANE   Besökare
Datum Tid L.temp V.temp V.stånd Väderlek ANTAL LÄNGD VIKT ANTAL LÄNGD VIKT Märkt nr 0
10-jun 8.00 16,4 14,6 16 sol 1 45 0,8 1 51 1,3  
            1 50 1,2   1 51 1,3    
      1 51 1,3 1 52 1,4  
            1 53 1,7   1 55 1,7    
          1 60 2,3  
                    1 65 2,7    
16.00 22,4 15,7 14 sol 1 48 1 1 39 0,6  
                    1 47 0,9    
          1 48 1  
                    1 57 1,7    
          1 58 1,8  
11-jun 08.00 16,6 14,8 15 mulet 1 52 1,4   1 47 0,9    
16.00 19,3 15,8 15 mulet            
12-jun 08.00 13,6 15,3 16 mulet         1 46 0,8    
          1 55 1,4  
  16.00 20,2 15,1 10 halvklart 1 50 1,1            
13-jun 08.00 15,4 13,6 8 halvklart 1 49 1,1 1 48 1  
                    1 55 1,5    
          1 62 2,3  
  16.00 19,1 13,8 9                    
14-jun 08.00 13,5 13,2 9   1 48 0,9 1 54 1,4  
  16.00 12,5 13,4 10   1 41 0,7   1 46 0,8    
15-jun 08.00 11 12,1 10 halvklart     1 44 0,7  
  16.00 15,4 12,1 11 halvklart         1 46 0,8    
16-jun 08.00 13,6 12,1 9 halvklart 1 56 1,6        
  16.00 19 12,8 9 halvklart 1 48 1   1 46 0,9    
      1 49 1,1 1 49 1,1  
            1 52 0,3   1 49 1,1    
          1 55 1,5  
                    1 59 2    
17-jun 08.00 13,1 12 9 halvklart 1 44 0,7 1 49 1,1  
            1 49 1,1   1 49 1,1    
      1 50 1,3 1 50 1,2  
                    1 64 2,5    
          1 72 3,8  
  16.00 19,3 12,8 8   1 58 1,9   1 48 1,1    
          1 49 1,1  
                    1 55 1,4    
18-jun 08.00 16,8 10,5 21 mulet     1 46 0,7  
                    1 46 0,9    
          1 47 0,9  
                    1 59 2    
            79 4,8  
  16.00 23,1 10,5 20 mulet         1 44 0,7    
      1 45 0,8 1 45 0,8  
            1 45 0,8   1 45 0,8    
      1 46 0,8 1 45 0,8  
            1 47 0,9   1 48 1    
19-jun 08.00 16,2 10,6 27   1 44 0,7 1 54 1,5  
            1 47 1   1 56 1,5    
      1 55 1,5        
  16.00 19,1 13,3 37   1 51 1,2   1 59 2    
      1 51 1,3        
            1 76 4            
      1 79 4        
20-jun 08.00 12,6 13,2 31           1 42 0,7    
          1 50 1,1  
                    1 54 1,5    
16.00 21,5 13,8 30       1 48 1  
                    1 53 1,2    
          1 69 2,8  
21-jun 08.00 10,6 12,4 30   1 45 0,7   1 46 0,8    
      1 50 1 1 47 1  
                    1 50 1,1    
          1 56 1,7  
                    1 63 2,4    
16.00 17,4 10,2 31   1 46 0,9 1 44 0,7  
                    1 51 1,3    
22-jun 08.00 13,4 12,3 31   1 57 1,8 1 65 3  
  16.00 18,4 13,2 31           1 72 3,5    
23-jun 08.00 13,7 12,7 29   1 47 0,9 1 43 0,7  
            1 49 1,2   1 46 1    
      1 55 1,7        
            1 57 1,7            
16.00 20,4 12 28 odlad fisk 1 43 0,6 1 46 0,9  
            1 50 1,2            
24-jun 08.00 17,4 13,3 31       1 45 0,7  
  16.0 23,4 11,6 23   1 48 0,9   1 48 1    
25-jun 08.00 12,6 10,8 21   1 50 1,1        
            1 50 1,3            
16.00 17,8 13,2 20   1 48 1        
            1 50 1,1            
26-jun 08.00 8,9 12,9 21   1 42 0,7 1 46 0,7  
            1 50 1,2   1 43 0,8    
      1 54 1,5        
            1 56 1,7            
16.00 14,3 13 22   1 45 0,7 1 45 0,9  
            1 48 1   1 47 0,9    
      1 48 1,1 1 48 1  
27-jun 08.00 13 10,9 20 regn 1 49 1,1   1 48 1,1    
      1 51 1,3        
            1 55 1,8            
16.00 14,9 13,3 21 regnskurar 1 46 0,9 1 63 2,5  
            1 49 1,1            
      1 52 1,4        
            1 70 3,5            
28-jun 08.00 11,9 11,1 30 mulet 1 48 1,1 1 50 1,2  
            1 51 1,3   1 56 1,7    
16.00 17,4 12,5 31 mulet 1 53 1,4 1 48 0,9  
            1 65 2   1 53 1,5    
29-jun 08.00 10,1 10,6 32 muletgrått vatten            
  16.00 12,3 11,6 31 mulet 1 48 1            
30-jun 08.00 10,9 11 30 duggregn            
  16.00 17,3 12,8 30 halvklart 1 50 1,2   1 41 0,9    
          1 60 2,3  
01-jul 08.00 16,6 11,3 29 "                 2bil
16.00 17,7 12,2 32 " 1 40 0,7 1 45 0,9 19bil
02-jul 08.00 14,6 11,3 28 " 1 49 1,1           7bil
16.00 15,3 12,4 27 mulet 1 48 1       13 bil
            1 54 1,5            
03-jul 08.00 14,8 11,8 27 halvklart     1 52 1,5 3 bil
  16.00 18,3 13,3 26 "                 9 bil
04-jul 08.00 14,1 12,7 25 mulet 1 42 0,7 1 49 1,2 3 bil
            1 50 1,2            
      1 51 1,3        
  16.00 18,4 13,6 25 mulet 1 48 1   1 53 1,5   11 bil
05-jul 08.00 15,4 13,1 25 mulet 1 44 0,7 1 44 0,7 odlad 4 bil
            1 57 2,1   1 44 0,7    
16.00 17,8 13,3 25 mulet 1 43 0,7        
            1 52 1,4           9 bil
06-jul 08.00 14,1 1,9 24 mulet 1 47 0,9 1 50 1,1  
            1 52 1,4            
      1 54 1,6        
  16.00 18,4 13,5 23 mulet 1 47 0,9   1 44 0,7   13 bil
      1 48 1 1 44 0,7  
            1 49 1,0   1 61 2,1    
          1 76 3,6  
                    1 76 4,5    
07-jul 08.00 14,6 12,1 25 solsken 1 51 1,3       3 bil
  16.00 12,1 12,8 42 mulet 1 46 0,9   1 46 0,9   14 bil
          1 46 1  
                    1 47 1,1    
08-jul 08.00 12,4 10,4 40 dimma 1 47 1 1 65 2,6 2bil
            1 49 1,1            
      1 53 1,4        
            1 55 1,5            
16.00 20,1 12,9 20 halvklart 1 46 0,8 1 50 1,2 19 bil
            1 48 0,9            
      1 49 1        
            1 49 1,1            
      1 50 1,3        
            1 51 1,3            
      1 52 1,4        
            1 57 2            
09-jul 08.00 16,4 13,6 21 halvklart 1 44 0,7 1 46 0,8 2 bil
            1 47 1   1 46 0,8    
      1 50 1,1 1 46 0,8  
            1 51 1,2   1 53 1,4    
      1 55 1,6        
  16.00 23,8 13,6 20 halvklart 1 46 0,9           23 bil
      1 47 1        
10-jul 08.00 23,2 15,3 19 solsken 1 44 0,7   1 44 0,7   1 bil
      1 49 1,1 1 70 3,6  
            1 50 1,3   1 7 3,7    
      1 52 1,3        
  16.00 24,8 15,8 20 solsken 1 49 1,1   1 48 1   17 bil
      1 50 1,2 1 49 1,1  
            1 52 1,4   1 51 1,3    
      1 54 1,5 1 79 5,1  
            1 54 1,5            
11-jul 08.00 17,4 16,1 36 solsken 1 45 0,7 1 46 0,8 2 bil
            1 46 0,8   1 48 1    
      1 46 0,8        
            1 46 0,8            
      1 48 1        
            1 48 1            
      1 48 1,1        
            1 49 1,1            
      1 49 1,1 1 50 1,2  
            1 51 1,3            
      1 51 1,3 1 58 1,6  
            1 57 1,8   1 59 1    
      1 60 2,1        
  16.00 23,3 16,3 18 solsken 1 50 1   1 61 2,3   16 bil
      1 49 1,1        
            1 51 1,2            
      1 52 1,4        
            1 52 1,4            
12-jul 08.00 16,4 15,6 19 halvklart 1 44 0,8 1 47 0,9 3 bil
            1 44 0,8   1 48 1    
      1 44 0,8 1 48 1,1  
            1 48 1,1   1 50 1,1    
      1 50 1,4 1 49 1,2  
            1 51 1,4   1 53 1,5    
      1 56 1,8 1 58 1,9  
            1 56 1,9   1 70 3,4    
16.00 20,3 15,8 18 solsken 1 48 1 1 47 0,9 11 bil
            1 53 1,4            
      1 54 1,5        
13-jul 08.00 15,4 14,6 17 solsken 1 44 0,7   1 49 1,1   4bil
      1 46 0,8        
            1 47 1            
      1 56 1,8        
  16.00 21,1 15,7 21 solsken 1 44 0,7           11bil
14-jul 08.00 17,7 15,2 21 halvklart 1 45 0,7 1 48 1  
            1 48 1            
      1 48 1 1 48 1  
            1 50 1,3   1 51 1,3   3 bil
      1 52 1,4        
            1 53 1,4            
      1 53 1,4 1 54 1,5  
            1 59 2   1 61 1,9    
      1 62 2        
  16.00 20,4 15,1 21 solsken                 16 bil
15-jul 08.00 16,2 14,6 21 solsken 1 47 0,9 1 46 0,8  
                    1 46 0,8    
      1 47 0,9 1 47 0,9 4 bil
            1 48 1            
      1 48 1        
            1 48 1   1 49 1,1    
      1 60 2,1 1 52 1,4  
  16.00 18,5 15,1 22 solsken 1 46 0,9           16 bil
16-jul 08.00 16 14,7 22 solsken     1 44 0,8 6 bil
                    1 46 0,9    
      1 48 1 1 47 1  
                    1 48 1    
      1 48 1 1 50 1,1  
            1 50 1,1   1 52 1,2    
      1 51 1,4 1 51 1,4  
            1 53 1,5            
      1 75 3,5        
  16.00 22,4 16,6 21 solsken 1 43 0,8            
      1 46 0,9 1 48 1,0 14 bil
            1 48 1,0   1 68 3    
      1 50 1,2 1 71 3,7  
17-jul 08.00 17,5 15,6 22 mulet 1 45 0,8           5 bil
      1 47 0,9        
            1 47 0,9            
      1 48 1        
            1 52 1,2            
      1 51 1,3        
            1 52 1,5            
16.00 17,4 15,2 23 mulet 1 50 1,3 1 44 0,9 17 bil
            1 50 1,3   1 52 1,4    
      1 52 1,3 1 55 1,7  
            1 56 1,8   1 70 3,4    
18-jul 08.00 12,8 14,6 24 regn 1 46 0,8 1 44 0,7 1 bil
            1 46 0,8   1 44 0,8    
      1 46 0,8        
            1 47 0,9            
      1 50 1,2        
            1 50 1,2            
      1 51 1,3 1 54 1,5  
            1 55 1,6   1 57 2    
16.00 17,6 14,9 25 mulet 1 48 1 1 47 0,9 23 bil
            1 48 1            
      1 48 1        
            1 50 1            
      1 50 1 1 67 2,9  
            1 49 1,1   1 73 3,4    
      1 50 1,1 1 72 3,5  
            1 50 1,2   1 75 4,2    
      1 51 1,3        
            1 51 1,3            
19-jul 08.00 15,9 14,5 22 halvklart 1 47 1,1 1 45 0,8 4 bil
            1 51 1,3            
16.00 18,8 15,3 21 mulet 1 46 0,9 1 44 0,8 11 bil
            1 47 0,9            
      1 48 0,9 1 50 1,2  
            1 52 1,4   1 76 4,2    
20-jul 08.00 14,7 15,4 23 duggregn 1 46 0,9 1 44 0,8 2 bil
            1 50 1,1   1 46 0,9    
      1 51 1,2 1 49 1,1  
            1 52 1,3   1 64 2,6    
      1 55 15        
  16.00 19,1 15,4 29 mulet 1 48 0,9   1 43 0,7   13 bil
      1 48 1 1 50 1,2  
            1 50 1,2            
      1 51 1,3        
            1 52 1,3            
      1 53 1,4        
            1 53 1,4   1 72 3,8    
21-jul 08.00 14,1 14,1 36 solsken 1 53 1,4 1 47 0,9 4 bil
            1 53 1,4            
16.00 22,5 14,3 32 solsken 1 45 0,7        
            1 46 0,8   1 48 1   16 bil
      1 48 1 1 51 1,4  
            1 50 1,2   1 75 4,1    
22-jul 08.00 13,4 14,1 27 halvklart 1 46 0,8 1 47 0,9 4 bil
            1 9 1,1   1 52 1,1    
      1 52 1,2        
            1 53 1,2            
      1 51 1,3 1 52 1,4  
            1 56 1,4   1 54 1,4    
      1 56 1,9        
  16.00 23,2 15,4 27 mulet 1 45 0,8   1 46 0,8   22 bil
      1 50 1        
            1 51 1,3   1 55 1,6    
23-jul 08.00 12,8 14,6 26 duggregn 1 48 1 1 44 0,7 1 bil
            1 51 1,1   1 47 0,9    
      1 52 1,2 1 48 1  
            1 53 1,4            
16.00 22,8 15,1 47 duggregn 1 45 0,7        
            1 46 0,8            
      1 46 0,8       13 bil
            1 48 1            
      1 51 1,3        
            1 52 1,4            
      1 54 1,5        
            1 56 1,6   1 57 1,7    
      1 63 2,1 1 59 2,2  
            1 63 2,4   1 63 2,6    
          1 69 3,4  
                    1 70 3,5    
          1 74 3,5  
                    1 77 4,5    
24-jul 08.00 12,3 13,8 52 duggregn 1 54 1,4        
            1 56 1,6           1 bil
16.00 14,9 14,1 47 mulet 1 43 0,7 1 45 0,8 16 bil
            1 45 0,8            
      1 47 0,9        
            1 50 1,2            
      1 51 1,2        
            1 53 1,4   1 54 1,5    
      1 54 1,5 1 71 3,7  
            1 55 1,6            
      1 57 1,9        
            1 62 2   1 71 3,7    
25-jul 08.00 12,5 12,6 45 mulet 1 47 0,9 1 64 2,4 1 bil
            1 51 1,3   1 68 2,4    
      1 54 1,5        
  16.00 15,4 13,1 39 halvklart 1 48 1,0            
      1 49 1,1       23 bil
            1 51 1,3            
      1 52 1,3        
            1 53 1,3   1 71 3    
26-jul 08.00 15,1 12,8 37             1 bil
  16.00 17,2 13,6 35 halvklart 1 43 0,7   1 44 0,8   17 bil
      1 44 0,8        
            1 48 1,1   1 49 1,1    
      1 49 1,1        
            1 51 1,3            
      1 51 1,3        
            1 51 1,3            
      1 52 1,3        
            1 53 1,4            
      1 54 1,4        
            1 54 1,5            
27-jul 08.00 10,4 12,4 33 solsken 1 48 1        
  16.00 17,6 13,4 32 solsken                 14 bil
28-jul 08.00 15,8 13,4 29 solsken 1 50 1,2 1 57 1,8 5 bil
                    1 64 2,4    
16.00 28,3 15,3 28 solsken 1 50 1        
            1 51 1,2           16 bil
29-jul 08.00 13,4 15,3 26 mulet 1 43 0,7       5 bil
            1 47 0,9            
      1 48 1        
            1 48 1            
      1 49 1,1        
            1 50 1,2            
      1 55 1,2 1 51 1,3  
            1 51 1,3   1 52 1,4    
      1 54 14        
            1 55 1,5            
16.00 20,6 15,3 24 solsken 1 44 0,7        
            1 44 0,7           24 bil
      1 44 0,7        
            1 44 0,8            
      1 46 0,8        
            1 46 0,8            
      1 46 0,8        
            1 48 1,0            
      1 48 1        
            1 46 1   1 48 1    
      1 50 1,2        
            1 51 1,2            
      1 50 1,2        
            1 50 1,2            
      1 51 1,3        
            1 51 1,3            
      1 54 1,4 1 54 1,4  
            1 52 1,4            
      1 56 1,4 1 72 3,5  
            1 55 1,6   1 82 5,4    
30-jul 08.00 16,4 15,6 22 mulet     1 45 0,7  
            1 47 0,9   1 47 0,9    
      1 48 1        
            1 51 1,3            
      1 54 1,4        
  16.00 22 15,9 22 solsken 1 53 1,4           21 bil
      1 56 1,7        
31-jul 08.00 14,6 15,8 21 solsken 1 43 0,7   1 62 2,4   5 bil
      1 70 3,2 1 69 2,6  
  16.00 23,4 16,2 20 solsken 1 43 0,7           13 bil
      1 63 2,6        
01-aug 08.00 17,8 16,4 19 mulet 1 43 0,7            
      1 44 0,7       4 bil
            1 45 0,7   1 46 0,8    
      1 46 0,8        
            1 46 0,8            
      1 48 1,0        
            1 49 1,1            
      1 49 1,1        
            1 49 1,1   1 50 1,1    
      1 48 1,1 1 53 1,2  
            1 51 1,3   1 51 1,3    
      1 52 1,5        
            1 53 1,5            
      1 54 1,5        
            1 56 1,7 * 1 70 2,8 * bydalsfisk  
16.00 23,1 17,2 20 solsken 1 46 0,8 1 44 0,7 17 bil
            1 46 0,8   1 50 1,1    
      1 51 1,3        
            1 54 1,4            
02-aug 08.00 15,2 17,1 18 solsken 1 44 0,7        
            1 52 1,4           2 bil
      1 56 1,7        
  1600 23,2 17,8 19 solsken 1 48 0,9   1 44 0,7   13 bil
      1 5 1,4 1 48 1  
03-aug 08.00 16,4 17,6 19 solsken                 2 bil
16.00 26,2 17,1 18 solsken           11 bil
04-aug 08.00 12,5 17,4 18 halvklart 1 51 1,3   1 45 0,7   3 bil
16.00 17,4 16,6 18 halvklart 1 43 0,7       14 bil
05-aug 08.00 14,6 15,8 18 halvklart         1 68 3,2   1 bil
16.00 20,6 15,4 17 halvklart 1 52 1,4 1 47 0,7 12 bil
                    1 50 1,0    
          1 50 1,1  
06-aug 08.00 10,9 15,1 17 dimma                 2 bil
16.00 22,2 16,8 17 solsken           11 bil
07-aug 08.00 17,4 16,3 16 solsken 1 44 0,8           2 bil
      1 44 0,8        
            1 50 1,2            
      1 51 1,2        
            1 54 1,4   1 56 1,6    
      1 79 3,1 1 59 1,9  
  16.00 26,8 16,4 16 solsken 1 40 0,7   1 40 0,7   9 bil
      1 50 1,4        
08-aug 08.00 15,2 16,1 15 solsken 1 46 0,8   1 44 0,8   1 bil
      1 54 1,4 1 47 0,9  
            1 52 1,5   1 46 1    
      1 55 1,6 1 48 1,1  
  16.00 26 17,4 15 solsken 1 39 0,6   1 39 0,6   12 bil
      1 42 0,8 1 43 0,9  
09-aug 08.00 14,6 17,1 15 solsken 1 43 0,8   1 50 1   3 bil
      1 48 1 1 50 1,2  
            1 51 1,3   1 52 1,4    
      1 51 1,3 1 78 3,9  
  16.00 26,4 17,5 15 solsken 1 50 0,9   1 55 1,4   10 bil
      1 50 1,1 1 56 2  
            1 54 1,9   1 70 3,1    
10-aug 08.00 13,5 16,8 15 solsken 1 43 0,8 1 48 1,1 1 bil
                    1 66 3    
16.00 26,2 17,1 15 solsken           12 bil
11-aug 08.00 14,1 16,4 15 solsken 1 51 1,3           1 bil
16.00 24,8 18,9 15 solsken 1 42 0,6        
            1 48 1   1 65 2,9   9 bil
      1 50 1,2        
12-aug 08.00 12,8 16,3 14 solsken 1 44 0,7   1 44 0,7   3 bil
          1 44 0,7  
            1 47 0,9   1 47 0,8    
          1 48 1  
                    1 48 1    
      1 48 1,1 1 49 1,1  
            1 49 1,1            
      1 49 1,1        
            1 55 1,6   1 63 2,7    
      1 60 2,3 1 68 3,1  
  16.00 26,2 18,3 15 solsken 1 44 0,8   1 46 0,8   10 bil
      1 50 1,1        
            1 51 1,4   1 54 1,6    
      1 56 1,8        
            1 56 1,9   1 70 2,9    
13-aug 08.00 15,8 17,9 16 regn 1 54 1,4        
            1 56 1,5   1 78 4,6   2 bil
      1 65 2,2        
            1 65 2,7            
16.00 20,8 17,6 17 mulet 1 48 1        
            1 50 1,1   1 50 1,2   9 bil
      1 54 1,4 1 55 1,5  
            1 55 1,5            
      1 55 1,6 1 56 1,7  
            1 60 1,9   1 60 1,9    
14-aug 08.00 15,2 15,8 16 mulet 1 54 1,5        
            1 54 1,5            
      1 53 1,6        
            1 55 1,6   1 64 2,4   3 bil
      1 70 3,2        
  16.00 18,6 15,6 16 halvklart 1 66 2           8 bil
15-aug 08.00 9,6 15,3 15 solsken 1 44 0,7       6 bil
  16.00 23,8 15,6 15 solsken 1 44 0,8           9 bil
16-aug 08.00 14,4 15,1 15 solsken 1 47 0,9        
            1 61 2,3           2 bil
16.00 17,6 16,8 27 åska     1 43 0,8  
            1 50 1,3   1 52 1,4   8 bil
          1 70 2,7  
17-aug 08.00 15,3 16,1 17 halvklart 1 44 0,8   1 43 0,8    
      1 51 1,3 1 44 0,8 4 bil
            1 68 2,6   1 53 1,5    
      1 76 4,5        
  16.00 24,8 17,6 16 halvklart         1 45 0,8    
      1 58 2 1 50 1 9 bil
                    1 69 3,3    
          1 68 3,4  
18-aug 08.00 14,6 16,2 30 halvklart 1 49 1,1   1 44 0,9    
      1 60 2,3 1 51 1,3 2 bil
            1 64 2,8            
      1 69 3,4 1 70 3,1  
  16.00 23,8 17,4 16 solsken                 10 bil
19-aug 08.00 16,6 17,1 16 solsken 1 74 4,1        
  16.00 28,4 18,5 15 solsken         1 44 0,8    
20-aug 08.00 20,6 18 15 solsken 1 46 0,9        
  16.00 24,3 18,6 15 solsken 1 51 1,3   1 48 1,1    
      1 52 1,4 1 49 1,1  
            1 53 1,5   1 50 1,2    
      1 52 1,5 1 52 1,3  
            1 53 1,6            
      1 55 1,6        
            1 55 1,7   1 65 2,4    
21-aug 08.00 13,4 17,9 15 solsken     1 64 2,8  
                    1 68 3,2    
16.00 25,6 18,2 15 solsken     1 47 0,9  
22-aug 08.00 13,1 17,8 15 solsken 1 49 1,1            
      1 57 1,7        
  16.00 27,3 18,9 14 solsken 1 47 0,9            
      1 49 1,1        
            1 51 1,3            
      1 56 1,8        
23-aug 08.00 12,5 18 14 solsken 1 52 1,3   1 64 2,6    
16.00 27,6 18,5 14 solsken     1 71 3,3  
24-aug 08.00 10,4 17,5 14 solsken 1 56 1,6            
16.00 26,5 18,4 13 solsken 1 62 2,5        
25-aug 08.00 9,6 17,4 13 solsken 1 48 1            
16.00 25,9 18,3 13 solsken 1 44 0,8        
            1 54 1,6            
26-aug 08.00 10,5 16,6 13 solsken            
  16.00 22,3 18,1 13 solsken 1 51 1,3   1 74 4,1    
27-aug 08.00 15,3 16,5 13 solsken     1 48 1  
  16.00 24,6 18,2 13 solsken 1 74 3,6            
28-aug 08.00 11,6 16,8 13 halvklart     1 48 1  
  16.00 17,8 16,6 13 halvklart 1 48 0,9   1 44 0,8    
29-aug 08.00 7,4 14,1 13 halvklart            
  16.00 18,5 14,7 13 halvklart 1 50 1,1            
30-aug 08.00 12,4 14,1 13 regn 1 49 1,1        
  16.00 14,6 14,4 14 regn 1 49 1,1            
      1 52 1,5        
            1 70 3,8            
31-aug 08.00 10,1 13,7 15 regn            
  16.00 12,6 13,9 14 halvklart                  
01-sep 08.00 12,2 12,6 14 halvklart            
  16.00 12,6 13,3 14 halvklart                  
02-sep 08.00 10,3 11,1 13 regn            
  16.00 15,8 12,4 13 mulet 1 60 2,6            
03-sep 08.00 10,8 12,4 13 halvklart            
  16.00 15,8 12,9 13 halvklart 1 51 1,3            
      1 55 1,6        
04-sep 08.00 13,3 12,7 14 halvklart 1 53 1,4            
16.00 23,3 14,4 13 halvklart 1 60 2        
05-sep 08.00 10,7 13,1 13                    
16.00 18,3 14,9 13 solsken 1 52 1,4        
06-sep 13.3 16,1 14,2 13 mulet 1 50 1,2   1 60 1,7    
07-sep 13.00 13,9 12,6 13 mulet 1 51 1,4        
08-sep 12,3 15,3 12,8 13 solsken 1 51 1,3            
09-sep 14.00 26,2 13,6 14 solsken     1 48 1  
                    1 49 1,1    
10-sep 13.00 15,8 12,5 14 solsken            
11-sep 13.00 21,4 11,6 14 solsken                  
12-sep 13.00 22,6 13,3 18 halvklart 1 53 1,5        
            1 56 1,5            
      1 60 2        
13-sep 14.00 12,6 11,4 20 mulet 1 49 1,1   1 51 1,3    
14-sep 13.00 11,8 11,1 19 mulet            
15-sep 13.00 10,3 10,3 20 regn                  
16-sep 13.00 9,5 9,9 21 mulet            
17-sep 13.00 8,8 9,6 22 regn                  
18-sep 13.00 8,4 9,3 22 mulet     1 49 1,1  
19-sep 13.00 10,6 9,2 22 mulet                  
20-sep 13.00 11,2 8,9 23 solsken          
      Hona     Hane    
  L.temp V.temp V.stånd ANTAL LÄNGD VIKT ANTAL LÄNGD VIKT
Summa   3242 2744,7 3940   461 23378 616,6   291 15617 467,6