Dagrapport från Dammåns fisktrappa 2011                
Mätperiod 10/6-21/9. Rapporten är gjord  av Conny Elf Rapporten och material får ej användas utan tillstånd  
    2011   Antal Honor Hannar Störst
 
 
774
  Antal uppvandringar 774 508 266 5,8 kg 11 juli    
  Medel vikt   1,63 1,46 1,80 26-jul    
  Medel längd   52,29 51,38 53,20      
  Medel luft temp   15,56 Grader       Uppvandringar  
  Medel vatten temp 13,01 Grader      
  Medellvattenstånd 24,18 Centimeter över skibordet 2011 774      
  Medel nederbörd 0,6 93,0  mm totalt under perioden 2010 680   Uppvandringar/mån #Namn?
            2009 704   11 140 jun-11
    2010   Antal Honor Hannar Störst 2008 834   10 99 jun-10
  Antal uppvandringar 680 468 212 6,4 kg 2007 949   11 352 jul-11
  Medel vikt   1,51 1,36 1,86 18-jul     10 376 jul-10
  Medel längd   51,45 50,22 54,19   11 282 aug-11
  Medel luft temp   16,97 Grader     10 205 aug-10
  Medel vatten temp 12,85 Grader           11 0 sept
  Medellvattenstånd 32,33 Centimeter över skibordet     10 0 sept
Medel nederbörd 1,4 192  mm totalt under perioden
   
Vattenstånd 0-10 cm mycket lågt. 11-23 cm lågt. 24-35 normalt. 36-50 högt. 51- cm mycket högt                    
  Besök
Antal   HONA       HANE     totalt
Tömn Datum Tid L.temp V.temp V.stånd Väderlek Ned.börd ANTAL LÄNGD VIKT   ANTAL LÄNGD VIKT Not 2138
1 10-jun 08.00 25.5 14.1 36 sol   1 65 2,2   1 69 2,8 12
              1 55 1,8   1 60 2,2     2011 1,63
          1 49 1,2   1 80 4,4   2010 1,51
              1 55 1,5   1 45 1,1     2009 1,76
          1 50 1,2   1 50 1   2008 1,87
              1 50 1,4             2007 1,67
          1 56 1,3          
              1 56 1,6            
          1 46 1,2          
              1 46 1,2            
          1 46 1,2          
              1 46 1,2            
          1 44 1,1          
1   16.00 27,3 15 34 sol   1 42 1,2   1 50 1,5   6
          1 45 1,1   1 59 2,1  
              1 54 1,9   1 57 1,7    
          1 54 1,7   1 48 1,3    
              1 46 1,1   1 57 2    
          1 47 1   1 56 1,8  
              1 52 1,5   1 75 4,2     Besökare
          1 57 1,7   1 52 1,6   2011 2138
              1 53 1,3             2010 3337
          1 52 1,6           2009 2724
1 11-jun 08.00 30,6 13,6 34 sol           1 43 0,7   3 2008 3658
1   16.00 26,6 15,3 32 sol   1 58 2         9 2007 3354
1 12-jun 08.00 32,5 14,1 30 sol   1 42 1   1 64 2,8   6
          1 57 1,5   1 50 1  
              1 50 1,1            
1   16.00 22,9 16,1 28 sol   1 56 1,5          
              1 47 0,9            
          1 47 0,9          
1 13-jun 08.00 9,5 13,8 30 regn   1 64 2,2   1 58 1,5   1
1   16.00 9 12,4 60 regn   1 40 0,8   1 62 2,3 1
              1 53 1,4   1 72 4,1    
              1 54 1,6  
1 14-jun 08.00 10,7 10,3 56 regn                   6
1   16.00 10,6 10,7 54 regn       1 62 2,3 20
1 15-jun 08.00 7,6 10,1 56 regn                   2
1   16.00 14,1 10,5 60 mulet   1 54 1,6         6
1 16-jun 08.00 12,5 10,4 54 mulet                   6
1   16.00 20 11.9 50 h.klart   1 54 1,2   1 51 1,3 8
              1 49 1,1   1 56 1,5    
          1 47 1,1   1 49 1,1  
1 17-jun 08.00 13,6 11,7 52 mulet   1 45 1   1 81 5,1   2
          1 44 0,7          
              1 43 0,7            
1   16.00 18,9 12,5 48 mulet       1 45 1,0 6
                      1 42 0,8    
1 18-jun 08.00 8,6 11,6 44 mulet             2
1   16.00 13,6 11,5 42 regn   1 51 1,1   1 81 5,1   12
          1 46 1   1 63 2,7  
1 19-jun 08.00 11,9 10.3 42 regn   1 53 1,2           4
1   16.00 19,1 12 39 mulet       1 64 2,9 4
                      1 58 1,8    
1 20-jun 08.00 27,3 11,1 37 sol   1 48 1         4
1   16.00 17,6 12,5 34 mulet   1 48 1   1 81 5   8
1 21-jun 08.00 9,7 10,8 32 mulet   1 51 1,4   1 56 1,5 3
                      1 75 3,8    
1   16.00 10,6 11,6 30 mulet   1 42 0,9         12
              1 43 0,9            
          1 40 0,7          
1 22-jun 08.00 10,2 9,3 28 mulet                   1
1   16.00 15,9 10,7 26 h.klart             12
1 23-jun 08.00 10 10,3 22 h.klart   1 50 1,2           6
1   16.00 19,3 11,5 21 sol   1 48 1         30
1 24-jun 08.00 9,6 10,8 24 regn           1 68 3,1   9
              1 50 1,2  
1   16.00 10,2 11,1 26 regn   1 50 1,1   1 52 1,1   30
1 25-jun 08.00 8,5 9,9 21 mulet   1 54 1,3   1 64 2,3 1
                      1 54 1,6    
1   16.00 15,2 10,2 20 mulet   1 44 0,7   1 64 2,4 45
              1 50 1,2            
          1 47 1          
              1 40 0,7            
1 26-jun 08.00 28,7 10,1 19 sol             9
1   16.00 19 11,9 17 sol   1 40 0,5           33
1 27-jun 8.00 16 11,9 16 sol   1 45 1          
              1 44 0,8            
1   16.00 19 12 14 sol   1 48 1   1 56 1,7 21
              1 44 0,8   1 58 2,1    
          1 48 0,9   11 50 1,1  
              1 48 1            
          1 46 0,8          
              1 50 1,1            
          1 56 1,6          
              1 50 1,1            
1 28-jun 8.00 20 13,1 11 sol   1 50 1,1          
              1 44 0,7            
1   16.00 18 13 11 sol   1 49 1,1   1 49 1,1 20
                               
1 29-jun 8.00 22 14,6 10 sol   1 52 1,3          
1   16.00 28 16 8 sol   1 49 1,1   1 48 1,1   12
          1 48 1   1 48 1 19
              1 50 1,1            
1 30-jun 8.00 20 16 9 sol             1
1   16.00 20 17 8 sol   1 58 2,2   1 59 2,1   25
          1 49 1,2   1 44 0,8  
              1 49 1,2            
          1 59 2,1          
              1 68 3,8            
          1 68 3,8          
              1 54 1,7            
1 01-jul 8.00 12 15,3 8 mulet   1 49 1,2         0
1   16.00 12 14,4 8 mulet   1 52 1,3   1 48 0,9   18
          1 49 1,1          
1 02-jul 8.00 10 13,8 7 mulet                   0
1   16.00 18,8 13,5 10 mulet   1 44 0,9         18
1 03-jul 8.00 15,5 13,7 8 mulet                   6
1   16.00 20,9 14,5 8 mulet   1 42 0,7   1 40 0,6 33
              1 47 1   1 46 1    
1 04-jul 8.00 12 14,6 9 mulet       1 53 1,6  
1   16.00 19,1 14,5 8 mulet   1 51 1,5   1 38 0,7   18
          1 48 1,3   1 52 1,6  
                      1 58 2,1    
1 05-jul 8.00 14 14,2 8 mulet             1
1   16.00 21 14,8 8 h.klart           1 47 1    
              1 58 1,8 21
1 06-jul 8.00 16,5 15,6 8 mulet   1 71 3,8   1 40 0,8   3
              1 47 1,2  
                      1 48 1,2    
1   16.00 26,6 16,6 7 sol   1 48 1,1   1 52 1,6 15
              1 46 1   1 46 1    
              1 52 1,6  
1 07-jul 08.00 20 16,9 8     1 45 1   1 52 1,6   3
          1 41 0,8          
1   16.00 27,5 17,1 1 sol   1 41 0,7   1 50 1,5   15
          1 49 1,4   1 51 1,6  
1 08-jul 8.00 16,3 18,3 8 regn 7                 3
1   16.00 23 17,9 8 mulet   1 51 1,3   1 48 1,1 6
              1 44 0,9   1 52 1,6    
          1 54 1,5   1 41 0,6  
              1 55 1,6            
1 09-jul 8.00 17 18 8 h.klart 3            
1   16.00 23 18,5 7 soligt                   21
1 10-jul 8.00 20 17,9 8 h.klart   1 56 2   1 46 1,1 6
              1 47 1   1 57 1,8    
          1 55 1,7          
1   16.00 22 17 12 h.klart   1 52 1,5   1 46 1   39
          1 46 1   1 46 0,9  
              1 53 1,5            
1 11-jul 8.00 18 16,8 13 h.klart   1 47 1   1 51 1,5 4
              1 80 5,8   1 63 2,8    
              1 44 0,7  
1   16.00 17 16,2 7 regn   1 42 0,6   1 42 0,6   36
          1 43 0,7   1 51 1,3  
1 12-jul 8.00 12 15,6 9 mulet 3 1 49 0,9   1 42 0,6   6
1   16.00 16 14,5 9 h.klart   1 44 0,7   1 54 1,5 39
              1 40 0,5   1 50 1    
              1 51 1,1  
1 13-jul 8.00 8 12,5 8 mulet                   3
  16.00 12 12,5 8 mulet             39
1 14-jul 8.00 12 12,8 7 mulet                   4
1   16.00 19 13,6 8 mulet   1 44 0,7   1 51 1,3 18
              1 52 1,3   1 48 0,8    
          1 50 1,5   1 53 1,5  
                      1 56 1,7    
              1 65 2,6  
                      1 59 2,1    
              1 66 2,8  
                      1 43 0,6    
1 15-jul 8.00 15 14,8 7 mulet   1 45 0,9   1 53 1,5 12
              1 47 1   1 52 1,3    
          1 42 0,7   1 58 1,9  
              1 50 1,2            
1   16.00 21,4 14,5 7 soligt   1 51 1,1   1 42 0,6 42
              1 47 1   1 52 1,5    
          1 48 1,1   1 57 1,5  
              1 58 2,1   1 40 0,6    
          1 54 1,5   1 59 2  
              1 47 1   1 41 0,7    
          1 44 0,7   1 67 3,1  
              1 48 1,1   1 76 4    
          1 43 0,8          
              1 41 0,6            
          1 44 0,9          
              1 54 1,6            
1 16-jul 8.00 11 14,8 7 mulet             10
1   16.00 18 14,9 8 h.klart 1.5                 54
1 17-jul 8.00 17 14,3 7 soligt             6
1   16.00 22 14,3 7 mulet   1 48 0,8   1 51 1,3   32
          1 42 0,7   1 77 5,3  
              1 49 1,2   1 55 1,8    
          1 51 1,4   1 66 2,5  
              1 51 1,5   1 54 1,5    
          1 52 1,3   1 53 1,3  
              1 42 0,6            
          1 52 1,3          
              1 51 1,1            
          1 52 1,4          
              1 70 2,9            
1 18-jul 8.00 13 15,5 8 soligt   1 55 1,5         8
              1 48 1            
          1 50 1,1          
1   16.00 16 14,9 8 soligt   1 46 1   1 44 0,8   30
          1 44 0,9          
              1 45 1            
          1 46 1          
1 19-jul 08.00 17 13,8 9 soligt   1 44 0,8           4
1   16.00 19 14,8 8 soligt   1 73 3,3   1 78 4,8 18
              1 79 4,7   1 76 5,4    
          1 44 1   1 48 1,1  
              1 53 1,5            
          1 52 1,6          
              1 70 4            
          1 43 0,7          
              1 62 2,4            
          1 47 1          
              1 53 1,4            
1 20-jul 08.00 18 14,9 8 halvklart   1 45 1   1 81 5,6 3
1   16.00 21 16 8 soligt   1 61 2,2   1 50 1,2   40
          1 44 0,8          
1 21-jul 08.00 15,9 15,9 8 halvklart   1 61 2,5            
          1 44 0,7          
              1 49 1            
1   16.00 21 16,6 8 halvklart   1 68 3,5   1 61 2,4 56
              1 53 1,7   1 49 1    
          1 75 4,5   1 53 1,4  
              1 61 2,1   1 54 1,5    
          1 52 1,3   1 53 1,4  
              1 45 1            
          1 56 1,9          
              1 46 1            
          1 47 1          
              1 52 1,4            
          1 56 1,7          
              1 53 1,3            
          1 56 1,5          
1 22-jul 08.00 12 15,9 9 halvklart   1 49 1            
1   16.00 16 15,3 9 halvklart   1 41 0,8   1 61 2,6 29
              1 66 3   1 47 1    
          1 49 1   1 49 1,2  
1 23-jul 08.00 14 14,7 8 soligt                   3
1   16.00 19 14,5 8 regn   1 48 1,1   1 67 3,3 29
              1 66 3,2   1 46 1    
          1 66 3,1          
              1 48 1,2            
          1 51 1,4          
              1 45 1,1            
          1 48 1,2          
1 24-jul 08.00 17 15,5 48 regn   1 61 2,5   1 48 1,1   8
          1 45 1   1 60 1,7  
              1 71 3,3   1 43 1    
          1 48 1,1   1 62 2,7  
              1 71 3,4            
          1 51 1,1          
              1 58 1,6            
          1 50 1,1          
              1 56 1,6            
          1 56 1,9          
              1 50 1,1            
          1 56 1,6          
              1 48 1,1            
          1 56 1,6          
              1 76 4,3            
          1 61 2,7          
              1 42 0,9            
          1 55 1,7          
              1 65 2,6            
          1 66 2,2          
              1 56 1,5            
1   16.00 19 15,7 50 halvklart   1 59 2   1 52 1,2 21
              1 56 1,6   1 52 1,21    
          1 52 1,2   1 63 2,6  
              1 47 1   1 58 1,6    
          1 52 1,2   1 45 1  
              1 52 1,2            
          1 46 1          
              1 44 1            
          1 45 1          
              1 47 1,3            
          1 47 1,3          
              1 54 2,3            
1 25-jul 8.00 15,5 14,6 52 mulet 5 1 45 1   1 53 1,5 15
              1 49 1,2   1 59 2,5    
          1 51 1,4   1 43 0,9  
              1 51 1,3   1 54 1,6    
          1 45 1   1 69 3,2  
              1 49 1,2   1 71 3,5    
          1 50 1,3   1 47 1  
              1 55 1,7   1 50 1,6    
          1 49 1,4   1 67 2,4  
              1 44 0,9   1 45 1    
          1 42 0,7   1 56 2  
                      1 71 4    
1   16.00 18,1 14,8 61 mulet   1 66 3   1 45 1,1 48
              1 45 1,1   1 67 2,7    
          1 44 0,8   1 54 1,7  
                      1 51 1,4    
              1 42 1  
                      1 70 3,3    
              1 50 1,1  
                      1 53 1,5    
1 26-jul 8.00 15 14 58 mulet   1 51 1,6   1 40 0,9 12
              1 76 4,5            
          1 50 1,5          
              1 50 1            
          1 44 0,7          
1   16.00 18 14,6 58 mulet   1 54 1,5   1 47 1,3   45
          1 49 1,2   1 54 1,9  
              1 40 0,8   1 62 2,5    
          1 45 1   1 59 1,6  
              1 54 1,8            
          1 44 1          
              1 46 1            
1 27-jul 8.00 15 14,5 67 mulet   1 42 0,7   1 64 3,2 6
              1 46 1,3   1 66 2,7    
          1 52 1,6   1 68 3,2  
              1 42 0,7            
1   16.00 21 16 46 klart   1 41 0,6   1 54 1,3 30
              1 47 1,1   1 44 1    
          1 47 1,3          
              1 48 1,2            
          1 53 1,6          
              1 43 0,8            
          1 54 1,6          
              1 43 0,9            
          1 43 0,9          
              1 44 0,9            
1 28-jul 8.00 17 14,9 42 soligt   1 43 0,7   1 60 2,4 3
              1 46 1   1 64 2,5    
          1 42 0,8          
              1 42 0,8            
          1 42 0,8          
1   16.00 23 16,5 38 soligt   1 41 0,7   1 78 5,8   42
          1 45 1,2   1 42 0,8  
              1 52 1,7            
          1 48 1,4          
              1 53 1,4            
          1 44 1,0          
              1 53 1,6            
          1 46 1,1          
1 29-jul 8.00 20 15,5 33 soligt   1 45 0,8           12
          1 47 1          
              1 52 1,2            
1   16.00 20 16,5 32 soligt   1 44 0,8   1 50 1,1 33
              1 46 1,1   1 50 1,2    
          1 42 0,8   1 45 0,8  
              1 45 1            
          1 57 2          
              1 53 1,5            
1 30-jul 8.00 15 14,7 30 mulet 1 1 54 1,6   1 63 2,5 0
              1 52 1,5            
1   16.00 20 16 28 soligt   1 68 3,4   1 54 1,8 33
              1 49 1,1            
          1 44 1          
              1 44 1,1            
          1 48 1,2          
              1 45 1            
1 31-jul 8.00 15 15,2 22 h,klart 1.5 1 46 1   1 48 1 15
              1 43 0,8            
          1 57 2,1          
              1 53 1,4            
          1 48 1,2          
              1 47 1,0            
          1 50 1,4          
1   16.00 22 16,6 20 klart   1 45 1   1 52 1,6   39
          1 51 1,2          
              1 45 1            
          1 46 1,1          
              1 44 0,8            
          1 51 1,2          
              1 50 1,2            
1 01-aug 8.00 18 15,3 19 klart   1 44 0,8   1 65 2,8 9
                      1 66 2,9    
1   16.00 21 16 17 h.klart   1 56 1,6   1 61 2,6 54
              1 44 0,7   1 79 4,9    
          1 44 0,8          
1 02-aug 8.00 14 14,8 25 h.klart   1 43 0,8           12
          1 43 0,9          
              1 78 3,9            
1   16.00 25 16,6 24 klart   1 47 1,1   1 44 1 33
              1 54 1,4   1 55 1,8    
          1 47 1,1   1 42 1  
              1 58 1,9   1 44 0,9    
          1 49 1,3   1 67 1,8  
              1 59 2,3   1 42 1    
          1 48 1,1          
1 03-aug 8.00 18 16,3 21 klart                   12
1   16.00 22 17,3 20 mulet 2 1 52 1,2   1 45 1 36
              1 48 1,1            
          1 41 0,8          
              1 55 1,6            
          1 63 2,6          
              1 48 1            
1 04-aug 8.00 17 16,5 16 klart   1 49 1,2   1 50 1,1 9
              1 44 0,8            
          1 54 1,7          
              1 48 1            
1   16.00 17 16,5 16 mulet   1 49 0,8   1 45 0,8 36
              1 51 1,4   1 49 1,2    
          1 52 1,6          
              1 74 4,1            
          1 67 3,1          
              1 60 2,1            
          1 55 1,6          
              1 54 1,6            
1 05-aug 8.00 16 16,1 18 mulet 20 1 45 1,0         9
              1 52 1,5            
          1 41 0,6          
1   16.00 16 16,2 22 mulet 1 1 51 1,0   1 58 1,8   30
          1 45 0,8   1 59 2  
              1 47 1,7            
          1 45 1,0          
1 06-aug 8.00 15 15,5 22 mulet 4 1 67 3,1   1 69 2,1   9
              1 46 0,8  
1   16.00 16 15,8 21 regn 4 1 43 0,8   1 52 1,4   24
          1 43 0,8   1 42 0,6  
              1 72 3,8            
          1 49 1,2          
              1 42 0,6            
          1 53 1,3          
1 07-aug 8.00 14 14,6 24 h.klart   1 69 2,9   1 54 1,5   6
          1 72 3,4   1 73 4  
1   16.00 17 15,1 22 mulet   1 57 1,5   1 47 0,9   33
          1 55 1,7   1 47 0,9  
              1 51 1,3            
1 08-aug 8.00 13,1 14,4 42 mulet 20 1 42 0,8   1 70 3 6
              1 52 1,5   1 69 3,1    
          1 56 2,1          
              1 53 1,6            
          1 56 1,6          
1   16.00 15 14,2 52 mulet 16 1 49 1,1   1 73 4,0   21
          1 50 1,3   1 57 2,1  
              1 42 0,8   1 53 1,4    
1 09-aug 8.00 10 12,8 58 h.klart 6           9
1   16.00 16 13,3 52 h.klart   1 62 2,3   1 43 0,8   24
          1 50 1,3   1 53 1,2  
              1 50 1,2   1 65 2,1    
          1 63 2,5   1 68 3,2  
              1 53 1,2   1 70 3,1    
          1 40 0,7   1 42 0,9  
              1 41 0,9            
          1 47 1          
              1 50 1,2            
          1 60 2,5          
1 10-aug 8.00 8 12,2 44 mulet   1 42 0,6           6
1   16.00 12 12,8 38 h.klart   1 48 0,9         24
              1 58 1,8            
          1 42 0,6          
              1 45 0,7            
          1 60 2          
1 11-aug 8.00 11 11,9 32 h.klart 1 1 50 1,1           6
1   16.00 11 11,9 32 sol   1 71 3,3   1 72 3,3 33
              1 49 1,1   1 42 0,6    
          1 54 1,5   1 43 0,7  
                      1 45 0,8    
1 12-aug 8.00 9 10,9 27 mulet             6
1   16.00 14 12 26 h.klart   1 51 1,3           24
1 13-aug 8.00 9 11 23 sol             9
1   16.00 20 12,3 22 sol   1 41 0,6           21
1 14-aug 08.00 11 12 16 sol   1 60 2,5   1 46 1  
1   16.00 18 12 17 sol   1 55 1,5   1 60 2,4   33
          1 45 0,8   1 48 1,2  
              1 46 0,9            
          1 53 1,2          
              1 62 2,8            
          1 56 1,6          
              1 50 1            
          1 54 1,3          
              1 67 1,6            
1 15-aug 08.00 12 12 18 mulet   1 48 1,1   1 45 0,8 8
              1 75 4,3            
          1 45 0,9          
                               
1   16.00 12 12,1 18 mulet   1 70 3,4   1 53 1,3 39
              1 60 2,3   1 57 1,7    
          1 58 1,8   1 48 1  
              1 44 1            
          1 60 2,1          
              1 67 3,2            
          1 64 2,9          
              1 63 2,5            
          1 53 1,4          
              1 46 0,7            
          1 46 0,9          
              1 48 1            
1 16-aug 08.00 18 12 17     1 58 1,8   1 58 1,8  
1   16.00 14 13,5 60 mulet   1 66 3,2   1 58 2,3   17
          1 56 1,8   1 70 3,8  
              1 66 3,4   1 68 3,3    
          1 46 0,9   1 58 1,3  
              1 52 1,8   1 52 1,4    
          1 58 2,4   1 59 2  
              1 66 2,5            
          1 66 2,9          
              1 54 1,4            
          1 68 3,4          
              1 52 1,1            
          1 68 3,2          
              1 52 1,1            
          1 54 1,4          
              1 48 1,4            
          1 44 0,9          
              1 47 0,8            
1 17-aug 19.00 11 11,5 80     1 60 1,9          
              1 58 1,7            
1 18-aug   10 10,4 60     1 49 1,5   1 72 4,4  
              1 45 1            
1 19-aug   10 10,7 55                
1 20-aug   13 11,5 48 regn   1 46 0,8   1 56 1,6   10
          1 56 1,4   1 58 1,7  
              1 59 1,7   1 54 1,3    
          1 68 3,2   1 62 2,4  
              1 58 1,5   1 50 1,1    
          1 54 1,4   1 60 2,1  
              1 44 0,8   1 49 1    
          1 44 0,8          
              1 42 0,6            
          1 47 0,9          
              1 50 1            
          1 51 1,1          
              1 46 0,8            
          1 44 0,6          
              1 50 1            
          1 48 0,9          
              1 47 0,8            
          1 49 1          
1 21-aug   13 12,3 48 soligt   1 52 1,2   1 56 1,6    
          1 45 1,8   1 56 1,6  
              1 45 1,0            
          1 56 1,6          
              1 58 1,6            
          1 62 2,2          
1 22-aug   12,9 12,3 40 regn   1 74 4,6   1 48 1,1    
          1 44 1   1 46 1  
              1 55 1,7            
          1 50 1,3          
              1 65 2,3            
          1 46 1          
              1 53 1,6            
          1 49 1,0          
              1 48 1            
          1 53 1,2          
1 23-aug   11,9 12 37 soligt   1 52 1,1            
          1 54 1,8          
              1 49 1,0            
          1 69 3,4          
              1 59 2,4            
1 24-aug         1 51 1,5          
              1 43 0,8   1 53 1,5    
          1 52 1,3   1 54 1,6  
              1 48 1,1            
          1 66 2,9   1 49 1  
1 25-aug                     1 50 1,8    
1 26-aug         1 57 2,8   1 42 1,4  
              1 47 1,8   1 54 2,2    
1 27-aug         1 67 3,5   1 75 5,5  
              1 68 4,6   1 56 2,6    
          1 54 1,7          
1 28-aug             1 59 3   1 73 4,4    
          1 51 2,5   1 57 2,8  
              1 56 1,8   1 68 3,6    
          1 56 1,9   1 76 6  
1 29-aug             1 48 1,2            
          1 42 0,8   1 43 0,9  
              1 50 1,2            
          1 59 2,2          
              1 57 1,8            
          1 52 1,2          
1 30-aug             1 56 2,4   1 56 1,8    
          1 46 1,3   1 59 2  
              1 53 1,6            
          1 61 2,4          
              1 45 1,8            
1 31-aug           1 42 0,8   1 50 1,2  
              1 48 1   1 48 1    
            1 48 1   1 48 1,0  
              1 46 1            
          1 46 1        
              1 69 3,6            
        1 52 1,6        
# 0 2333 1951,2 3627 0 93 508 26100 743,4 266 14150 478 0 2138