Dagrapport från Dammåns fisktrappa 2006                
    Mätperiod 10/6-20/9. Rapporten är gjord  av Conny Elf och Tor Eriksson        
    2006   Antal Honor Hannar Störst
 
      5 69 juni  
  Antal uppvandringar 949 621 328 6,5 1/7         6 338 juli  
  Medel vikt   1,96 1,67 2,50           5 370 juli  
  Medel längd   56,12 54,04 60,05           6 421 aug  
  Medel luft temp   15,61 Grader         5 361 aug  
  Medel vatten temp 14,63 Grader             6 49 sept      
  Medellvattenstånd 26,61 Centimeter över skibordet             5 67 sept    
  Medel nederbörd 1,2 221,0  mm totalt under perioden              
        949             6 141 juni
    2005   Antal Honor Hannar Störst   889    
  Antal uppvandringar 889 641 248 7,1 2/9   938     Besökare  
  Medel vikt   1,82 1,62 2,34     780     2006 ###  
  Medel längd   54,84 53,22 59,01     752   2005 ###    
  Medel luft temp   14,30 Grader         2004 ###    
  Medel vatten temp 11,98 Grader       2003 ###    
  Medellvattenstånd 46,77 Centimeter över skibordet     2002 3000    
  Medel nederbörd 1,7 351  mm totalt under perioden        
           
  FÖRKLARING vattenstånd 0-10 cm mycket lågt 11-23 cm lågt 24-35 cm Normalt 36-50 cm högt 51- cm mycket högt  
             
Antal       HONA       HANE        
Tömn Datum Tid L.temp V.temp V.stånd Väderlek Ned.börd ANTAL LÄNGD VIKT   ANTAL LÄNGD VIKT Noteringar 3354  
1 10-jun 16.00 20,3 10,1 38 klart   1 64 2,7   1 67 2,6 7  
1 11-jun 08.00 15,3 10,3 36 "   1 48 1,1              
            1 51 1,4            
                1 51 1,4   1 56 1,7      
            1 59 2,2   1 73 4,5 8  
1   16.00 22,3 12,6 35 "   0       0          
1 12-jun 08.00 15,4 12,2 36 "   1 51 1,3   1 60 2,4    
                1 53 1,6   1 63 2,8   3  
1   16.00 26,6 14,1 36 "   1 47 1            
                1 49 1,2              
            1 51 1,3              
                1 51 1,4                
            1 55 1,7              
                1 55 1,8                
            1 64 2,4   1 75 5,1 3  
1 13-jun 08.00 16,6 13,9 35 "           1 74 4,5   3  
1   16.00 27,2 14,4 36 "   1 62 2,5   1 59 1,9    
                        1 74 4,5   12  
1 14-jun 08.00 5,3 12,8 39 mulet 2 1 48 1,2            
                1 51 1,4              
            1 54 1,4            
                1 55 1,5              
            1 56 1,7            
                1 60 2,4           6  
1   16.00 9,8 12,2 37 "   1 46 1   1 44 0,8    
                1 55 1,7   1 57 1,8   15  
1 15-jun 08.00 9,4 9,8 35 "   0     0     3  
1   16.00 15,8 11,6 35 "   0       0       9  
1 16-jun 08.00 12,1 10,6 34 regn   1 42 0,7         3  
1   16.00 15,4 12,1 34 mulet 2 1 53 1,4           21  
1 17-jun 08.00 14,4 12,6 33 "   1 47 1,1            
                1 54 1,6   1 66 2,8      
            1 61 2,4   1 66 3,1 9  
1   16.00 20,8 13,3 30 h.klart   0                  
1 18-jun 08.00 16,4 13,3 27 "   1 45 0,8            
                1 48 1,2   1 73 4,9      
            1 64 3,6   1 75 5,3 6  
1   16.00 17,5 13,8 26 "   1 46 1,1              
            1 47 1,1   1 53 1,7    
                1 53 1,5   1 61 2,1   24  
1 19-jun 08.00 14,2 13,9 25 mulet 3 1 54 1,8   1 60 2 9  
1   16.00 17,3 13,1 24 h.klart   1 49 1,2              
            1 52 1,4            
                1 53 1,5   1 50 1,2   62  
1 20-jun 08.00 16,2 14,6 24 "   1 49 1,1            
                1 50 1,2              
            1 50 1,2            
                1 58 0,9           6  
1   16.00 19,6 14,5 24 "   1 52 1,2            
                1 51 1,3              
            1 52 1,4   1 52 1,8 15  
1 21-jun 08.00 16,9 15,1 24 sol 1 1 51 1,3              
            1 51 1,3            
                1 52 1,5              
            1 59 1,8   1 77 4,6 6  
1   16.00 19,1 15 24 "   1 47 1,1   1 49 1,1      
            1 49 1,3            
                1 51 1,3              
            1 54 1,7            
                1 61 2,2           18  
1 22-jun 08.00 15,2 14,1 23 mulet   1 49 1,2   1 49 1,3    
                1 54 1,6   1 51 1,4      
                1 51 1,4 9  
1   16.00 16,6 14,4 23 "   1 50 1,3   1 47 1      
            1 51 1,4   1 49 1,2    
                1 52 1,4   1 66 3,1      
            1 52 1,5   1 68 3,4    
                1 58 2   1 72 4      
                1 73 4,4 21  
1 23-jun 08.00 10,9 13,6 24 " 4 1 56 1,7   1 48 1,3   12  
1   16.00 14,6 12,3 24 "   1 46 0,8            
                1 46 1              
            1 50 1,3            
                1 50 1,3   1 42 0,7   18  
            1 52 1,4   1 68 3,8    
                1 57 1,8   1 78 5,8      
            1 60 2,2            
1 24-jun 08.00 15,1 12,4 28 sol 4 0       0       18  
1   16.00 17,1 12,6 28 mulet       1 48 0,9    
                        1 50 1,3   24  
1 25-jun 08.00 13,2 12,5 25 " 1 1 55 1,5            
                1 63 2,3           4  
1   16.00 14,9 12,6 28 "   1 47 0,8            
                1 49 1,2              
            1 54 1,5   1 49 1,2    
                1 55 1,5   1 52 1,4   48  
1 26-jun 08.00 10,3 12,4 26 h.klart 2 1 50 1,3   1 70 2,9 3  
1   16.00 15,6 12,3 25 "   1 42 0,8              
            1 48 0,9            
                1 54 1,4              
            1 54 1,5         33  
1 27-jun 08.00 10,8 12,5 24 "   0       0       6  
1   16.00 19,1 12,8 23 "   0     0     21  
1 28-jun 08.00 8,6 13,1 22 mulet 1 1 49 1,1   1 50 1,2      
            1 49 1,2   1 56 1,9 6  
1   16.00 15,4 13,2 22 "   1 48 1,1   1 76 5,1   33  
1 29-jun 08.00 9,6 12,4 21 h.klart   1 53 1,5            
                1 62 2,3              
1   16.00 19,1 13,4 21 "   0           24  
1 30-jun 08.00 15,4 14,3 21 "   1 48 1,2              
            1 51 1,3            
                1 54 1,7   1 55 1,7      
            1 57 1,8   1 57 2,2    
                1 63 2,5   1 61 2,6      
            1 68 3,3   1 66 3,3    
                        1 76 4,6   6  
1   16.00 22,4 14,6 21 "   1 50 1,2   1 50 1,1 24  
1 01-jul 08.00 14,6 16,1 21 "   1 50 1,1              
            1 50 1,3            
                1 54 1,4   1 73 4,5      
            1 55 1,7   1 82 6,5 6  
1   16.00 22,2 16,8 21 sol   1 44 0,8   1 46 1   21  
            1 54 1,5            
                1 55 1,6              
1 02-jul 08.00 16,7 16,6 21 "   1 49 1,1   1 45 0,8    
                        1 52 1,5      
            1 69 3,6   1 57 2,1    
                        1 73 4,3   3  
1   16.00 26,3 17,6 20 "   1 48 1,1            
                1 48 1,2   1 46 1   30  
1 03-jul 08.00 16,1 18,4 20 "   1 44 0,8            
                1 52 1,4              
            1 63 2,7   1 62 2,3 6  
1   16.00 25,6 18,6 20 "   1 44 0,8   1 52 1,5      
            1 47 1,1   1 52 1,5    
                1 50 1,2   1 66 3,1      
            1 49 1,3   1 70 3,4    
                1 51 1,4   1 77 5,1   39  
            1 55 1,8            
                1 60 2,1              
1 04-jul 08.00 15,1 18,4 20 mulet   1 47 1,1   1 61 2,1    
                1 55 1,7   1 75 4      
            1 64 2,7   1 75 4,1 6  
                1 66 3,3              
1   16.00 18,2 17,9 20 h.klart   1 42 0,7   1 51 1,3    
                1 52 1,4              
            1 56 2            
                1 61 2,1              
            1 58 2,2   1 62 3,4 33  
1 05-jul 08.00 17,6 16,3 20 "   0       0       3  
1   16.00 21,6 17,9 20 "   1 49 1,2            
                1 66 2,9           27  
1 06-jul 08.00 19,4 18,2 21 sol 14 1 46 1            
                1 49 1,1              
            1 63 2,4   1 72 4,1 9  
1   16.00 17,4 18,1 20 mulet   1 44 0,9   1 47 1      
            1 47 1,1            
                1 48 1,1              
            1 48 1,2            
                1 51 1,3              
            1 52 1,5   1 53 1,6 24  
                1 53 1,6              
            1 54 1,7            
                1 53 2,3   1 60 2      
            1 58 2,4   1 65 2,8    
                1 67 3              
1 07-jul 08.00 17,4 18,6 19 dimma 4 0     0     6  
1   16.00 25,4 19,4 17 h.klart   1 42 0,7              
            1 46 0,9   1 50 1,4    
                1 46 1   1 68 3,4   30  
1 08-jul 08.00 17,5 18,9 25 " 1 1 44 0,8            
                1 48 1,2   1 52 1,5      
            1 49 1,2   1 74 4,8 3  
1   16.00 13,8 18,4 26 "   1 49 1,1   1 71 3,8      
            1 61 2,2   1 76 4,6 27  
1 09-jul 08.00 14,6 17,3 27 mulet 8 1 49 1,1   1 61 2,1      
            1 54 1,7   1 70 3,8    
                1 57 2,1   1 76 4,3      
                1 73 4,4 12  
1   16.00 16,8 17,6 27 "   1 49 1,1   1 72 4,3   33  
1 10-jul 08.00 10,8 16,9 25 regn 3 1 56 1,7   1 64 2,6    
                1 60 2,1   1 68 3,1      
            1 60 2,1   1 75 4,1 3  
1   16.00 14,8 16,6 26 "   1 44 0,8   1 44 0,9      
            1 53 1,4   1 65 3 125  
                        1 66 3,3      
1 11-jul 08.00 10,7 14,1 28 mulet 4 1 54 1,5         6  
1   16.00 14,6 13,5 26 "           1 65 2,8   51  
1 12-jul 08.00 12,9 13,1 27 h.klart 3 1 57 1,9         6  
1   16.00 15,2 14,4 27 "   1 44 0,8              
            1 46 1            
                1 55 1,6              
            1 58 2,1   1 59 2,6 18  
1 13-jul 08.00 8,1 14,1 27 mulet 4 1 52 1,5   1 52 1,4      
                1 56 1,8    
                        1 62 2,6   3  
1   16.00 15,4 15,1 17 "   1 43 0,8            
                1 43 0,8              
            1 46 1            
                1 51 1,4              
            1 52 1,4   1 75 4,6 36  
1 14-jul 08.00 8,1 14 17 " 1 1 52 1,4   1 52 1,5      
                1 72 4,1 3  
1   16.00 12,3 14,2 16 "   1 44 0,8   1 56 1,8      
            1 55 1,4   1 78 5,1 39  
1 15-jul 08.00 9,1 13,4 16 " 1 1 52 1,4   1 68 3,2   9  
1   16.00 14,1 12,6 16 "   0     0     36  
1 16-jul 08.00 11,8 12,2 15 sol   0       0       6  
1   16.00 18,4 14,6 16 mulet   1 56 1,7   1 74 3,8    
                1 56 1,8   1 52 1,4   33  
1 17-jul 08.00 18,2 16,6 15 "   1 53 1,4            
                1 52 1,5              
            1 56 1,8   1 55 1,9    
                1 62 2,3   1 73 4,1   3  
1   16.00 15,1 15,1 16 "   1 47 1,2            
                1 50 1,4   1 66 3      
            1 53 1,4   1 67 3,2    
                1 51 1,5   1 71 3,6   57  
1 18-jul 08.00 7,9 13,4 15 " 1 1 43 0,8            
                1 52 1,3              
            1 58 1,9   1 72 4,1    
1   16.00 12,2 13,4 15 "   1 52 1,3   1 75 4,8   36  
1 19-jul 08.00 8,4 12,7 15 " 1     1 67 3,2 18  
1   16.00 13,1 12,1 15 h.klart           1 71 3,5   30  
1 20-jul 08.00 9,4 10,7 15 "   1 54 1,6            
1   16.00 18,6 13,9 15 "   1 44 0,8              
            1 48 1,1            
                1 51 1,3   1 54 1,7      
            1 55 1,7   1 68 3,3    
                1 57 1,8   1 69 3,6   39  
1 21-jul 08.00 14,2 13,8 15 solsk.   0     0     9  
1   16.00 16,3 14,6 15 "   1 45 0,9   1 45 1,1      
            1 53 1,2            
                1 53 1,4   1 63 2,5      
            1 53 1,5   1 65 2,9    
                1 56 2,1   1 65 3,2      
            1 57 2,4   1 66 3,5 45  
1 22-jul 08.00 17,1 16,8 14 "   1 55 1,7   1 63 2,4      
            1 63 2,5   1 64 3,2    
                        1 65 3,5      
                1 81 5,7 6  
1   16.00 18,7 17,2 14 "   1 44 0,8              
            1 49 1,1   1 56 1,8    
                1 51 1,4              
            1 61 2,3            
                1 61 2,3              
            1 62 2,5   1 64 2,9 85  
1 23-jul 08.00 18,4 15,6 14 "   1 47 1,1              
            1 49 1,2            
                1 52 ,1,6   1 71 3,7      
            1 66 2,9   1 73 4 6  
1   16.00 24,2 19,1 21 "   1 47 1,1   1 45 1      
            1 51 1,3            
                1 51 1,3   1 56 1,7      
            1 52 1,5            
                1 54 1,6              
            1 59 2            
                1 63 2,5   1 69 2,6   27  
            1 69 3,1   1 71 3,5    
1 24-jul 08.00 16,2 15,6 21 " 1 1 48 1              
            1 48 1,1            
                1 48 1,1              
            1 51 1,1            
                1 51 1,4              
            1 52 1,5            
                1 55 1,7   1 69 3,7   12  
            1 64 2,5   1 71 4,1    
1   16.00 23,8 20 20 "   1 47 1   1 51 1,4      
            1 48 1,2   1 67 3,7    
                1 63 2,4   1 79 5,7   78  
1 25-jul 08.00 14,4 16.7 20 "   1 50 1,2            
                1 66 3,2           9  
1   16.00 23,2 19,8 20 "   1 45 0,9            
                1 45 0,9              
            1 46 1            
                1 48 1,2   1 51 1,3      
            1 59 2   1 52 1,5 45  
1 26-jul 08.00 14,2 16,1 20 mulet   1 44 0,8   1 46 1,1      
            1 52 1,6            
                1 55 1,7              
            1 64 2,6   1 67 3,4    
                1 70 3,7   1 70 3,8   9  
1   16.00 20,6 19,4 19 h.klart   1 49 1,1            
                1 52 1,5              
            1 53 1,6            
                1 67 3,2              
            1 71 3,4   1 69 4,4 33  
1 27-jul 08.00 18,2 15,8 19 "   1 52 1,4              
            1 53 1,5         12  
1   16.00 18,4 19,6 19 "   1 47 0,9              
            1 48 1,1   1 48 1,2    
                1 49 1,2              
            1 53 1,4            
                1 52 1,5              
            1 53 1,6            
                1 54 1,6              
            1 57 1,9   1 59 2    
                1 59 2   1 61 2,3      
            1 59 2,1   1 66 2,7 36  
                1 67 2,7   1 66 2,9      
            1 68 3,1   1 69 3,1    
                        1 75 4,2      
1 28-jul 08.00 15,2 17,4 19 " 1 1 47 1,0            
                1 50 1,3              
            1 53 1,5   1 53 1,6    
                1 53 1,5   1 53 1,6      
            1 60 1,9   1 60 2    
                1 59 2,1   1 59 2,1      
            1 64 2,3            
                1 68 2,9   1 74 4,3      
            1 77 5,1            
1   16.00 20,8 18,9 22 "   1 46 0,9              
            1 47 1            
                1 50 1,2              
            1 51 1,3            
                1 52 1,5   1 54 1,6   39  
            1 57 2   1 54 1,6    
1 29-jul 08.00 13,6 17,7 22 " 4 1 49 1,1              
            1 51 1,4            
                1 54 1,7              
            1 54 1,7            
                1 56 1,7              
            1 56 1,8            
                1 56 1,8   1 70 3,1   12  
            1 76 5,3            
1   16.00 23,1 20,2 22 sol   1 45 0,8              
            1 47 1,1            
                1 50 1,3              
            1 57 1,8   1 62 2,5    
                1 62 2,8   1 63 3      
            1 65 3,1   1 71 4,1 45  
1 30-jul 08.00 13,1 15,6 21 mulet   1 49 1,1              
            1 48 1,2            
                1 51 1,4              
            1 51 1,4            
                1 55 1,8              
            1 63 2,2            
                1 65 2,8   1 67 3,2   12  
1   16.00 21,6 18,6 21 "   1 45 0,7            
                1 47 1.0              
            1 48 1            
                1 48 1,1              
            1 49 1,1            
                1 53 1,3   1 48 1,2   39  
            1 57 1,9            
                1 58 1,9              
            1 63 2,6            
1 31-jul 08.00 11,8 17,6 21 "   1 43 0,7              
            1 43 0,7            
                1 43 0,7              
            1 47 0,9            
                1 47 0,9   1 48 1,1   9  
            1 51 1,4            
                1 53 1,4              
            1 64 2,9            
1   16.00 22,1 18,5 21 "   1 49 1,2              
            1 69 3,2            
                1 73 3,6           66  
1 01-aug 08.00 13,5 17,6 23 " 1 1 45 0,9   1 45 0,9    
                1 46 0,9   1 49 1,2      
            1 50 1,3   1 52 1,5    
                1 52 1,5   1 60 2,1      
            1 52 1,6   1 62 2,3    
                1 55 1,7   1 63 2,3      
            1 57 1,7   1 61 2,4    
                1 57 1,9   1 74 4,1      
            1 58 2   1 71 4,2    
                1 62 2,6   1 78 4,8   3  
1   16.00 14,6 17,2 24 mulet   1 46 1   1 44 0,8    
                1 51 1,4   1 54 1,5      
            1 52 1,5   1 61 2,1    
                1 71 3,6   1 61 2,1   42  
            1 70 3,8            
1 02-aug 08.00 13,4 15,8 26 " 6 1 47 0,9   1 49 0,9      
            1 48 1,1   1 49 1    
                1 50 1,3   1 64 2,7      
            1 51 1,4   1 68 3,1 25  
                1 55 1,6   1 70 3,9      
            1 61 2,1   1 72 4,1    
                1 68 3,3              
            1 68 3,7            
1   16.00 21,7 16,4 26 "   1 46 0,9   1 49 1,2      
            1 50 1,3            
                1 52 1,5              
            1 56 2,1            
                1 56 2,4              
            1 65 2,7            
                1 65 2,8   1 66 3,2   44  
            1 67 3,4            
1 03-aug 08.00 13,6 15,3 26 solsk.   1 47 0,7   1 47 0,8      
            1 47 0,9            
                1 47 0,9              
            1 48 1            
                1 52 1,4              
            1 58 1,7   1 59 2,2 66  
1   16.00 23,2 17,6 25 "   1 43 0,7              
            1 52 1,4   1 49 1,2    
                1 53 1,4              
            1 54 1,5   1 59 2    
                1 55 1,6   1 63 2,2      
            1 59 2,0   1 66 2,3    
                1 63 2,6   1 72 4,1   36  
1 04-aug 08.00 11,9 17,1 25 "   1 46 0,9            
                1 51 1,4              
            1 52 1,4            
                1 56 1,6           18  
1   16.00 23,2 17,9 25 "   1 47 0,9            
                1 46 1,1              
            1 48 1,1            
                1 54 1,4              
            1 53 1,5   1 56 1,8    
                1 64 2,5              
            1 66 3,0   1 74 3,7 45  
1 05-aug 08.00 17,1 18,1 24 "   1 46 0,9              
            1 46 1,0            
                1 51 1,3   1 48 1      
            1 51 1,4   1 56 2,3    
                1 56 1,8   1 74 4,2   6  
1   16.00 24,6 19,4 24 "   1 45 0,9            
                1 47 0,9              
            1 54 1,5            
                1 55 1,8              
            1 62 2,3            
                1 68 3,2   1 69 3,4      
            1 74 4,8   1 74 4,4 36  
1 06-aug 08.00 20,3 18,2 24 "   1 44 0,7   1 48 1,1      
            1 50 1,3            
                1 51 1,4              
            1 51 1,4         12  
                1 52 1,5              
            1 53 1,6   1 67 3,1    
1   16.00 24,6 19,1 24 "   1 46 0,8              
            1 52 1,3            
                1 56 1,7              
            1 56 1,8   1 66 2,9 45  
1 07-aug 08.00 16,4 18 23 "   1 51 1,4   1 46 0,9      
            1 56 1,7   1 57 2    
                1 60 2,1   1 66 3,3      
            1 63 2,5   1 67 3,5 9  
1   16.00 20,4 19,2 23 mulet           1 58 2,2      
                1 66 3,6    
                        1 75 4,8   54  
1 08-aug 08.00 12,4 17,3 22 " 2 1 43 0,7            
                1 50 1,3              
            1 52 1,5            
                1 55 1,6   1 58 2      
            1 69 3,8   1 73 4 12  
1   16.00 15,6 17,2 22 "   1 49 1,1   1 48 0,9   36  
            1 53 1,4            
1 09-aug 08.00 11,7 15,4 22 " 1 1 47 0,9              
            1 54 1,5            
                1 56 1,8   1 71 3,8   9  
1   16.00 19,2 16,4 22 "   1 49 1,1            
                1 55 1,8              
            1 59 2,1            
                1 64 2,8   1 65 3      
            1 70 3,7   1 71 3,9 27  
                1 72 4,1              
1 10-aug 08.00 12,8 15,3 22 " 1 1 44 0,8            
                1 46 0,9           9  
1   16.00 22,3 17,9 22 sols.   1 42 0,7            
                1 48 0,9           36  
1 11-aug 08.00 14,1 16,3 22 "   1 57 2            
                1 58 2,1           6  
    16.00 21,2 18,7 22 "   1 51 1,3   1 50 1,1 39  
                1 54 1,8              
1 12-aug 08.00 11,9 15,8 22 " 2     1 49 1,2    
                        1 52 1,4      
                1 52 1,5    
                        1 54 1,6      
                1 63 2,9    
                        1 64 3,1      
                1 69 3,5    
1   16.00 16,8 18,5 21 "   1 43 0,8   1 44 0,9      
            1 57 1,8   1 58 2,1 36  
1 13-aug 08.00 12,6 15,9 20 "   1 47 0,9              
            1 47 0,9            
                1 51 1,3   1 51 1,4      
            1 52 1,5   1 53 1,6 6  
                1 59 2,1              
1   16.00 21,6 19,1 20 "   1 47 1,1   1 55 1,7    
                1 48 1,2   1 62 2,6      
            1 57 1,8   1 66 3,2 30  
1 14-aug 08.00 11,4 15,8 19 mulet   0       0       9  
1   16.00 17,8 17,7 19 "   1 50 1,1   1 50 1,1    
                1 48 1,2              
            1 50 1,3   1 55 1,7    
                1 60 2,4   1 68 4,1   27  
1 15-aug 08.00 13,6 14,8 21 " 17 1 47 1,0            
                1 53 1,5              
            1 60 2            
                1 61 2,3              
            1 61 2,5   1 64 2,8 6  
1   16.00 16,6 15,4 26 "   1 46 1,1   1 46 0,8      
            1 49 1,1            
                1 48 1,2              
            1 48 1,2            
                1 50 1,3              
            1 53 1,4            
                1 55 1,9              
            1 60 2,1            
                1 64 2,2              
            1 66 2,6            
                1 60 2,5   1 61 2,6      
            1 64 2,7   1 68 2,8    
                        1 69 3,2      
            1 72 3,8   1 70 3,5    
                        1 72 3,8      
                1 72 4    
                        1 74 4,1      
                1 78 4,8 54  
1 16-aug 08.00 13,6 14,6 46 solsken 25 1 49 1,1              
            1 50 1,3   1 52 1,3    
                1 52 1,6   1 53 1,5      
            1 56 1,7   1 61 2,1    
                1 59 1,9   1 66 3,9      
            1 56 2   1 70 4 6  
1   16.00 22,3 14,8 42 "   1 55 1,5   1 72 4,1   33  
1 17-aug 08.00 12,2 14,8 42 mulet   1 45 0,8   1 49 1,1    
                1 51 1,4   1 61 2,3      
            1 52 1,4   1 68 2,7    
                1 53 1,5              
            1 68 2,9   1 69 3,6 6  
1   16.00 19,1 14,3 36 "   1 44 0,7   1 45 0,8      
            1 53 1,4   1 45 0,8    
                1 63 2,4   1 46 0,9   30  
            1 64 2,6            
                1 66 3,1              
            1 68 3,6            
1 18-aug 08.00 14,1 14,5 33 " 2 1 50 1,4   1 47 0,9   3  
            1 54 1,7            
1   16.00 20,8 14,6 30 solsk.   1 48 1,1              
            1 50 1,1   1 50 1,2    
                1 50 1,3              
            1 50 1,3            
                1 51 1,3   1 51 1,4      
            1 58 1,8   1 58 1,9    
                1 61 2,4   1 60 2,1   33  
            1 68 3,3            
1 19-aug 08.00 9,4 14,2 29 "   1 43 0,7              
            1 49 0,9            
                1 49 1,1   1 49 1,2   9  
            1 50 1,2            
                1 69 3,2              
            1 72 3,3            
1   16.00 22,9 14,6 29 h.kl   1 43 0,8   1 43 0,6      
            1 43 1   1 52 1,5    
                1 53 1,7   1 53 1,7      
                1 71 3,8 33  
1 20-aug 08.00 11,2 15,4 29 "   1 43 0,7   1 46 0,8      
            1 47 1   1 47 0,9    
                1 48 1,1              
            1 50 1,1   1 51 1,3    
                1 51 1,4   1 51 1,4      
            1 51 1,4            
                1 52 1,5              
            1 53 1,5            
                1 59 2,1              
            1 64 2,6            
                1 64 2,6   1 64 3,4      
            1 67 2,9   1 76 4,7 12  
1   16.00 20,6 15,9 29 "   1 47 0,9   1 43 0,7      
            1 53 1,6   1 46 1,1    
                1 55 1,6   1 47 1,1      
            1 60 1,7   1 50 1,3    
                1 61 2,2              
            1 65 2,9            
                1 67 3,3   1 70 3,7   42  
1 21-aug 08.00 11,2 15,4 30 mulet 5 1 50 1,3   1 47 0,9    
                1 51 1,4   1 48 1,1      
            1 61 2,3   1 49 1,2    
                1 61 2,4   1 68 3,1      
            1 65 2,4   1 76 4,2 3  
1   16.00 20,4 15,4 30 "   1 46 0,9              
              1 55 1,7          
                1 58 1,9              
              1 64 3,1   1 63 2,4 9  
1 22-aug 08.00 12,2 15,3 31 " 1 1 47 1              
            1 50 1,3   1 66 2,8 3  
1   16.00 14,4 15,1 30 regn   1 47 0,9   1 41 0,7      
          1 50 1,3   1 42 0,7    
                1 53 1,5   1 42 0,7      
          1 58 1,7   1 52 1,4    
                1 63 2              
          1 61 2,2          
                1 60 2,4              
          1 63 2,4          
                1 63 2,7              
            1 65 2,7          
                1 65 2,7              
            1 65 2,8   1 68 3,2   18  
1 23-aug 08.00 13,6 14,4 48 mulet 32 1 52 1,4              
            1 53 1,4          
                1 53 1,5              
            1 55 1,5   1 55 1,5    
                1 61 2   1 56 1,8   12  
            1 67 2,9          
                1 68 3,3              
              1 68 3,5          
1   16.00 17,6 14,4 55 "   1 72 3,8   1 46 1      
                    1 57 1,7 6  
1 24-aug 08.00 8,4 13,1 44 " 1 1 44 0,8   1 40 0,6      
              1 44 0,8   1 48 1,2    
                1 58 1,7   1 53 1,5      
              1 60 1,9          
                1 57 2,2   1 58 2,2      
1   16.00 14,6 12,9 42 "   1 46 1          
                1 53 1,3              
              1 54 1,6          
                1 58 2,1   1 63 2,8      
              1 61 2,1   1 75 4,6 18  
1 25-aug 08.00 10,4 13,1 39 dimma   1 46 0,9   1 40 0,6      
              1 58 1,8   1 42 0,7    
                1 61 2,2   1 47 0,7      
              1 61 2,5   1 49 1,1    
                1 63 2,6   1 82 5,1   6  
1   16.00 18,9 13,8 38 sol   1 52 1,2          
                1 56 1,7              
              1 57 1,8          
                1 60 2,1           24  
1 26-aug 08.00 8,8 13,4 36 dimma   1 48 1,0          
                1 53 1,5   1 60 2,1   15  
1   16.00 16,8 13,1 36 sol   1 48 1,1          
                1 53 1,5              
              1 53 1,6          
                1 57 2              
              1 72 3,7       36  
1 27-aug 08.00 7,8 13,1 35 "   1 51 1,4              
              1 58 1,9          
                1 58 2,1   1 63 2,3   3  
1   16.00 18,4 13,6 35 "   1 53 1,5   1 51 1,4 30  
                1 54 1,7              
              1 57 2,1            
                1 64 2,6              
              1 64 3,1            
                1 69 3,3              
1 28-aug 08.00 12,1 14,4 35 dimma   1 63 2,6   1 66 2,7 6  
                1 65 2,7              
1   16.00 14,8 13,4 33 regn   1 51 1,4            
                1 55 1,6              
              1 55 1,7   1 74 4,6 15  
1 29-aug 08.00 11,2 13,5 36 mulet 11 1 51 1,2              
              1 56 1,7            
1   16.00 11,9 13,1 38 regn   1 50 1,3              
              1 51 1,4   1 51 1,4    
                1 54 1,6   1 65 3,2   21  
1 30-aug 08.00 9,4 11,3 42 klart 9       1 49 1,1 6  
1   16.00 17,6 12,4 41 "   0       0       15  
1 31-aug 08.00 6,8 11,6 38 "   0     0     6  
1   16.00 16,8 12,1 37 "   1 51 1,4   1 52 1,1   45  
1 01-sep 09.00 11,5 12,7 36 mulet   1 48 1,1            
                1 48 1,2              
              1 52 1,5            
                1 54 1,5   1 45 0,9      
1   16.00 15,4 12,9 35 "   1 62 2,6            
1 02-sep 08.00 7,4 12,6 35 dimma   1 47 0,9              
              1 47 1            
                1 54 1,7              
              1 64 2,7            
1   16.00 15,6 12,9 35 mulet   1 51 1,4              
1 03-sep 08.00 10,4 12,5 35 "   1 49 1,1   1 49 1,1    
1   16.00 11,1 12,3 35 "   1 49 1,1              
              1 49 1,1   1 49 1,1    
                1 56 1,8   1 53 1,5      
1 04-sep 12.00 8,9 10,5 38 regn 26 1 46 0,8   1 50 1,3    
                1 71 3,6              
1 05-sep 10.00 9,4 10,3 36 " 5 0     0        
1 06-sep 12.00 11,6 9,5 46 h,klart 2 1 61 2,1              
1 07-sep 12.00 8,9 9,5 53 "   1 51 1,4            
1 08-sep 12.00 9,3 9,7 47 "   1 52 1,5              
              1 56 1,8   1 45 0,8    
1 09-sep 14.00 9,6 10,3 38 mulet 1 1 43 0,8              
                1 53 1,5              
                1 54 1,6              
                1 55 1,9            
                1 60 2              
1 10-sep 12.00 11,4 9,7 33 "   1 52 1,4   1 57 1,8    
1 11-sep 15.00 14,6 10,2 29 "   1 48 1,1   1 48 1,1      
                1 53 1,6            
                1 59 2   1 7 4,5      
1 12-sep 15.00 16,8 10,1 27 klart         1 51 1,4    
                        1 68 3,4      
1 13-sep 14.00 15,4 10,6 25 "   1 61 2,3            
1 14-sep 15.00 16,3 12,3 25 "   1 50 1,3   1 73 4,2      
1 15-sep 15.00 15,4 11,1 24 "   1 51 1,3            
                1 59 2,1              
                1 60 2,1   1 46 0,8    
1 16-sep 15.00 13,5 10,5 22 "           1 48 1      
1 17-sep 15.00 13,3 9,8 21 h.klart   0       0        
1 18-sep 15.00 15,3 9 20 "   0       0          
1 19-sep 15.00 14,4 9,8 20 "   1 54 1,7            
1 20-sep 13.00 10,2 10,3 20     0       0          
  Trappan är nu öppnad för FRIPASSAGE  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
# Summa 2919 2736,2 4976 221 621 33557 1035 328 19698 821 ###