Dammåns fisktrappa dagrapport 2004
Mätperiod 10/6-15/9. Rapporten är gjord  av Conny Elf och Tor Eriksson
      Totalt Störst Honor Hannar
Antal uppvandringar 2004 938 5,5 635 303 Vattenflöde över "skibordet"
Medelvikt 1,63 1,51 1,88 1-10 Lågt  
Medellängd 53,32   52,31 55,44 11-20 Medel  
Medeltemp i luft 16,03 Grader 21-35 Normalt
Medeltemp i vattnet 13,76 Grader 36-50 Högt  
Medel vattenstånd 23,22 Centimeter över skibordet 51- Mycket högt
Medel nederbörd millimeter 0,8 150,0 Millimeter totalt under perioden
      Totalt Störst Honor Hannar
Antal uppvandringar  2003 780 5,2 515 265
Medelvikt 1,47 1,35 1,7
Medellängd 52,36   5,2 54,62
Medeltemp i luften 12,41 Grader
Medeltep i vattnet 10,83 Grader
Medel vattenstånd 20,52 Centimeter över skibordet
Medel nederbörd millimeter 1,1 268 Millimeter totalt under periode 10/-09
Uppvandrande öring i Dammåns fisktrappa 2004  
HONA   HANE   Besök
Datum Tid L.temp V.temp V.stånd Väderlek Ned.börd ANTAL LÄNGD VIKT   ANTAL LÄNGD VIKT Märkt nr 3529
10-jun 12.00 vattnet påsläppt                  
1   16.00 15,4 12,1 9 mulet                   18
1 11-jun 08.00 7,5 10,8 10 " 6 1 57 1,7   1 57 1,7 1
              1 58 1,8   1 58 1,8    
1   16.00 7,5 8,5 10               13
1 12-jun 08.00 10,1 10,1 19 " 2         1 55 1,6   2
              1 64 2,5  
                      1 65 3,1    
              1 70 3,3  
1   16.00 16,3 11,8 18 h.kl 0 1 43 0,7   1 55 1,6   13
          1 50 1,2   1 57 2  
              1 61 2,4   1 63 2,3    
              1 60 2,3  
1 13-jun 08.00 12,5 11,4 18 "   1 54 1,6   1 50 1,2   6
          1 55 1,7   1 51 1,3  
                      1 52 1,4    
1   16.00 14,6 11,3 17 "              
1 14-jun 08.00 10,9 10,8 19 " 3 1 57 1,6           8
1   16.00 9,5 10,6 19 "   1 44 0,8   1 45 0,8 11
              1 45 0,8   1 49 1,1    
          1 58 1,8          
              1 60 2           6
1 15-jun 08.00 7,8 10,8 21 " 5 1 45 0,8          
              1 48 1            
          1 51 1,4          
              1 53 1,4            
          1 56 1,6          
1   16.00 11,3 10,6 20 mulet   1 49 1,2   1 41 0,7   15
          1 51 1,3   1 52 1,4  
              1 51 1,4            
          1 54 1,4   1 64 2,5  
1 16-jun 08.00 9,1 9,9 20 "   1 50 1,1           3
1   16.00 12,2 9,3 20 "             18
1 17-jun 08.00 8,3 9,6 20 h.kl                   6
1   16.00 13,4 9,9 19 "             15
1 18-jun 08.00 7,1 10,1 19 " 1 1 48 1           27
1   16.00 14,2 10,2 19 h.kl   1 44 0,8   1 45 0,8 11
              1 50 1,2   1 45 0,8    
          1 51 1,3   1 48 1,1  
              1 54 1,5   1 49 1,1    
              1 51 1,3  
                      1 56 1,8    
              1 62 2,5  
1 19-jun 08.00 12,4 11,8 18 solsk.   1 50 1,2            
          1 51 1,3          
              1 56 1,7   1 67 3   5
1   16.00 14,2 11,8 18 "   1 48 1   1 50 1,1 22
              1 49 1,2   1 50 1,2    
          1 51 1,3          
              1 51 1,4            
          1 53 1,4          
              1 54 1,5            
1 20-jun 08.00 13,8 12,3 17 h.kl 1 1 44 0,9   1 50 1,2 4
              1 51 1,5            
          1 56 1,8          
1   16.00 9,2 10,9 18 "   1 49 1,1   1 52 1,3   16
          1 54 1,6          
1 21-jun 08.00 11,3 9,6 21 " 6 1 53 1,5            
1   16.00 14,8 9,6 25 "   1 44 0,8   1 49 1,1 40
              1 51 1,3   1 53 1,4    
          1 54 1,4          
              1 52 1,5   1 53 1,7    
          1 57 1,9          
              1 57 2   1 57 2    
          1 60 2,1   1 56 2,1  
              1 58 2,2            
          1 61 2,4   1 66 3,2  
1 22-jun 08.00 16,3 9,4 23 h.kl 1 1 48 1,1           8
          1 54 1,6          
1   16.00 14,8 10,6 22 "   1 45 0,9            
          1 45 0,9   1 41 0,8 14
              1 50 1,1            
          1 52 1,4   1 54 1,5  
1 23-jun 08.00 15,8 12,3 21 " 1 1 47 0,9   1 46 0,9   2
          1 49 1,1   1 47 1,0  
              1 50 1,2   1 47 1    
          1 50 1,3          
              1 53 1,4            
          1 55 1,5   1 56 1,8  
1   16.00 12,8 11,6 20 "   1 48 1,1            
          1 50 1,2         18
              1 50 1,3            
          1 51 1,4          
              1 55 1,6   1 58 1,9    
          1 56 1,7   1 61 2,1  
              1 54 2            
          1 56 2   1 65 2,7  
              1 59 2,2   1 64 2,9    
1 24-jun 08.00 10,6 11,7 20 sol 2 1 52 1,4   1 45 0,8 3
                      1 55 1,7    
1   16.00 19,2 12,3 20 h.kl   1 47 1   1 47 0,7 18
              1 48 1,1            
          1 48 1,1   1 50 1,3  
              1 54 1,5   1 5 1,6    
1 25-jun 08.00 9 12 28 mulet 16 1 44 1   1 44 0,9 29
              1 47 1,1            
          1 49 1,1          
              1 50 1,2            
          1 51 1,3          
              1 51 1,3            
          1 51 1,4          
              1 51 1,4            
          1 53 1,4   1 53 1,4  
              1 52 1,5   1 53 1,6    
          1 54 1,7          
              1 56 1,9            
          1 58 2,1   1 64 2,4  
              1 71 3,9   1 69 3,5    
              1 75 4,7  
                      1 80 5,5    
1   16.00 11,8 9,8 34 "   1 44 1         26
              1 47 1            
          1 47 1          
              1 48 1,1   1 52 1,5    
          1 51 1,4   1 58 1,9  
              1 52 1,4   1 66 2,8    
          1 53 1,5   1 68 3,2  
              1 53 1,6   1 71 3,6    
          1 57 2          
1 26-jun 08.00 16,4 12,4 40 mulet 12 1 47 1,0            
          1 50 1,4   1 56 1,8 7
              1 55 1,9            
          1 57 2,2          
1   16.00 12,5 12,4 37 "   1 49 1,1   1 50 1,2   27
          1 49 1,1          
              1 50 1,3   1 53 1,5    
          1 53 1,6          
              1 54 1,8            
          1 55 1,8          
              1 55 1,9   1 63 2,5    
          1 66 2,7   1 65 2,5  
1 27-jun 08.00 14,8 13,1 49 h.kl 7                  
1   16.00 16,4 13,6 45 "   1 48 1,1          
              1 48 1,2   1 52 1,2   39
          1 52 1,5          
              1 55 1,7            
          1 56 1,8   1 58 1,8  
              1 65 2,8            
1 28-jun 08.00 14,1 13,8 41 mulet   1 35 0,5          
              1 43 0,8            
          1 51 1,3          
              1 53 1,4           4
1   16.00 15,8 13,3 39 "   1 53 1,4          
              1 53 1,5   1 55 1,5   17
          1 55 1,6   1 55 1,6  
1 29-jun 08.00 9,9 10,9 62 " 21 1 49 1,1   1 68 3,3   1
1   16.00 12,8 10,6 63 "             26
1 30-jun 08.00 11,8 10,9 58 " 2                 5
1   16.00 15,2 12,6 56 "   1 49 1,1          
              1 57 1,7   1 63 2,1   26
1 01-jul 08.00 10,6 12 55 "   1 65 2,5          
              1 64 2,6           4
1   16.00 16,8 12,2 42 "   1 44 0,8          
              1 45 0,9   1 46 1   28
          1 51 1,4          
              1 58 1,7   1 64 2,8    
1 02-jul 08.00 14,7 12,3 39 "   1 50 1,2   1 55 1,5  
                      1 55 1,7    
          1 60 2,1   1 64 2,7  
                      1 63 2,9    
1   16.00 15,9 12,4 39 "   1 45 0,8          
              1 50 1,2            
          1 51 1,3   1 51 1,3  
              1 59 2   1 59 1,8   39
          1 60 2,2          
1 03-jul 08.00 13,1 12,1 45 " 11 1 48 1,1            
          1 51 1,3   1 57 1,7 2
1   .16.00 16,8 12,6 44 "   1 44 0,8            
          1 45 0,8          
              1 49 1,1   1 50 1,3   28
          1 51 1,3   1 50 1,3  
              1 51 1,4            
          1 51 1,4          
              1 52 1,4            
          1 53 1,6   1 56 1,7  
              1 72 3,6            
1 04-jul 08.00 12,5 11,8 42 " 1 1 51 1,4          
              1 52 1,4            
          1 54 1,5   1 53 1,6 4
              1 55 1,8   1 55 1,8    
          1 60 2,1   1 67 3,5  
1   16.00 15,9 12,6 40 "   1 44 0,8            
          1 45 0,9          
              1 52 1,4           39
1 05-jul 08.00 10,8 12,2 38 "   1 52 1,4   1 45 0,9  
                      1 50 1,2   4
              1 52 1,5  
1   16.00 14,8 13,3 32 "   1 47 1,1   1 50 1,3   58
          1 59 2          
1 06-jul 08.00 10,8 10,9 45 " 3         1 45 0,9    
          1 57 1,8   1 50 1,1  
                      1 59 2    
              1 59 2  
                      1 65 2,8    
              1 67 3  
1   16.00 13 11,6 43 "   1 43 0,7            
          1 50 1,2          
              1 48 1,1            
          1 50 1,3   1 50 1,3 69
              1 53 1,5   1 64 2,2    
          1 61 2,5   1 62 2,3  
1 07-jul 08.00 8,4 9,6 37 " 4                 23
1   16.00 9,9 10,6 36 "             37
1 08-jul 08.00 8,6 9,7 35 " 1                 4
1   16.00 14,6 10,4 32 "   1 46 0,9         28
              1 48 1,1            
1 09-jul 08.00 12,3 10,4 29 h,kl   1 48 1,1          
              1 51 1,3            
          1 52 1,4   1 60 2,1 7
1   16.00 17,8 11 29 "   1 45 0,9           42
1 10-jul 08.00 11,6 11,4 26 sol   1 40 0,7          
              1 48 1,2            
          1 55 1,6   1 55 1,7 7
              1 58 2,2   1 59 2,1    
          1 70 3,2          
1   16.00 21,2 12,1 25 "                   42
1 11-jul 08.00 14,2 12,6 22 mulet   1 46 0,9   1 44 0,8  
              1 49 1,1            
          1 51 1,4          
              1 53 1,5            
          1 54 1,6   1 61 1,9 6
              1 63 2,5   1 69 3,4    
          1 64 2,7   1 73 4,3  
1   16.00 15,6 12,7 21 "   1 43 0,7            
          1 43 0,8          
              1 49 1,2            
          1 50 1,2   1 54 1,6 48
              1 55 1,6            
          1 59 2,2          
1 12-jul 08.00 13,4 12,9 20 "   1 43 0,8            
          1 46 0,9          
              1 52 1,3            
          1 52 1,3   1 51 1,4 7
              1 62 2,5   1 70 3,4    
1   16.00 12,9 12,6 20 "   1 44 0,9          
              1 47 0,9   1 47 1,1   103
          1 47 1,1   1 47 1,1  
              1 47 1,1   1 52 1,4    
          1 47 1,1   1 52 1,5  
              1 48 1,2   1 62 2,3    
              1 62 2,7  
                      1 71 3,9    
              1 72 4,2  
1 13-jul 08.00 9,8 11,6 17 "   1 51 1,3   1 45 0,9   19
          1 59 1,8          
1   16.00 14,8 12,1 16 "   1 55 1,6            
          1 59 2,2         46
1 14-jul 08.00 12,2 10,8 15 " 2 1 53 1,4   1 47 1,2   5
          1 55 1,6          
1   16.00 13,4 11,8 15 "   1 46 0,9   1 46 1    
          1 46 1,1          
              1 49 1,1   1 49 1,2   28
          1 49 1,3          
              1 51 1,4            
1 15-jul 08.00 12,7 12,3 13 " 1 1 44 0,9         7
              1 48 1,2            
1   16.00 12,8 12,6 12 "   1 47 1,2   1 55 1,4 38
              1 55 1,4   1 57 1,9    
          1 56 1,8   1 60 2,2  
              1 57 1,8   1 65 2,9    
1 16-jul 08.00 11,8 12,6 13 " 3 1 53 1,4          
              1 54 1,4           5
1   16.00 13,8 12,1 28 h.kl   1 49 1          
              1 49 1,2            
          1 53 1,5          
              1 55 1,5            
          1 56 1,7   1 57 1,7 46
              1 61 2,1            
          1 65 2,8   1 67 3,4  
              1 71 3,5            
1 17-jul 08.00 12,2 12,4 26 "   1 49 1,1          
              1 50 1,3   1 53 1,5   7
1   16.00 18,4 12,2 26 "   1 48 1,2   1 43 0,8  
              1 48 1,2            
          1 50 1,3          
              1 51 1,3           38
          1 53 1,5          
              1 56 1,7            
          1 56 1,9          
              1 61 2,4            
1 18-jul 08.00 14,8 12,9 25 "   1 48 1,1          
              1 48 1,1            
          1 48 1,2          
              1 48 1,2            
          1 52 1,4          
              1 54 1,6   1 55 1,6   2
1   16.00 16,7 12,8 25 "   1 50 1,3   1 47 1,1  
              1 52 1,5   1 50 1,4   44
          1 53 1,6          
              1 53 1,6   1 58 1,7    
          1 58 1,9   1 69 3,4  
              1 62 2,3            
1 19-jul 08.00 15,6 13,4 23 "   1 43 0,9          
              1 49 1,1            
          1 48 1,2   1 49 1,2  
              1 50 1,3   1 49 1,2   8
          1 51 1,4          
              1 51 1,4            
          1 52 1,5          
              1 53 1,5            
          1 53 1,6          
              1 57 2,1            
          1 61 2,2          
              1 59 2,3            
          1 61 2,3   1 65 3  
1   16.00 16,9 13,4 23 "   1 44 0,8            
          1 45 0,8   1 44 0,9  
              1 44 0,9            
          1 44 0,9          
              1 48 1,2            
          1 48 1,2   1 48 1,2 66
              1 49 1,2            
          1 50 1,3   1 51 1,4  
              1 51 1,4   1 55 1,8    
          1 57 2          
              1 58 2   1 63 2,6    
          1 61 2,3   1 73 3,8  
1 20-jul 08.00 11,2 12,8 24 solsk. 11 1 40 0,7            
          1 40 0,8          
              1 50 1,3            
          1 50 1,3   1 50 1,3  
              1 51 1,4            
          1 49 1,4          
              1 51 1,4   1 52 1,5   2
          1 53 1,5          
              1 52 1,6            
          1 56 1,8          
              1 54 1,7            
          1 57 1,8   1 57 1,8  
              1 56 2   1 60 2,1    
1   16.00 14,3 12,6 25 "   1 48 1,1   1 41 0,8  
              1 48 1,2            
          1 48 1,2          
              1 48 1,2            
          1 51 1,4          
              1 52 1,5            
          1 52 1,5          
              1 53 1,5   1 61 2,3   44
          1 61 2,5          
1 21-jul 08.00 9,8 11,8 22 "                   11
1   16.00 21,7 12,9 21 "   1 48 1,2   1 60 2  
              1 48 1,2   1 67 3,2   56
          1 54 1,5   1 69 3,5  
              1 53 1,7   1 70 3,6    
1 22-jul 08.00 17,6 132 21 "   1 45 0,8   1 44 0,9  
              1 46 1,0            
          1 46 1          
              1 47 1,1            
          1 49 1,2   1 49 1,2 6
              1 48 1,3            
          1 50 1,3          
              1 51 1,4   1 51 1,4    
          1 51 1,4          
              1 52 1,4            
          1 52 1,5          
              1 54 1,5            
          1 53 1,6          
              1 54 1,6            
          1 55 1,7          
              1 55 1,8            
          1 58 1,9   1 61 2,3  
              1 59 2,1   1 67 3,3    
          1 63 2,6   1 71 3,7  
1   16.00 18,6 13,8 20 mulet   1 51 1,4   1 47 1,1    
          1 52 1,4   1 48 1,1  
              1 55 1,7   1 51 1,5    
          1 54 1,8          
              1 61 2,1   1 58 1,9   48
          1 61 2,3          
1 23-jul 08.00 17,4 13,4 20 h.kl 3 1 42 0,7            
          1 46 0,9          
              1 48 1,2   1 49 1,2   18
          1 49 1,2          
              1 53 1,6   1 55 1,8    
          1 53 1,6   1 61 2,1  
              1 61 2,1   1 65 2,8    
          1 62 3   1 71 4  
1   16.00 23,2 14,1 19 "   1 43 0,7            
          1 45 0,9         66
              1 48 1,1            
          1 48 1,1          
              1 58 2            
1 24-jul 08.00 16,4 13,8 18 "   1 44 0,9          
              1 46 1   1 47 1,1   12
          1 47 1          
              1 47 1,1            
          1 49 1,3          
              1 51 1,4            
          1 51 1,4          
              1 51 1,5            
          1 53 1,6   1 55 2  
              1 73 4,0            
1   16.00 16,8 14,5 18 "   1 46 1,0          
              1 54 1,4   1 52 1,5   46
1 25-jul 08.00 171 16,2 18 h.kl   1 44 0,8          
              1 50 1,2            
          1 52 1,4          
              1 54 1,5            
          1 58 1,7   1 66 3 9
1   16.00 20,1 16,2 17 "   1 44 0,8   1 44 0,8   75
              1 51 1,4  
1 26-jul 08.00 12,8 15,4 16 mulet   1 46 1,0   1 48 1,2    
          1 53 1,6   1 56 1,7 5
              1 55 1,9            
          1 61 2,3          
1   16.00 14,8 14,8 16 h.kl   1 46 1,0   1 43 0,8    
          1 46 1          
              1 46 1   1 46 1,1   48
          1 49 1,1          
              1 49 1,1            
          1 48 1,2          
              1 48 1,2            
          1 48 1,2          
              1 47 1,2   1 49 1,3    
          1 55 1,6   1 53 1,7  
              1 57 1,7            
          1 57 1,9          
1 27-jul 08.00 14,2 14,1 16 "   1 44 0,8   1 44 0,8    
          1 50 1,4         9
              1 52 1,5            
          1 55 1,5          
              1 60 2,4            
1   16.00 20,8 14,7 15 "   1 44 0,8   1 44 0,8  
              1 46 1,1            
          1 47 1,1          
              1 48 1,2   1 49 1,3    
          1 55 1,6   1 51 1,3 39
              1 60 2,2            
1 28-jul 08.00 19,2 15,4 15 sol 3 1 52 1,4   1 42 0,7  
              1 53 1,5   1 61 2,2    
              1 76 4,1  
1   16.00 27 15,7 14 "   1 45 0,9            
          1 46 1          
              1 47 1,0   1 47 1,1   48
          1 48 1,2          
              1 52 1,4   1 66 2,9    
1 29-jul 08.00 19,3 15,4 14 "       1 45 0,9  
              1 47 1,1   1 50 1,3   22
          1 47 1,1   1 50 1,3  
                      1 55 1,8    
1   16.00 29,8 16,8 14 "   1 56 1,7         68
1 30-jul 08.00 20,6 15,8 13 "   1 47 1,1            
          1 47 1,1         7
1   16.00 29,6 17,2 12 "   1 48 1,2            
          1 48 1,2          
              1 48 1,2   1 49 1,3    
          1 49 1,3   1 50 1,3 47
              1 51 1,4            
          1 51 1,4          
              1 53 1,6            
          1 53 1,6          
              1 53 1,7            
          1 53 1,7          
              1 54 1,7            
          1 60 2   1 58 2,2  
              1 59 2,2            
          1 62 2,2   1 63 2,5  
              1 58 2,3   1 67 2,9    
1 31-jul 08.00 22,1 16,1 12 "   1 51 1,4          
              1 53 1,5            
          1 54 1,5          
              1 61 2,3            
          1 63 2,8         5
              1 67 3            
1   16.00 27,3 17,6 11 "   1 45 0,9          
              1 46 1            
          1 51 1,3          
              1 51 1,3            
          1 50 1,4          
              1 51 1,4            
          1 52 1,4          
              1 52 1,5   1 52 1,5   56
          1 54 1,6          
              1 55 1,7            
          1 56 1,9          
1 01-aug 08.00 18 16,8 11 h.kl.   1 44 0,8   1 46 0,9    
          1 55 1,8   1 58 2 9
1   16.00 28,5 18,8 10 "   1 50 1,2            
          1 50 1,3          
              1 53 1,5            
          1 54 1,5         69
1 02-aug 08.00 20,9 18,6 10 sol   1 54 1,7            
          1 54 1,7          
              1 63 2,6           18
1   16.00 21,2 19,4 9 "   1 45 0,9   1 46 1  
              1 47 1,1   1 47 1,1    
          1 50 1,2   1 49 1,2  
              1 50 1,3            
          1 50 1,3          
              1 51 1,4            
          1 52 1,5          
              1 54 1,6            
          1 55 1,7          
              1 57 1,8            
          1 56 2          
              1 57 2   1 63 2,8   76
          1 57 2   1 61 3  
              1 58 2   1 66 3,1    
          1 59 2,1   1 69 3,3  
              1 59 2,2   1 73 3,9    
          1 59 2,2   1 74 4,2  
              1 58 2,4   1 72 4,3    
          1 70 3,5   1 74 4,5  
1 03-aug 08.00 17 17,6 9 mulet   1 47 1,1   1 70 3,6    
1   16.00 21,1 17,8 8 "   1 49 1,3   1 46 1  
              1 51 1,4   1 50 1,2    
          1 51 1,4          
              1 53 1,5            
          1 54 1,5   1 55 1,9 54
              1 61 2,4            
1 04-aug 08.00 16,8 15,7 8 "   1 53 1,5   1 45 0,9  
              1 54 1,6   1 48 1,1    
          1 56 1,8          
              1 56 1,9            
          1 61 2,2   1 74 3,6 12
1   16.00 23,2 17,2 22 h.kl   1 45 0,9   1 44 0,8    
          1 47 1   1 47 1,1 75
              1 47 1,1            
          1 48 1,1          
              1 48 1,2            
          1 52 1,3          
              1 51 1,4            
          1 54 1,5          
              1 55 1,6            
          1 66 2,2          
              1 59 2,3            
          1 61 2,3          
              1 65 2,8            
1 05-aug 08.00 19,4 17,2 21 "   1 44 0,8          
              1 49 1,1   1 52 1,4    
          1 52 1,4   1 52 1,5 18
              1 57 1,8   1 61 2,2    
          1 62 2,5          
              1 71 4,2            
1   16.00 28,2 18,8 21 "   1 44 0,7          
              1 44 0,8            
          1 45 0,9          
              1 48 1,2            
          1 49 1,2         44
              1 51 1,3            
          1 58 1,7          
              1 59 2            
1 06-aug 08.00 19,6 17,8 23 " 7 1 48 1   1 56 1,5  
              1 58 1,6   1 69 3,2   17
1   16.00 25,7 19 21 "   1 46 1   1 46 1  
              1 53 1,4   1 54 1,7    
          1 59 1,7          
              1 62 2,3   1 77 5   49
1 07-aug 08.00 21,8 18,1 21 mulet   1 52 1,5   1 43 0,7  
              1 55 1,5            
          1 54 1,6          
              1 56 1,7   1 70 3   8
          1 66 3,3          
1   16.00 30,6 20,3 21 "   1 46 1            
          1 46 1   1 48 1,1 39
              1 59 1,7            
1 08-aug 08.00 16 18,9 22 " 14 1 49 1,2          
              1 49 1,2            
          1 54 1,5          
              1 55 1,6           4
1   16.00 24,6 20,1 22 solsk.   1 50 1,1          
              1 50 1,1            
          1 50 1,2         48
1 09-aug 08.00 16,4 18,3 22 "   1 48 1,1   1 66 2,5    
                1 64 2,6  
                      1 66 2,9   15
1   16.00 30,6 20,3 22 "   1 42 0,7   1 52 1,4  
                      1 52 3,4   47
1 10-aug 08.00 20,2 17,9 22 "   1 42 0,7   1 44 0,8  
              1 51 1,4            
        1 57 1,8   1 59 2   6
1   16.00 31,6 20,5 21 "   1 54 1,6   1 43 0,8   56
1 11-aug 08.00 23,3 17,9 20 "             16
  16.00 26,3 20,5 20 "   1 48 1           28
1 12-aug 08.00 17,3 16,4 20 "   1 47 1,1   1 65 2,8   3
  16.00 24,4 18,8 20 "   1 42 0,7            
        1 58 1,8         54
1 13-aug 08.00 12,2 15,1 19 h.kl                   13
  16.00 22,1 17,4 19 "   1 47 1         42
1 14-aug 08.00 13,1 14,3 19 "                   9
  16.00 18,1 16,4 19 "   1 55 1,6         65
1 15-aug 08.00 13,8 13,5 19 mulet           1 58 1,8   6
  1600 15,5 14,4 18 "   1 44 0,8          
              1 47 0,8            
          1 46 0,9          
              1 48 1,1           46
1 16-aug 08.00 12,3 12,1 18 h.kl             3
1   16.00 14,4 14 18 "   1 46 0,9            
            1 47 1        
                1 60 2,3           26
1 17-aug 08.00 10,3 11,9 19 " 9       1 52 1,4 6
1   16.00 17,5 13 21 "   1 50 1,3   1 49 1,1    
            1 52 1,4        
              1 55 1,7            
            1 60 1,9        
              1 65 2,6   1 74 3   26
            1 68 3,5        
1 18-aug 08.00 8,2 11,6 20 h.kl.                   6
1   16.00 12,3 13,5 20 "   1 46 0,8   1 45 0,9  
              1 49 1,1   1 52 1,4   19
            1 49 1,2        
              1 52 1,5   1 65 2,3    
1 19-aug 08.00 13,7 12,3 19 mulet 2            
1   16.00 11,9 12,7 19 "   1 50 1,3            
            1 55 1,5        
              1 55 1,6           18
1 20-aug 08.00 14,5 12,2 27 h,kl. 14       1 48 1,1  
                      1 48 1,2    
                  1 66 2,8 6
1   16.00 18,4 13,3 25 "   1 49 1            
            1 49 1,1   1 52 1,4  
              1 52 1,5            
            1 52 1,5        
              1 52 1,5            
            1 55 1,7   1 57 2.0 36
              1 62 2,2   1 62 2,1    
                  1 77 3,5  
1 21-aug 08.00 11,6 13,2 22 mulet   1 45 0,9   1 47 1,1    
            1 54 1,5        
              1 57 1,6            
            1 57 1,9        
              1 58 1,9            
            1 58 2          
              1 63 2,2            
            1 68 3   1 71 3,5 3
1   16.00 17,3 14,6 23 "   1 56 1,7            
            1 80 5,1         18
1 22-aug 08.00 10,4 12,6 22 "   1 45 0,9   1 63 2,3   6
1   16.00 10,8 13,3 21 "   1 48 1   1 47 1  
              1 50 1,2            
            1 52 1,4   1 51 1,4 21
              1 53 1,5            
            1 56 1,7          
1 23-aug 08.00 8,4 10,8 21 "                    
1   16.00 10,9 12,1 20 "   1 48 1          
              1 51 1,4           24
1 24-aug 08.00 6,4 8,9 19               3
1   16.00 14,8 11,4 18 Sol           1 46 1   17
1 25-aug 08.00 5,1 8,1 19 "               6
1   16.00 14,5 12 19 "   1 47 1,1   1 46 1   9
                  1 71 4,3  
1 26-aug 08.00 6,7 9,4 19 mulet   1 58 2,1            
            1 66 2,8          
1   16.00 13,6 11,9 19 "   1 55 1,6   1 47 1,1    
            1 55 1,7   1 47 1,1  
              1 56 1,8   1 47 1,1    
                  1 53 1,5  
                      1 54 1,5   12
                  1 55 1,5  
              1 57 2   1 58 2    
            1 67 3,3   1 67 2,8  
1 27-aug 08.00 9,6 9,8 20 regn 8                 4
1   16.00 13,2 10,9 20 "   1 48 1,1   1 47 1,1  
              1 53 1,4   1 48 1,1  
            1 60 2   1 53 1,5   12
              1 59 2,1          
            1 60 2,1          
1 28-aug 08.00 9,6 10,4 20 " 8 1 45 1          
            1 46 1          
              1 58 2,1           8
            1 64 2,8          
1   16.00 13,1 12 22 "   1 47 1,1   1 47 1,1    
              1 49 1,2            
              1 49 1,2   1 48 1,2    
              1 50 1,3   1 53 1,4[1]    
              1 56 1,7   1 55 1,7    
              1 55 1,8            
              1 57 2            
              1 57 2,1   1 61 2,4    
              1 64 2,7            
              1 67 3,6            
1 29-aug 08.00 8,4 10,7 22 solsk 4                
1   16.00 14,2 12,6 21 h.kl   1 47 1,1   1 47 1  
              1 50 1,2   1 50 1,2  
              1 52 1,4          
              1 53 1,5          
              1 1 2          
              1 61 2,2           23
1 30-aug 08.00 10,3 11,3 21 "   1 48 1,1   1 42 0,7   6
                      1 48 1  
1   16.00 18,5 13 21 "   1 49 1,1   1 48 1,2  
              1 52 1,4   1 52 1,4  
                    1 57 1,8  
1 31-aug 08.00 10,5 11,6 20 mulet                  
1   16.00 14,6 11,6 21 regn                
1 01-sep 09.00 10,9 9,6 36 mulet 27         1 65 2,7  
1   15.30 16,6 10,3 31 h.kl   1 55 1,6          
              1 56 1,8          
              1 57 1,9   1 72 3,7  
              1 67 2,9   1 74 4,3  
1 02-sep 08.30 10,1 10,6 22 regn 2       1 46 1  
                      1 46 1  
              1 54 1,4   1 60 1,8  
                      1 63 2,3  
                    1 74 3,6  
1   16.00 11,6 10,8 21 "                  
1 03-sep 07.30 9,2 10,8 21                  
1   16.00 16,7 12,3 20 sol   1 52 1,4          
1 04-sep 07.30 10,8 11,7 18 "   1 47 1   1 51 1,3  
              1 53 1,5          
1   15.30 19,6 12 17 "                
1 05-sep 09.00 13,1 12,4 16 "   1 51 1,4   1 4 0,8  
              1 53 1,4   1 45 1  
              1 54 1,5   1 49 1,2  
              1 60 2          
1   16.00 19,4 13,3 15 "                  
1 06-sep 12.00 11,8 12,9 14 mulet   1 56 1,7          
              1 58 2          
1 07-sep 12.00 9,5 10,2 14 "   1 45 1   1 51 1,2  
              1 53 1,5          
              1 55 1,6          
1 08-sep 12.00 9,6 8,5 14 "                  
1 09-sep 12.00 11,4 9,3 32 "                
1 10-sep 12.00 14,1 10 12 "   1 58 2,1          
1 11-sep 12.00 8,6 9,1 11 h.kl.   1 51 1,3          
1 12-sep 12.00 10,2 9,4 11 "                  
1 13-sep 12.00 6,8 9,3 14 " 6       1 44 0,8  
1 14-sep 12.00 11,1 8,7 18 "   1 55 1,6          
1 15-sep 12.00 9,4 7,6 19 regn                
1 16-sep 12.00 5,7 6,1 30 h.kl. 14 1 48 1,1          
1 17-sep 12.00 9,8 6,6 20 "                
1 18-sep 12.00 11,1 8 19 "                  
1 19-sep 12.00 13,2 9,4 19 "                
1 20-sep 12.00 11,4 8,3 21 " 5 1 60 2,1          
              Trappan öppnad.            
                             
                           
                             
                           
                             
                           
                             
                           
                             
                           
                             
                           
                             
                           
                             
                           
                             
                           
                             
                           
                             
                           
                             
                           
                             
                           
                             
                           
                             
                           
                             
                           
                             
                           
                             
                           
                             
                           
                             
                           
                             
                           
                             
                           
                             
                           
                             
                           
                             
                           
                             
           
# Summa 1600 2966 2545 4296 0 249 635 #### 957   303 #### 569,3 0 3529

[1]
Conny Elf: