Dagrapport från Dammåns fisktrappa 2012                
Mätperiod 10/6-21/9. Rapporten är gjord  av Conny Elf
Rapporten och material får ej användas utan tillstånd
 
    2012   Antal Honor Hannar Störst    
1033
  Antal uppvandringar 1030 658 372 5,3 kg    
  Medel vikt   1,40 1,38 1,42 19-aug    
  Medel längd   50,01 50,07 49,95      
  Medel luft temp   14,77 Grader       Uppvandringar  
  Medel vatten temp 11,53 Grader      
  Medellvattenstånd 34,95 Centimeter över skibordet 2012 ######      
  Medel nederbörd 1,6 #Namn?  mm totalt under perioden 2011 774   Uppvandringar/mån #Namn?
            2010 680   12 98 jun-12
    2011   Antal Honor Hannar Störst 2009 704   11 140 jun-11
  Antal uppvandringar 774 508 266 5,8 kg 2008 834   12 450 jul-12
  Medel vikt   1,63 1,46 1,86 26-jul     11 352 jul-11
  Medel längd   52,29 50,22 52,2   12 425 aug-12
  Medel luft temp   15,56 Grader     11 282 aug-11
  Medel vatten temp 13,01 Grader       12 60 sept
  Medellvattenstånd 24,18 Centimeter över skibordet     10 0 sept
Medel nederbörd 0,6 93  mm totalt under perioden
   
Vattenstånd 0-10 cm mycket lågt. 11-23 cm lågt. 24-35 normalt. 36-50 högt. 51- cm mycket högt                    
  Besök
  HONA       HANE     totalt
Datum Tid L.temp V.temp V.stånd Väderlek Ned.börd ANTAL LÄNGD VIKT   ANTAL LÄNGD VIKT Not 2124
1 10-jun 08.00 8,7 8,0 78 soligt 0             3
1   16.00 14,2 8,1 78 soligt 0 1 43 1,2           5 2012 1,40
1 11-jun 08.00 8,0 7,0 70 mulet 0           4 2011 1,63
1   16.00 14,0 8,3 65 soligt 0 1 50 1,7           2 2010 1,51
1 12-jun 08.00 9,4 7,9 70 soligt 0 1 47 1,5         4 2009 1,76
1   16.00 15,0 9,0 68 soligt 0 1 59 2,8           2 2008 1,67
1 13-jun 08.00 9,2 8,2 65 soligt 0     1 52 2,0 5
                      1 72 4,6    
1   16.00 14,5 9,0 60 soligt 0     1 60 3,1 7
1 14-jun 08:00 6,5 8,1 60 regn 4         1 52 1,6   6
1   16.00 10.7 8,4 60 mulet 0     1 58 2,8 3
1 15-jun 8.00 8,8 7,1 60 soligt 0                 1
1   16.00 14,0 9,0 57 soligt 0           2
1 16-jun 8.00 11,8 8,8 55 mulet 0                 0
1   16.00 12,0 9,6 55 regn 8 1 47 1,3   1 47 1,3 8
1 17-jun 08.00 14,5 8,8 65 soligt 0                 3
1   16.00 16,9 9,4 65 soligt 0 1 54 2,0         22  
1 18-jun 08.00 16,0 9,1 60 soligt 0                 4
1   16.00 18,0 10,4 60 soligt 0 1 66 3,2   1 55 1,8 6
              1 48 1,3   1 66 3,2     Besökare
          1 77 3,6   1 41 1,0   2012 2124
1 19-jun 8.00 11,4 9,6 68 regn 17 1 51 1.0   1 54 2.0   2 2011 2138
          1 65 3,4   1 56 2,0   2010 3337
              1 54 1,2             2009 2724
1   16.00 9,9 7,8 77 regn 8     1 65 3,2 4 2008 3658
                      1 51 1,5    
1 20-jun 08.00 15,0 7,5 75 soligt 0           4
1   16.00 14,3 9,5 70 soligt 0                 21
1 21-jun 08:00 11,4 9,4 68 soligt 0 1 56 1,7         3
1   16:00 16,3 10,6 62 soligt 0 1 54 1,7           10
          1 54 1,5          
1 22-jun 08:00 15,0 9,7 60 soligt 0 1 55 2,5           7
          1 42 1,1          
1   16:00 18,6 10,9 56 soligt 0 1 60 2,2   1 52 1,4   22
          1 52 1,5   1 42 0,7  
              1 39 0,7            
1 23-jun 08:00 15,0 10,9 56 soligt 0 1 46 1,0         5
              1 52 1,4            
          1 53 1,6          
              1 46 1,0            
1   16:00 18,4 10,9 55 soligt 0 1 59 2,0   1 51 1,4 9
              1 58 2,0   1 57 2,0    
          1 48 1,4   1 50 1,5  
                      1 47 1,0    
              1 51 1,6  
                      1 43 1,0    
1 24-jun 08:00 14,3 10,6 50 soligt 0 1 68 3,3   1 47 0,9 6
              1 52 1,4            
1   16:00 15,8 12,4 48 regn 0 1 53 1,4   1 41 1,2 32
1 25-jun 08:00 16,0 10,6 50 soligt 0 1 48 1,2   1 51 1,3   2
          1 48 1,0   1 40 0,8  
              1 48 1,0            
          1 43 1,0          
1   16:00 20,1 12,9 48 soligt 0 1 48 1,2   1 50 1,3   28
          1 37 0,6   1 49 1,3  
              1 48 1,2   1 45 1,0    
          1 46 1,0          
              1 50 1,4            
          1 53 1,6          
1 26-jun 08:00 10,3 10,1 50 regn 0 1 58 2,1            
          1 47 0,8          
1   16:00 15,4 11,6 48 mulet 1 1 56 1,8   1 57 2,0   21
          1 58 2,0   1 47 0,9  
              1 47 1,2            
          1 46 0,9          
              1 80 4,6            
          1 52 1,4          
1 27-jun 08:00 8,8 9,4 46 mulet 0 1 63 2,3            
1   16:00 13,4 10,6 46 mulet 0 1 37 0,4         24
              1 50 1,1            
1 28-jun 08:00 11,0 9,0 44 soligt 0 1 61 2,0         2
1   16:00 13,6 10,0 42 mulet 0 1 46 0,9           23
          1 48 1,1          
              1 58 2,4            
1 29-jun 08:00 12,0 9,8 38 mulet 0 1 45 0,7         0
1   16:00 13,6 10,7 38 regn 2 1 51 1,4   1 50 1,2   0
          1 56 1,5   1 50 1,2  
                      1 50 1,2    
1 30-jun 08:00 18,0 10,6 39 soligt 1 1 44 0,9   1 60 2,2 4
                      1 38 0,5 uröring  
1   16:00 21,0 12,6 39 soligt 0 1 45 0,9   1 44 0,7 33
              1 45 0,8            
          1 56 1,6          
1 01-jul 08:00 19,0 12,0 38 mulet 0 1 50 1,1   1 70 3,5   2
          1 50 1,2   1 44 0,7  
              1 54 1,6   1 54 1,5    
          1 50 1,2          
              1 52 1,3            
          1 62 2,2          
              1 65 2,9            
          1 62 2,4          
              1 48 1,1            
          1 44 0,8          
1   16:00 19,9 13,7 37 regn 0 1 64 2,5   1 44 0,9   23
          1 59 1,8   1 58 1,8  
              1 42 1,1            
1 02-jul 08:00 17,0 12,0 38 sol 1 1 48 1,2         2
1   16:00 18,0 13,0 36 sol 0 1 45 0,7   1 45 1,0   18
          1 45 1,0   1 42 0,7  
              1 50 1,2   1 49 1,2    
          1 46 0,8   1 49 1,3  
              1 47 1,0   1 50 1,1    
          1 47 1,0          
              1 56 1,5            
          1 54 1,4          
              1 45 0,8            
          1 49 1,1          
              1 57 1,8            
          1 54 1,4          
              1 57 1,7            
          1 56 1,7          
              1 47 0,8            
          1 45 0,8          
              1 47 1,0            
1 03-jul 08:00 15,0 11,6 38   3 1 53 1,6   1 46 1,0 10
              1 53 1,6   1 61 2,0    
          1 49 1,2   1 40 1,2  
              1 51 1,5   1 48 1,2    
          1 45 1,0          
              1 40 0,8            
          1 75 5,0          
1   16:00 18,5 13,3 36   0 1 47 0,8   1 41 0,6   22
          1 58 2,0   1 45 0,8  
              1 49 1,2            
          1 46 0,8          
              1 43 0,7            
          1 48 1,1          
1 04-jul 08:00 15,8 12,3 33 mulet 0 1 52 1,3   1 74 3,8   4
          1 51 1,2          
              1 55 1,6            
          1 52 1,3          
              1 56 1,6            
1   16:00 14,5 12,1 33 3 1 41 0,6   1 48 0,9 17
              1 50 1,4            
          1 49 1,0          
              1 49 0,8            
          1 70 3,0          
1 05-jul 08:00 19,0 12,2 36 soligt 4 1 49 1,0   1 49 1,0    
          1 49 1,0   1 51 1,2  
              1 50 1,1            
          1 50 1,1          
              1 58 1,7            
          1 48 0,9          
1   16:00 19,4 13,0 33   0 1 48 1,1   1 44 0,9   10
          1 49 1,2   1 56 1,7  
              1 44 0,8   1 48 0,9    
          1 66 3,3   1 62 2,9  
              1 74 4,0   1 45 0,9    
          1 57 2,6   1 44 0,9  
              1 45 0,7   1 52 1,5    
          1 46 0,9          
              1 49 1,1            
          1 56 1,9          
              1 49 1,1            
          1 46 0,9          
              1 45 0,9            
          1 46 1,0          
              1 45 0,9            
          1 46 0,9          
1 06-jul 08:00 21,0 13,4 33 soligt 0 1 63 3,0   1 51 1,3   3
          1 52 1,2   1 63 3,4  
              1 45 0,9   1 47 0,9    
          1 46 0,9   1 52 1,3  
              1 56 1,8            
          1 43 0,6          
              1 59 2,2            
          1 50 1,0          
1   16:00 26,0 14,2 31 soligt 0 1 58 2,0   1 70 3,7   28
          1 53 1,3   1 50 1,2  
              1 48 0,9            
1 07-jul 08:00 17,0 15,4 32 regn 0 1 70 3,7   1 49 1,0 3
              1 57 2,1   1 58 2,1    
          1 62 2,4          
              1 49 0,9            
          1 56 1,8          
1   16:00 16,3 14,7 32 regn 12 1 56 1,7   1 56 1,8   20
          1 44 0,8   1 45 0,8  
              1 40 0,7            
1 08-jul 08:00 14,6 13,2 50 regn 10 1 53 1,5   1 59 2,2 10
              1 53 1,9   1 52 1,5    
          1 65 2,8   1 76 4,5  
              1 49 1,2            
          1 49 1,3          
1   16:00 15,8 13,4 48 mulet 0 1 51 2,2   1 66 3,2   54
          1 46 1,0   1 56 2,3  
              1 45 1,1   1 46 1,1    
          1 57 2,9          
              1 48 1,0            
          1 49 1,0          
              1 47 1,3            
          1 46 1,2          
              1 46 1,1            
          1 48 1,4          
              1 41 1,1            
1 09-jul 08:00 12,6 10,6 46 mulet 5 1 44 0,9          
1   16:00 15,1 13,2 42 regn 1 1 48 1,0   1 47 1,2   0?
          1 47 0,7   1 40 0,7  
              1 51 1,7   1 48 1,2    
          1 43 0,8          
              1 56 1,9            
          1 40 0,8          
              1 67 3,1            
          1 43 1,2          
              1 48 1,2            
          1 46 1,0          
              1 45 1,1            
          1 53 1,6          
              1 51 1,4            
1 10-jul 08:00 14,1 12,8 38 klart 0,5 1 69 3,2   1 56 2,1 0?
              1 71 3,8   1 58 1,9    
          1 52 1,5          
1   16:00 18,5 14,2 38 sol 0 1 61 2,0   1 47 0,9   32
          1 62 2,2   1 43 0,8  
              1 60 2,0   1 51 1,2    
          1 50 1,3   1 47 1,1  
              1 44 0,9   1 42 0,8    
          1 46 1,1   1 44 0,9  
              1 59 2,0            
          1 49 1,2          
              1 42 0,7            
          1 45 1,0          
              1 41 0,8            
          1 50 1,3          
              1 48 1,3            
          1 54 1,7          
1 11-jul 08:00 13,7 13,3 36 sol 0 1 45 0,9           3
1   16:00 19,1 14,2 35 sol 0 1 57 1,7   1 51 1,2 30
              1 51 1,3            
          1 38 0,5          
1 12-jul 08:00 14,9 13,9 28 mulet 0 1 46 0,9   1 73 4,1   2
          1 57 1,9          
              1 49 1,2            
          1 61 2,8          
              1 55 1,4            
1   16:00 17,9 14,3 30 regn 1 1 50 1,1   1 57 1,8 30
              1 50 1,2            
          1 50 1,0          
              1 49 1,2            
          1 49 1,0          
              1 47 0,8            
1 13-jul 08:00 13,6 13,4 40 sol 4 1 69 3,2   1 49 1,0 0?
              1 50 1,3   1 55 1,7    
          1 45 0,9          
1   16:00 17,7 13,9 35 regn 2 1 54 1,5   1 47 1,0   35
          1 44 0,8   1 42 0,6  
              1 53 1,5   1 46 1,0    
          1 57 1,8   1 49 1,1  
              1 54 1,4   1 56 1,9    
          1 49 1,1          
1 14-jul 08:00 13,1 13,2 28 mulet 10 1 75 4,4           8
          1 30 0,4          
1 14-jul 16:00 17,9 14,4 30   0                 21
          1 60 2,2   1 44 1,0  
              1 42 0,7   1 46 0,9    
          1 52 1,3   1 49 1,0  
                      1 49 1,1    
              1 47 1,0  
                               
1 15-jul 08:00 12,9 13,3 40 regn 0 1 76 4,4   1 51 1,2 3
              1 56 2,5   1 61 1,9    
          1 45 2,6   1 54 1,4  
              1 62 1,0   1 45 0,8    
          1 71 3,9   1 60 1,7  
              1 54 1,7   1 54 1,7    
          1 51 1,2   1 55 1,2  
              1 51 1,0   1 51 1,3    
          1 47 1,2   1 56 1,8  
                               
1 15-jul 16:00 14,9 13,8 40 mulet 0           36
              1 38 0,4   1 70 3,9    
          1 60 2,1   1 50 1,3  
              1 42 0,8   1 47 1,1    
          1 50 1,3   1 42 0,7  
              1 52 1,4   1 39 0,5    
          1 45 1,0   1 63 2,8  
              1 49 1,0   1 46 0,9    
          1 49 1,0   1 46 1,0  
              1 47 1,0   1 51 1,3    
          1 53 1,4          
              1 46 0,9            
          1 54 1,7          
              1 45 0,9            
          1 51 1,3          
              1 48 1,2            
                     
                               
                     
1 16-jul 08:00 12,0 12,4 38   0                 10
                     
1   16:00 15,3 12,1 34   0 1 59 2,1   1 41 1,1   52
          1 46 1,0   1 46 1,0  
              1 65 2,9   1 52 1,4    
          1 49 1,1   1 52 1,2  
              1 53 1,4            
                     
1 17-jul 08:00 15,0 12,1 32   0                 10
              1 65 2,5  
1   16:00 15,1 13.2 30   0                 47
          1 75 4,2          
              1 39 0,9            
1 18-jul 08:00 14,0 11,4 30 mulet 0     1 34 0,4 18
1   16:00 17,4 12,7 30   0                 36
1 19-jul 08:00 12,2 10,9 28 regn 2 1 56 1,9   1 42 0,8 1
1   16:00 17,6 13,0 28   0 1 39 0,7   1 42 0,6   40
1 20-jul 08:00 9,9 12,3 26   0 1 51 1,3   1 47 0,9 7
              1 48 1,1            
          1 51 1,3          
1   16:00 13,0 11,2 24   0 1 45 0,9   1 44 0,7   24
              1 41 0,6 6
1 21-jul 08:00 12,2 10,9 28 mulet 2 1 56 1,9           40
1   16:00 17,6 13,1 28 sol 0 1 39 0,7   1 42 0,6  
                      1 42 0,8    
1 22-jul 08:00 12,3 11,3 19 sol 0           2
1   16:00 14,7 12,3 19 sol 0 1 47 1,0   1 46 0,8   30
1 23-jul 08:00 12,3 11,9 20 mulet 2           5
1   16:00 18,0 12,2 20 mulet 0,5 1 42 0,7   1 45 0,8   30
          1 61 2,2   1 44 0,9  
              1 62 2,4   1 44 0,9    
          1 61 2,4   1 51 1,4  
              1 47 0,9            
          1 49 1,2          
              1 45 0,8            
          1 46 0,9          
                             
1 24-jul 08:00 11,0 12,6 18   0 1 39 0,4   1 45 0,6 2
                               
1 24-jul 16:00 20,6 13,4 18 0 1 54 1,5   1 48 0,9 35
              1 49 1,0   1 65 2,5    
          1 52 1,5   1 73 3,4  
              1 57 1,7   1 47 1,0    
          1 48 1,1   1 47 0,9  
              1 49 1,1            
          1 47 0,9          
1 25-jul 08:00 15,2 13,3 18   0 1 49 1,1   1 45 0,7   3
          1 49 1,1   1 47 0,7  
                      1 51 1,3    
1   16:00 19,1 13,6 18   0 1 45 0,7   1 70 4,1 35
              1 47 0,9   1 53 1,2    
          1 51 1,2   1 74 4,6  
              1 49 1,0            
1 26-jul 08:00 17,9 13,9 29 0 1 77 4,2         0
              1 48 1,0            
          1 52 1,3          
1   16:00 17,1 13,9 10   0 1 43 0,6   1 48 0,9   26
          1 37 0,5   1 60 2,3  
              1 63 2,6   1 51 1,1    
          1 52 1,2   1 49 1,0  
              1 67 3,0   1 48 1,2    
          1 53 1,3          
              1 47 1,0            
          1 67 3,0          
              1 49 1,1            
          1 44 0,8          
              1 48 1,1            
1 27-jul 08:00 16,3 13,2 9   0           0
1   16:00 17,0 13,9 9   0 1 44 0,7   1 65 2,6   11
          1 45 0,7   1 44 1,1  
                      1 30 0,4    
                     
1 28-jul 08:00 14,8 13,9 10   0 1 48 0,8   1 70 3,4   6
          1 53 1,3          
              1 56 1,4            
          1 48 0,9          
1 28-jul 16:00 16,8 13,9 10   0,5 1 44 0,6   1 51 0,6   55
          1 72 4,0   1 56 1,4  
                      1 47 1,0    
              1 47 1,0  
                      1 44 0,8    
1 29-jul 08:00 18,0 13,8 20   10 1 64 2,6   1 62 2,1 5
              1 51 1,3   1 46 0,9    
          1 58 1,9   1 64 2,3  
1 29-jul 16:00 20,9 14,6 20   0 1 43 0,8   1 67 3,0   67
          1 48 1,0   1 51 1,0  
              1 53 1,4   1 64 2,4    
          1 53 1,5   1 71 4,1  
              1 46 0,9   1 64 2,6    
          1 51 1,2   1 49 1,1  
              1 41 0,6   1 44 0,8    
              1 63 2,3  
                      1 37 0,5    
              1 50 1,1  
                      1 49 1,2    
              1 43 0,7  
                      1 62 2,3    
              1 55 1,5  
                      1 45 0,9    
1 30-jul 08:00 14,6 12,7 19   8 1 43 0,8   1 70 3,3 8
              1 53 1,4   1 30 0,3    
          1 61 2,3   1 42 0,7  
1   16:00 14,8 13,9 19   9 1 51 1,2   1 41 0,6   48
          1 47 1,0          
              1 55 1,6            
          1 47 0,9          
              1 40 0,6            
          1 45 0,8          
              1 48 1,0            
          1 42 1,0          
1 31-jul 08:00 11,3 13,4 30   3 1 44 0,8   1 52 1,1   4
          1 45 0,8   1 67 3,0  
              1 47 1,0   1 60 1,5    
          1 46 0,9          
1   16:00 14,2 13,3 40   3 1 61 2,3   1 61 2,1   45
          1 65 2,6   1 50 1,3  
              1 52 1,2   1 41 0,7    
          1 51 1,2   1 49 1,1  
              1 55 1,6   1 51 1,2    
          1 49 1,3          
              1 51 1,4            
          1 49 1,1          
              1 49 1,2            
1 01-aug 08:00 11,1 12,1 42 mulet 3 1 49 1,1   1 59 2,2 5
              1 47 1,0            
          1 55 1,6          
              1 47 1,0            
          1 46 1,1          
1   16:00 16,4 13,2 42 mulet 2 1 52 1,1   1 43 0,9   32
          1 52 1,5   1 57 1,9  
              1 50 1,3   1 44 1,0    
          1 57 2,1          
              1 52 1,5            
          1 46 1,0          
              1 47 1,0            
1 02-aug 08:00 12,0 12,3 50 mulet 4 1 46 1,0         4
              1 46 1,0            
          1 43 0,8          
1   16:00 22,6 13,7 49 sol 0 1 44 1,0   1 65 2,9   32
          1 38 0,6   1 46 1,0  
              1 55 2,0   1 62 2,6    
          1 48 1,2   1 45 1,0  
              1 43 0,8   1 43 1,0    
          1 48 1,2   1 45 1,1  
              1 65 3,0   1 41 0,9    
          1 45 1,1   1 25 0,4 uröring  
              1 46 1,0            
1 03-aug 08:00 10,3 13,4 46 regn 2 1 49 1,4   1 48 1,2 6
              1 43 0,9   1 49 1,3    
              1 39 0,7  
1   16:00 13,3 13,3 42 regn 2 1 43 0,9   1 62 2,5   35
          1 37 0,5   1 40 0,6  
              1 73 4,0   1 53 1,6    
          1 58 2,4   1 50 1,4  
              1 41 0,7            
          1 49 1,2          
              1 44 0,9            
          1 56 2,0          
              1 42 0,9            
          1 43 0,9          
              1 43 0,9            
          1 50 1,3          
1 04-aug 08:00 13,7 12,6 40 mulet 0 1 43 0,8   1 58 1,7   2
          1 54 1,5   1 41 0,8  
              1 59 2,1   1 51 1,4    
          1 45 1,0          
              1 50 1,2            
          1 55 1,9          
              1 46 0,9            
          1 43 1,0          
1   16:00 18,9 14,0 38 sol 0 1 44 0,9   1 41 0,5    
          1 46 1,0   1 41 0,8  
              1 41 0,7            
          1 47 1,0          
              1 41 0,8            
          1 43 1,0          
              1 43 0,8            
          1 35 0,4          
              1 38 0,7            
1 05-aug 08:00 13,3 13,2 36 sol 0 1 44 0,7   1 48 1,1 4
              1 44 0,7            
          1 41 0,6          
              1 48 1,0            
1   16:00 17,3 13,2 35 sol 1 1 64 2,6   1 41 0,7 53
              1 51 1,6   1 44 1,0    
          1 44 1,0   1 63 2,9  
              1 36 0,6   1 53 1,6    
1 06-aug 08:00 12.4 12.8 35 sol 4     1 69 3,9 2
                      1 52 1,5    
1   16:00 17,3 13,8 37 sol 1 1 48 1,0   1 45 0,9 36
              1 49 1,2   1 39 0,5    
          1 52 1,4   1 69 3.6  
              1 50 1,2   1 43 0,8    
          1 44 1,0   1 49 0,9  
              1 45 0,9   1 60 2.5    
          1 43 0,9   1 65 3,2  
              1 55 2,0            
          1 51 1,5          
              1 40 0,8            
          1 41 0,7          
              1 46 1.1            
1 07-aug 08:00 10,6 12,0 40 mulet 10 1 45 0,9   1 68 3,1 0
              1 58 1,7   1 55 1,9    
          1 54 1.6   1 58 2,0  
              1 54 1,6   1 42 0,7    
          1 59 2,0   1 43 0,9  
              1 41 0,7   1 45 0,9    
1   16:00 17,0 13,3 50 sol 0 1 75 4,2   1 38 0,6  
              1 43 1,0   1 57 2,0    
          1 57 1,9   1 40 0,7  
              1 47 1,2   1 44 0,8    
          1 43 0,9   1 51 1,2  
              1 74 4,5   1 44 1,0    
          1 54 1,6   1 63 3,0  
              1 45 1,0   1 71 3,6    
          1 41 0,8   1 47 1,0  
              1 39 0,8   1 48 1,3    
          1 41 0,9   1 60 2,0  
              1 52 1,5   1 43 1,0    
          1 47 1,2   1 49 1,2  
              1 50 1,5   1 57 2,0    
          1 49 1,5   1 45 1,0  
              1 49 1,2   1 39 0,8    
          1 51 1,2   1 43 1,0  
              1 47 1,1   1 46 1,1    
          1 48 1,4   1 48 1.2  
              1 44 0,9   1 43 1,0    
          1 44 1,0          
              1 52 1,5            
          1 51 1,6          
1 08-aug 08:00 15,5 12,3 48   0         1 69 3,1   5
1   16:00 13,9 12,6 44   0 1 41 0,8   1 66 3,4 38
              1 48 1,2   1 38 0,6    
          1 71 3,1   1 56 2,0  
              1 58 1,9   1 48 1,2    
          1 51 1,5   1 44 0,9  
              1 47 1,1   1 51 1,5    
          1 46 1,0          
              1 57 1,2            
          1 45 1,1          
              1 38 0,7            
          1 48 1,2          
              1 40 0,8            
          1 49 1,3          
1 09-aug 08:00 13,7 11,1 40   0 1 68 3,3           6
1   16:00 15,1 12,9 40 0 1 53 1,5   1 43 1,0 36
              1 42 0,8   1 44 1,0    
          1 54 1,7          
              1 39 0,7            
          1 50 1,3          
              1 42 0,9            
          1 52 1,5          
              1 53 1,7            
          1 46 1,0          
1 10-aug 08:00 10,5 11,1 36   0 1 46 1,0   1 42 0,9   3
1   16:00 16,4 12,3 36 0 1 41 0,7   1 47 1,0 66
              1 48 1,2   1 42 0,7    
          1 40 0,7   1 44 0,9  
              1 53 1,5   1 56 2,1    
          1 37 0,5   1 39 0,5  
1 11-aug 08:00 1,4 12,1 34 mulet 0 1 72 4,1   1 45 0,9   2
          1 44 0,9   1 59 2,2  
              1 41 0,8   1 43 1,0    
          1 38 0,7   1 44 1,0  
              1 49 1,2            
1   16:00 17,0 12,6 32 mulet 0 1 45 0,9   1 61 2,1  
              1 44 0,9   1 50 1,2    
          1 52 1,5   1 47 1,1  
              1 45 1,0   1 41 0,8    
          1 47 1,2   1 42 0,9  
              1 42 0,9   1 41 0,7    
          1 47 1,0   1 39 0,7  
              1 40 0,7   1 36 0,5    
          1 52 1,2   1 37 0,6  
              1 50 1,1            
1 12-aug 08:00 12,8 12,8 30 mulet 0 1 49 1,1         2
1   16:00 18,9 13,2 30 sol 0 1 48 1,4   1 39 0,5   25
            1 62 2,3   1 45 1,0  
              1 63 2,2   1 42 0,7    
            1 41 0,7   1 43 0,9  
              1 44 0,9   1 44 0,9    
          1 47 1,5   1 68 3,0  
                      1 44 1,5    
            1 40 0,7  
1 13-aug 08:00 10,6 12,5 30 sol 0 1 41 0,5   1 51 1,3   2
        1 77 4,4        
1   16:00 20,2 13,2 30 sol 0 1 49 0,9   1 51 1,2   18
        1 49 1,0   1 49 1,0  
              1 42 0,7   1 49 1,2    
        1 45 0,8   1 49 1,2  
              1 50 1,2   1 39 0,5    
          1 45 0,9   1 43 0,8  
              1 48 1,2            
          1 54 1,6        
              1 44 0,8            
          1 38 0,5       uröring
1 14-aug 08:00 23,5 13,8 25 sol 0 1 51 1,3   1 52 1,2   3
          1 62 2,3   1 62 2,3  
              1 62 2,3            
          1 42 0,8        
1   16:00 22,8 14,1 20 sol 0 1 59 1,8   1 49 1,1   23
            1 45 0,8   1 45 0,7  
              1 45 0,7   1 61 2,5    
            1 45 0,7   1 63 2,5  
              1 47 1,0   1 37 0,5    
            1 43 0,7   1 66 2,9  
              1 54 1,6            
            1 45 0,8        
              1 37 0,5            
1 15-aug 08:00 16,3 14,0 27 sol 0 1 61 2,3   1 44 0,7 3
              1 58 1,7   1 42 0,6    
            1 49 1,1   1 42 0,7  
              1 41 0,7   1 39 0,5    
            1 48 1,0        
1   16:00 23,0 14,8 20 sol 0 1 48 0,9           9
            1 50 1,0        
              1 43 0,6            
1 16-aug 08:00 20,3 13,6 15 0 1 33 0,3   1 41 0,5 2
              1 38 0,4            
1   16:00 24,0 14,0 15 0 1 44 0,8   1 42 0,9 9
1 17-aug   20,8 14,3 15   0 1 48 1,0   1 45 1,0   10
            1 47 0,9        
              1 56 2,0            
1 18-aug 16:00 21,1 13,9 14 sol 0 1 38 0,8   1 78 4,6 17
              1 53 1,7   1 62 2,6    
            1 41 0,7   1 40 0,7  
              1 50 1,4   1 38 0,7    
            1 45 1,1        
              1 38 0,7            
            1 53 2,0        
              1 53 1,7            
            1 44 1,0        
1 19-aug 16:00 18,8 13,5 10 mulet 0 1 52 1,5   1 48 1,0   8
            1 47 1,0   1 55 1,9  
              1 58 2,2   1 45 1,2    
            1 48 1,1   1 41 0,8  
              1 42 0,8   1 81 5,3    
1 20-aug 16:00 14,9 13,9 10 mulet 2 1 51 1,3         13
              1 47 1,0            
            1 47 0,9          
              1 46 0,9            
            1 60 2,0          
              1 54 1,4            
            1 44 0,8          
              1 56 1,8            
            1 49 0,9          
1 21-aug 16:00 12,6 12,5 17 regn 22 1 59 2,4   1 79 5,1   10
            1 45 1,0          
              1 61 2,4            
            1 41 0,9          
              1 42 0,7            
1 22-aug 16:00 15,0 12,1 20 mulet 3 1 47 1,0   1 44 0,7  
              1 59 2,2   1 40 0,7    
            1 66 2,4          
              1 49 1,2            
            1 37 0,6          
1 23-aug 16:00 11,9 12,3 18 mulet 0 1 45 0,9           10
1 24-aug 16:00 15,1 11,9 15 sol 0             4
1 25-aug 16:00 16,8 10,4 15 sol 0                 5
1 26-aug 16:00 7,6 10,7 16 regn 13 1 58 2,3   1 49 1.6 5
              1 44 1,0   1 39 0,7    
            1 57 1,8   1 43 1,0  
              1 53 2,0   1 36 0,4    
            1 45 1,0   1 45 1,0  
              1 45 1,0            
            1 39 0,8          
              1 44 1,0            
            1 60 2,4          
              1 43 1,0            
            1 54 1,4          
              1 53 1,0            
            1 45 1,0          
              1 48 1,3            
            1 44 1,0          
1 27-aug 16:00 11,3 9,8 20 sol 3 1 69 3,9   1 46 1,1   7
              1 48 1,3   1 45 1,0    
                      1 44 1,0    
1 28-aug 16:00 12,3 8,1 15 mulet 1 1 55 1,7           10
              1 39 0,7            
1 29-aug 16:00 21,9 10,8 20 sol 2,5 1 52 1,4   1 44 0,8   24
                1 49 1,3   1 42 0,8    
1 30-aug 16:00 15,2 10,5 18 mulet 18 1 50 1,4   1 55 2,0  
              1 46 1,1   1 69 3,9    
              1 52 1,5   1 39 0,9  
              1 42 1,0   1 39 0,9    
              1 51 1,8   1 35 0,7  
              1 57 1,7   1 45 1,1    
              1 43 1,1          
              1 48 1,4            
1 31-aug 16:00 13,9 10,9 18 mulet 6 1 66 3,0   1 70 3,5   8
              1 50 1,6   1 58 2,6    
              1 57 1,6   1 39 0,7  
              1 54 1,6   1 58 2,5    
              1 50 1,5   1 49 1,4  
              1 40 0,8   1 43 1,0    
              1 51 1,6          
              1 51 1,6            
              1 51 1,4          
              1 47 1,2            
              1 52 1,5          
              1 43 1,1            
1 01-sep 16:00 17,7 10,3 18   0         1 39 0,8   9
1 02-sep 16:00 15,1 10,1 15   5 1 44 1,0   1 64 3,0   10
              1 41 1,0   1 37 0,8  
              1 50 1,5   1 37 0,9    
              1 40 1,2   1 43 1,1  
              1 45 1,2            
1 03-sep 08:00 8,5 10,5 15   0 1 58 2,3   1 45 1,0  
              1 57 2,2            
              1 45 1,2          
1   16:00 13,8 10,9 18   2 1 50 1,5   1 48 1,4   3
              1 35 0,6   1 42 1,0  
              1 52 1,7            
              1 47 1,2          
              1 50 1,6            
              1 43 1,0          
              1 33 0,6            
1 04-sep   12,9 10,1 28   10 1 50 1,4           8
1 05-sep   9,3 9,2 20   0 1 49 1,3   1 70 3,6   6
                      1 46 1,3  
1 06-sep   7,5 9,3 15   2                  
1 07-sep   7,6 10,1 10   2                
1 08-sep   9,9 7,6 10   0                  
1 09-sep   13,6 7,8 10   0                
1 10-sep   14,6 9,0 10   0 1 54 1,7            
1 11-sep   16,9 11,9 10   0 1 43 1,0   1 30 0,5   4
              1 76 4,4   1 42 1,0    
              1 52 1,6   1 44 1,1  
              1 45 1,1   1 43 1,0    
              1 49 1,4   1 34 0,6  
              1 62 2,9            
              1 46 1,1          
              1 52 1,6            
              1 54 1,8          
              1 44 1,1            
              1 43 1,0          
1 12-sep   14,6 9,9 10   1 1 63 3,0   1 68 3,2   3
              1 51 1,6   1 32 0,6  
              1 54 1,8            
              1 56 2,0          
              1 54 1,5            
              1 40 1,0          
              1 50 1,3            
              1 49 1,4          
1 13-sep   12,3 7,9 10   0         1 33 0,5    
1 14-sep   10,8 7,6 8   2              
1 15-sep   11,4 8,4 10   0 1 47 1,3   1 73 4,6   4
                           
                               
167 53,333 ##### 1926,3 5837 0 261 658 32946 909,1 372 18583 #### 0 ###