Dagrapport från Dammåns fisktrappa 2015                
Mätperiod 10/6-21/9. Rapporten är gjord  av Conny Elf Rapporten och material får ej användas utan tillstånd
 
  2015   Antal Honor Hannar Störst
 
  1266
Antal uppvandringar 902 545 357      
Medel vikt   1,66 1,46 1,85 6.0 kg    
Medel längd   53,04 51,91 54,77 05-jul   Uppvandringar/mån   Uppvandringar 2015 1,66
Medel luft temp   13,70 Grader       84 jun-15   2014 1,51
Medel vatten temp 10,50 Grader       109 jun-14 2015 902 2013 1,48
Medel vattenstånd 26,36 Centimeter över skibordet 376 jul-15   2014 1205   2012 1,4
Medel nederbörd 1,5 266,0  mm totalt under perioden 625 jul-14   2013 980 2011 1,63
          356 aug-15   2012 1030
  2014   Antal Honor Hannar Störst 427 aug-14   2011 774
Antal uppvandringar 1205 740 465 6,2 kg 86 15-sep  
Medel vikt   1,51 1,37 1,74 25-jun 105 14-sep
Medel längd   51,49 50,25 53,47  
Medel luft temp   18,49 Grader    
Medel vatten temp 14,46 Grader        
Medel vattenstånd 17,05 Centimeter över skibordet          
Medel nederbörd 2 306  mm totalt under perioden
 
Vattenstånd 0>10 cm mycket lågt. 11>20 cm lågt. 21>35 cm normalt (bra förhållande). 36>51 cm högt svår fiskat. 51> cm mycket högt (omöjligt o farligt fiske)
För liten Under 0,7 kg bör ej registreras   Besök
Störst Årets största registrerade fisk   HONA       HANE     totalt
Datum Tid L.temp V.temp V.stånd Väderlek Ned.börd ANTAL LÄNGD VIKT   ANTAL LÄNGD VIKT Not 2538
1 08-jun 08.00 8 6,3 65 sol                 3
1   1600 13,8 8,1 60 sol   1 55 1,1   1 42 0,9    
1 09-jun 08.00 9 6,6 55 mulet   0       0     3
1   1600 13 7,8 50 mulet   0       0       3
1 10-jun 08.00 8 7,4 50 mulet         1 57 1,9 1
1   16.00 13 8,3 48 sol           1 51 1,1   10
1 11-jun 08.00 7 6,8 50 mulet   1 58 2,1         1
1   16.00 12 8 40 mulet   0       0       8
1 12-jun 08.00 10 7,8 45 mulet   1 66 2,7         1
1   16.00 15 8 40 mulet   1 63 2,5           3
              1 50 1,1          
              1 50 1,3            
1 13-jun 08.00 9 7,8 40 mulet   1 49 1,1         3
1   16.00 12 8,6 40 mulet   1 48 0,9   1 65 2,9   5
              1 48 1,3          
1 14-jun 08.00 9 8,1 40 regn 5         1 40 0,9   1
1   16.00 9 7,9 45 mulet 10 0     0     1  
1 15-jun 08.00 6 5,5 40 mulet 2   0     0       1
1   16.00 10 7,7 40 mulet   0     0     10
1 16-jun 08.00 5 5 35 regn 2   0     0       2 Besökare
1   16.00 10 7,8 35 mulet   0     0     10 2014 2538
1 17.jun 8.00 7 6 30 sol 2   0     0       1 2013 2576
1   16.00 14 8,5 30 mulet   0     0     9 2012 2304
1 18-jun 8.00 8 8 30 mulet 2 1 52 1,5           1 2011 2124
1   16.00 13 9,5 30 sol 1 1 49 1,2   1 50 1,3 22 2010 2138
              1 55 2            
              1 56 2          
1 19-jun 8.00 14 8,3 30 mulet   0       0       6
1   16.00 16 9,5 30 mule   1 50 1,2         2
1 20-jun 8.00 12 8,6 26 sol   1 60 2,4           4
1   16.00 20 10,6 26 sol   1 46 1   1 38 0,8 31
1 21-jun 8.00 17 10,4 28 sol   1 65 2,7   1 46 1   14
              1 48 1,3   1 62 3  
              1 56 2   1 49 1,3    
              1 59 2,4   1 1 2,6  
1 21-jun 16.00 20 11,9 28 mulet           1 57 2   38
              1 55 2   1 50 1,1  
              1 38 0,8            
1 22-jun 8.00 18 10,6 30 sol         1 57 2,1 5
1   16.00 19 12,6 28 mulet   1 50 1           10
1 23-jun 8.00 8 9,7 32 mulet 12 1 73 4   1 46 0,8 2
1   16.00 12 10.9 38 mulet 1 1 51 1,2           20
              1 50 1,1          
                      1 68 3,2    
1 24-jun 8.00 8 9.9 36 mulet   1 43 0,7   1 45 0,9 2
              1 46 1   1 47 1    
1   16.00 15 10.9 32 sol         1 41 0[1] 0,6 15
1 25-jun 8.00 11 9.7 36 sol     0     0       5
1   16.00 9 10.3 30 mulet         1 42 0[2] 0,5 15
              1 52 1,8            
              1 40 1          
1 26-jun 8.00 6 8,6 34     0       0       3
1   16.00 18 9,8 30     0       0     11
1 27-jun 8.00 7 9,1 30 mulet   0       0       7
1   16.00 20 10,8 28 sol   0       0     21
1 28-jun 8.00 15 10,3 28 sol           1 52 1,8   7
                    1 53 1,6  
                      1 49 1,5    
              1 45 0,9          
              1 43 0,7            
              1 56 2          
1   16.00 23 12,1 28 sol   1 47 0,9           16
              1 61 2,4          
1 29-jun 8.00 17,4 12,4 27 sol   1 45 0,8   1 60 2,3   14
              1 58 1,8   1 56 1,9  
              1 65 2,9   1 44 0,8    
              1 45 0,9          
              1 49 1,1            
            1 59 2,1          
              1 57 2            
            1 49 1,2          
1   16.00 14 12,9 27 regn   1 66 3   1 50 1,2   7
              1 50 1,4          
              1 51 1,4            
              1 46 1          
              1 49 1,1            
1 30-jun 8.00 11 10,9 30 mulet 2 1 54 1,5   1 67 3,3 6
                      1 74 3,6    
1   16.00 18,4 12,3 29 sol   1 63 2,7   1 48 1 33
              1 58 2   1 48 1    
                  1 50 1  
                      1 64 2,2    
1 01-jul 8.00 12 11,7 30 mulet   1 48 1         4
1   16.00 20,3 12,5 29 mulet   1 48 1   1 52 1,4   40
              1 48 1,2   1 54 1,4  
              1 49 1,2   1 76 4,5    
1 02-jul 8.00 20 12,9 30 sol 2 1 49 1,1   1 44 0,8 6
1   16.00 32 15,3 32 sol   1 54 1,5   1 55 1,5   52
              1 49 1,2   1 53 1,5  
              1 41 0,8   1 60 2    
              1 67 3,4   1 62 2,1  
              1 48 1,1   1 56 1,6    
              1 42 0,9          
              1 47 1            
              1 56 1,5          
1 03-jul 8.00 23 14,8 32 sol   1 46 0,9   1 63 2,5   14
            1 49 1,0   1 58 2  
              1 54 1,4   1 65 2,7    
              1 49 1   1 66 3,5  
              1 45 0,9   1 55 1,8    
            1 53 1,4          
              1 48 1,1            
            1 45 1          
              1 49 1,2            
1   16.00 30 16,9 30 sol   1 46 0,9   1 48 1 29
              1 57 1,9   1 67 3    
              1 49 1,1   1 45 1  
                      1 45 0,9    
                    1 59 2  
                      1 55 1,6    
                    1 69 3,8  
                      1 52 1,5    
                    1 64 2,7  
                      1 42 0,8    
                    1 48 1,1  
1 04-jul 8.00 14 15,2 30 mulet   1 57 1,9   1 61 2,5   7
              1 59 2,2          
              1 60 2,2            
1   16.00 21 15,9 32 sol   1 59 2   1 51 1,3 29
              1 52 1,4   1 47 1    
              1 47 1   1 46 0,9  
              1 56 1,8            
              1 46 0,9          
              1 44 0,8            
              1 45 0,9          
              1 42 0,8            
                           
1 05-jul 8.00 14 13,9 30 mulet   1 49 1,1   1 84 6   7
            1 51 1,2          
              1 50 1,2   1 67 2,9    
              1 50 1,1          
              1 46 1            
1   16.00 24 15 25 sol         1 52 1,2 27
                      1 48 0,9    
1 06-jul 8.00 12 14,3 25 mulet   1 54 1,4   1 63 2,4 10
                      1 74 4    
1   16.00 13 14 22 regn   1 48 1   1 44 0,9 30
              1 57 1,8   1 65 2,7    
              1 47 1   1 69 3,4  
                      1 47 1    
1 07-jul 8.00 11 12,5 38 mulet 18 1 48 1   1 49 1,2 7
              1 55 1,7            
              1 67 2,8          
1   16.00 12 12,9 32 mulet 3 1 47 1,1   1 65 2,5   40
            1 53 1,4   1 79 5,6  
              1 53 1,4            
1 08-jul 8.00 8 10,9 32 mulet   0       0     6
                               
1   16.00 8 11,1 30 mulet   1 51 1,3         25
              1 45 0,9            
              1 53 1,5          
              1 44 0,8            
1 09-jul 8.00 7 10,1 32 regn 10 0       0     4
1   16.00 9 10,8 38 mulet 4 1 48 1,1   1 53 1,4   35
              1 66 3   1 54 1,5  
1 10-jul 8.00 5 8,8 50 regn 24 1 46 0,9   1 66 2,4   10
              1 74 4          
1   16.00 8 8,7 70 mulet 8 0       0       12
1 11-jul 8.00 9 8,9 75 mulet 2 0       0     5
1   16.00 22 10,6 65 sol   0       0       39
1 12-jul 8.00 15 10,7 58 sol   1 51 1,4   1 76 4,5 5
              1 54 1,5            
              1 63 2,5          
              1 52 1,5            
              1 60 2,3          
              1 51 1,2            
              1 57 2          
              1 49 1,2            
1   16.00 20 12,6 58 sol   1 65 2,6   1 61 2,4 62
              1 51 1,1   1 47 1,1    
              1 63 2,5   1 55 1,5  
              1 46 1   1 48 1    
              1 66 2,0   1 67 3,1  
              1 61 2,1   1 50 1,2    
1 13-jul 8.00 15 12,1 52 sol   1 48 1   1 49 1,1 8
              1 78 4,8   1 51 1,2    
              1 45 0,8   1 47 0,9  
                      1 52 1,6    
                  1 48 1,1  
1   16.00 23 13,8 50 sol   1 52 1,3   1 69 3,1   35
              1 66 3,1   1 64 2,9  
              1 42 0,8   1 47 0,9    
              1 49 1,1   1 55 1,5  
              1 71 3,6   1 51 1,3    
                    1 55 1,7  
                      1 74 4    
1 14-jul 8.00 14 12,4 45 mulet   1 56 1,9         6
              1 62 2,4            
              1 47 1,1          
              1 47 1,1            
1   16-00 20 14,4 42 sol   1 48 1,1   1 47 1 47
              1 44 0,9   1 61 2,1    
              1 51 1,4   1 47 1  
              1 46 1   1 45 1    
            1 71 3,8   1 48 1,3  
              1 58 2   1 77 4,3    
              1 62 2,3   1 49 1,3  
              1 45 1   1 56 1,7    
              1 50 1,3   1 70 3,6  
              1 70 3,2   1 53 1,5    
              1 47 1          
              1 43 0,8            
1 15-jul 8.00 10 12,5 40 mulet   1 54 1,4   1 48 1 10
              1 46 0,9            
            1 47 1          
1   16-00 14 13,2 40 mulet   1 50 1,4   1 65 2,9   46
              1 64 2,5   1 62 2,4  
              1 51 1,3   1 54 1,7    
              1 57 1,7   1 58 2,4  
              1 50 1,2            
              1 47 1          
1 16-jul 8.00 10 12,3 35 mulet   1 55 1,3   1 74 4,5   18
            1 55 1,6   1 50 1,1  
                      1 61 2    
1   16-00 11 12,1 35 mulet   1 43 0,8   1 69 3,1 49
              1 53 1,5   1 50 1,2    
              1 54 1,6          
              1 62 2,5            
1 17-jul 8.00 9 10,4 30 mulet         1 46 0,9 10
1   16-00 17 10,9 30 klart   1 47 0,9           31
1 18-jul 8.00 9 10,8 28 mulet         1 46 0,8 2
1   16-00 12 10,8 28 regn 5 1 53 1,5   1 64 2,6   20
                    1 45 0,9  
1 19-jul 8.00 10 10,3 28 mulet 2         1 53 1,4   3
1   16-00 18 12,1 22 sol   1 55 1,4   1 55 1,8 42
              1 49 1,1   1 45 0,9    
              1 58 1,9   1 59 2  
              1 43 0,8   1 46 1    
1 20-jul 8.00 13 12,4 20 sol   1 41 0,9   1 61 2,3 3
              1 56 1,6   1 53 1,4    
              1 51 1,3   1 46 1,1  
                      1 47 1,1    
                    1 49 1,0  
1   16.00 17 13,2 20 mulet   1 43 0,8   1 70 4,9   31
              1 44 0,8   1 46 1  
              1 50 1,4   1 47 0,9    
            1 50 1,7   1 50 1,2  
              1 54 1,6   1 55 1,6    
              1 42 0,8   1 51 1,3  
              1 55 1,6            
              1 43 0,7          
              1 45 0,9            
              1 47 1          
              1 46 1            
              1 40 0,7          
              1 49 1            
              1 51 1,2          
              1 54 1,5            
              1 45 0,7          
              1 53 1,3            
              1 57 2          
1 21-jul 8.00 11 12,1 20 sol   1 42 0,7   1 56 1,6   11
              1 50 1,1          
              1 47 0,9            
            1 69 3,5          
1   16-00 14 12,3 20 mulet           1 46 0,8   40
                    1 45 0,8  
1 22-jul 8.00 10 11,1 20 sol 3 1 50 1           12
1   16-00 19 12,7 19 mulet   1 47 0,9   1 49 1,1 48
              1 45 0,8            
            1 52 1,3          
              1 47 1            
1 23-jul 8.00 8 12 18 regn 4 1 49 1   1 58 1,9 8
                      1 50 1    
1   16.00 10 12,1 20 regn 12 1 44 0,7   1 50 1,2 30
              1 48 1   1 61 2,5    
              1 62 2,1   1 48 1,4  
              1 45 0,9   1 71 3,3    
              1 41 0,7   1 58 1,9  
1 24-jul 8.00 8 10,3 36 mulet 17 1 52 1,2           5
              1 54 1,3          
              1 51 1,1            
            1 47 0,9          
1   16.00 16 11,8 32 klart   1 49 1,1   1 45 0,8   71
                    1 69 3,4  
                      1 31 1,2    
                    1 52 1,4  
1 25-jul 8.00 13 10,4 30 sol 1         1 53 1,4   10
1   16.00 19 12 28 klart   1 57 1,5         23
              1 45 0,8            
              1 45 0,8          
              1 57 1,7            
1 26-jul 8.00 8 10,9 30 regn 4 1 61 1,8   1 66 2,8 9
                      1 73 4,2    
                    1 50 1,2  
1   16-00 8 10,8 32 regn 25 1 65 2,8   1 45 0,9   18
              1 61 2   1 52 1,2  
              1 51 1,3   1 74 4,4    
            1 45 1   1 42 0,8  
              1 49 1,1   1 54 1,4    
              1 54 1,5   1 46 0,9  
              1 69 3,3            
              1 50 1,1          
1 27-jul 8.00 8 9,8 90 mulet 12 0       0       11
1   16.00 19 10,8 75           1 61 2,4 41
1 28-jul 8.00 10 10,4 55 mulet   1 46 0,8   1 54 1,3   8
              1 46 0,8          
              1 51 1,1            
1   16.00 23,5 12,5 48 klart   1 70 3,7   1 59 2,2 18
              1 54 1,7   1 51 1,2    
              1 54 1,6   1 58 1,9  
              1 44 0,8   1 47 1,3    
              1 46 1   1 66 3,5  
              1 57 1,8   1 53 1,4    
              1 51 1,2   1 56 1,7  
              1 64 2,8   1 43 0,8    
            1 60 2,3   1 43 0,8  
              1 61 2,5   1 55 0,9    
              1 49 1          
1 29-jul 8.00 12 10,6 48 mulet   1 49 1   1 47 0,9   9
              1 47 1   1 48 1  
              1 43 0,7            
              1 51 1,3          
              1 49 1            
1   16.00 23 12,8 42 sol   1 56 1,5   1 49 1,2 48
              1 67 2,9   1 44 0,8    
              1 43 0,8   1 46 1  
              1 49 1,1   1 50 1,2    
            1 42 0,8   1 65 2,7  
              1 57 1,9   1 42 0,8    
              1 43 0,8          
              1 47 1,1            
              1 38 0,8          
              1 46 0,9            
              1 66 2,6          
              1 54 1,7            
            1 52 1,3          
1 30-jul 8.00 9 10,6 40 mulet 1 1 55 1,7   1 49 1,2   13
              1 60 2,4   1 61 2,4  
              1 44 0,8            
1   16.00 9 10,9 40 regn 2 1 48 1,1   1 45 1 32
              1 48 1,1   1 51 1,5    
              1 53 1,4   1 59 1,9  
              1 56 1,8   1 70 4,0    
              1 45 1   1 64 2,5  
                      1 47 1,0    
                    1 40 0,8  
1 31-jul 8.00 13 9,3 35 sol 4 1 48 1,1           3
1   16.00 14 10,6 35 sol   1 62 2   1 46 1 21
              1 49 1,3   1 47 1,1    
            1 51 1,4          
              1 57 1,9            
1 01-aug 8.00 11 9,8 30 klart   0       0     21
1   16-00 19 13,1 28 sol   1 48 1,1   1 45 0,9   28
            1 48 1,1   1 42 0,8  
              1 50 1,3   1 47 1,1    
              1 52 1,4   1 47 1,1  
              1 49 1,2            
1 02-aug 8.00 15 9,2 25 sol   1 45 0,9   1 65 2,7 7
              1 52 1,5   1 44 1    
              1 54 1,3          
              1 45 1            
              1 55 1,8          
1   16-00 15 13 22 mulet   1 51 1,3   1 71 3,1   42
              1 45 1,0   1 49 1,2  
              1 42 0.9   1 40 0,8    
              1 44 0,9   1 46 1  
              1 47 1   1 43 0,7    
              1 48 1,1          
              1 48 1,2            
              1 49 1,1          
1 03-aug 8.00 16 10,3 25 sol   1 50 1,2   1 51 1,1   5
                    1 49 1  
                      1 40 0,7    
                    1 47 1  
1   16-00 18 12,8 25 sol   1 43 0,8   1 49 1,1   50
              1 63 2,5   1 43 0,9  
              1 55 1,6   1 51 1,4    
              1 43 0,8          
              1 52 1,5            
              1 48 1,1          
1 04-aug 8.00 12 8,7 20 sol   1 55 1,6   1 76 4,3   4
              1 53 1,4   1 61 2,6  
              1 59 2,3            
            1 49 1,2          
1   16-00 21 15,4 20 sol   1 47 1   1 43 0,8   55
1 05-aug 8.00 14 12,8 18 mulet 2 1 54 1,5   1 46 1,1 1
              1 46 1   1 46 1,1    
              1 59 2,4   1 50 1,2  
              1 57 1,7   1 73 4,5    
              1 45 0,9   1 45 1,11  
              1 45 1   1 44 1,0    
              1 45 0,9   1 73 4,1  
              1 58 1,8   1 70 4    
              1 51 1,2   1 50 1,2  
              1 49 1   1 49 1    
              1 54 1,6   1 76 4,8  
              1 43 0,8   1 64 3    
              1 57 2,2   1 52 1,4  
              1 55 1,7   1 52 1,4    
              1 52 1,4   1 47 1,1  
              1 52 1,4   1 55 1,6    
              1 44 0,9   1 43 0,8  
              1 52 1,4   1 43 0,8    
1   16-00 16 13,1 18 mulet 6 1 47 1,0   1 79 5,3 30
              1 60 2,2   1 56 1,7    
              1 68 3,1   1 61 2,2  
              1 69 3,6   1 65 2,9    
              1 68 3,4   1 49 1,3  
              1 51 1,3   1 45 1    
              1 46 1,0   1 48 1,1  
              1 48 1,1            
1 06-aug 8.00 14 13,5 20 mulet 3 1 48 1,1   1 47 1  
              1 50 1,2   1 58 2    
            1 55 1,6   1 48 1,2  
              1 50 1,1   1 53 1,4    
              1 49 1,2   1 51 1,5  
              1 71 3,5   1 53 1,5    
              1 46 1,1   1 44 0,7  
                      1 46 1,1    
1   16-00 18 16,8 18 mulet   1 44 0,7   1 60 2,1 46
              1 41 0,8   1 65 2,8    
              1 51 1,4   1 40 0,7  
              1 47 1   1 75 4,2    
              1 54 1,6   1 48 1,2  
              1 47 1   1 47 1,2    
                    1 53 1,5  
                      1 43 1    
1 07-aug 8.00 15 16,1 18 sol   1 57 1,8   1 82 5,7 2
              1 64 2,5   1 61 2    
1   16-00 24 18,5 18 sol   1 45 0,9   1 66 3 34
              1 48 1,1            
              1 48 1,1          
              1 46 1            
              1 52 1,4          
              1 45 1            
1 08-aug 8.00 13 13,5 18 mulet   1 51 1,2   1 71 3,2 10
              1 48 1,1   1 49 1,3    
              1 47 1   1 67 3  
              1 70 3            
              1 51 1,3          
              1 46 1            
1   16-00 16 15,4 18 mulet   1 63 2,5   1 77 4,7 31
              1 63 2,5            
              1 54 1,7          
              1 48 1,1            
              1 53 1,4          
              1 50 1,2            
1 09-aug 8.00 9 9,7 18 mulet         1 44 0,8 9
              1 64 2,6   1 47 1,1    
            1 48 1,1          
              1 62 2,6            
              1 52 1,3          
1   16-00 20 15,1 15 sol   1 57 1,6   1 67 2,8   46
              1 44 0,7          
11 10-aug 8.00 9 10,9 12 mulet   1 63 2,4   1 46 1   3
              1 56 2   1 49 1,2  
1   16-00 20 15,4 12 klart   1 46 1           10
1 11-aug 8.00 12 12,8 10 mulet   1 40 0,7   1 47 1 5
              1 43 0,8            
1   16-00 20 16,3 10 mulet   0       0     17
1 12-aug 8.00 9 10,8 10 mulet   1 68 2   1 69 3,3   14
              1 65 1,7   1 76 5  
              1 44 0,8   1 71 3,9    
              1 58 2,1          
              1 58 2            
              1 52 1,4          
              1 39 0,8            
              1 53 1,4          
1   16-00 14 13,8 10 mulet   1 68 3,1   1 57 1,8   32
              1 78 4,3   1 63 2,2  
              1 60 2,2            
            1 51 1,4          
              1 52 1,5            
              1 48 1,1          
              1 46 1            
1 13-aug 8.00 14 11,2 10     0       0     9
1   16-00 17 12,3 10     0       0       23
1 14-aug 8.00 10 12,1 10 sol   1 51 1,3   1 48 1 3
1   16-00 23 12 10 sol   0       0       5
1 15-aug 8.00 12 13,1 10 sol   1 55 1,5   1 73 4,2 7
              1 48 1,1   1 46 0,9    
            1 42 0,7   1 59 2,2  
              1 62 2,1            
              1 44 0,8          
              1 49 1,2            
              1 50 1,1          
              1 45 1            
            1 54 1,5          
              1 51 1,2            
            1 59 2,3          
              1 45 0,9            
            1 73 4,2          
1   16-00 23 13,6 10 sol   1 45 0,9   1 63 2,6   19
              1 53 1,3          
1 16-aug 8.00 11 14,2 10 mulet   1 60 2,2   1 46 1   10
                    1 64 3  
                      1 73 4,4    
1   16-00 21 13,6 10 sol   1 53 1,3         12
1 17-aug 8.00 10 13,6 10 sol   1 54 1,4           5
1   16-00 24 14,2 10 sol   1 58 1,7         7
              1 55 1,7            
1 18-aug 16-00 24 14,1 10 sol   1 47 1   1 48 1,1 13
              1 40 0,7   1 50 1,2    
              1 50 1,3   1 44 0,9  
              1 49 1,1   1 68 3,6    
              1 51 1,3   1 64 2,7  
              1 44 0,8   1 65 2,4    
              1 56 1,7   1 67 3,1  
              1 59 1,8   1 72 4,3    
1 19-aug 16-00 26 14,9 10 sol   1 46 0,9   1 65 2,5 5
              1 46 0,9   1 45 0,8    
              1 47 1          
1 20-aug 16-00 27 15,3 10 sol   1 68 3,2   1 50 1,3   4
              1 46 0,9   1 60 2,1  
              1 58 1,6   1 64 2,4    
              1 50 1,1   1 63 2,1  
              1 57 1,8   1 48 1,1    
            1 48 1   1 45 0,9  
              1 66 2,7   1 71 4,1    
              1 54 1,5          
              1 64 2,7            
              1 56 1,6          
              1 44 0,8            
              1 43 0,7          
              1 55 1,7            
              1 50 1,2          
              1 47 1            
1 21-aug 16-00 25 15,5 10 sol   1 55 1,6   1 78 4 14
              1 55 1,4   1 65 2,8    
              1 69 3,1   1 53 1,6  
              1 55 1,6   1 47 0,9    
              1 51 1,3   1 42 0,8  
              1 46 1   1 43 0,8    
            1 51 1,3          
              1 55 1,5            
            1 51 1,4          
              1 53 1,3            
            1 48 1,2          
1 22-aug 16-00 26 15,3 10 sol   1 44 0,8   1 47 1,0   20
            1 61 2,3          
              1 44 0,8            
1 23-aug 16-00 24 15,8 10 sol   1 55 1,7   1 44 0,8 21
              1 47 1   1 46 1,1    
              1 60 2,2   1 65 2,8  
              1 48 1,1   1 79 4,4    
            1 62 2,2   1 53 1,4  
              1 57 2   1 67 3,2    
            1 41 0,8   1 51 1,4  
              1 47 1,1   1 64 2,2    
            1 49 1,1          
              1 56 2            
            1 62 2,8          
1 24-aug 16-00 23 15,4 10 sol   1 52 1,3   1 70 3,5   6
              1 59 1,9   1 72 3,7  
              1 51 1   1 51 1,2    
              1 50 1   1 48 1,1  
              1 56 2            
              1 45 0,9          
1 25-aug 16-00 23 15,3 10 sol   1 51 1,3   1 64 2,9   32
              1 52 1,4   1 57 1,8  
              1 47 1   1 40 0,7    
              1 51 1,4          
1 26-aug 16-00 19 15,4 10 mulet 18 1 60 2,4   1 74 4,2   10
              1 55 1,5   1 44 0,9  
              1 55 1,5   1 56 1,5    
              1 73 4,2   1 47 1  
              1 46 1            
              1 52 1,3          
              1 65 3            
              1 47 1          
              1 46 1            
1 27-aug 16-00 20 14,2 10 mulet   1 53 1,5   1 66 3,2 12
              1 65 2,7   1 53 1,6    
              1 49 1   1 59 2  
              1 59 2,3            
1 28-aug 16-00 13 12,6 12 regn 25 1 43 0,8   1 42 0,7 9
              1 56 1,6   1 56 1,8    
            1 53 1,6   1 64 2,8  
              1 50 1,1   1 57 1,7    
              1 47 1,1  
1 29-aug 16-00 17 11,1 12 sol           1 57 1,7   20
1 30-aug 16-00 16 11,3 12 mulet               11
1 31-aug 16-00 17 11,3 12 sol 5 1 64 2,5           11
        1 42 0,7        
1 01-sep 16-00 14 9,9 12 mulet           1 42 0,7    
1 02-sep 15-00 11 9,8 12 mulet              
1 03-sep 16-00 12 10,1 10 sol   1 42 0,7   1 65 2,6    
          1 45 0,8   1 45 0,9  
              1 51 1,2            
          1 58 2,1        
              1 49 1,2            
1 04-sep 15-00 14 9,9 10 mulet              
1 05-sep 15-00 12 10,3 10   3 1 52 1,2            
          1 44 0,8        
1 06-sep 15-00 10 9,3 10 sol   1 50 1,2            
1 07-sep 17-00 10 8,3 10 mulet 2 1 57 1,8        
1 08-sep 17-00 13 9,4 10 mulet   1 41 0,7   1 51 1,2    
            1 41 0,7        
              1 45 0,8            
            1 48 0,9        
1 09-sep 17-00 14 9,5 10 mulet   1 54 1,6   1 64 2,8    
            1 50 1,2        
              1 59 2   1 47 0,9    
            1 57 1,8   1 58 2,2  
              1 50 1,2   1 43 0,7    
            1 45 0,9        
              1 42 0,7            
            1 42 0,7        
              1 55 1,6            
            1 54 1,5        
              1 47 1            
            1 45 0,9        
1 10-sep 17-00 19 9,7 10 sol   1 64 2,8   1 55 1,8    
            1 53 1,5   1 68 3,3  
              1 46 0,9   1 79 4,5    
            1 55 1,6   1 46 1  
              1 59 2,2            
            1 44 0,9        
              1 54 1,6            
            1 51 1,4        
              1 68 3,4            
1 11-sep 16-00 18 9,8   sol   1 52 1,3        
              1 46 1,0            
            1 49 1,2        
1 12-sep 15-00 12 9,6 10 mulet   1 50 1,2   1 42 0,8    
1 13-sep 16-00 15 10,6 10 mulet   1 57 1,8   1 42 0,8  
              1 53 1,3   1 51 1,3    
            1 48 1   1 46 1  
              1 43 0,8   1 63 2,3    
            1 45 0,8   1 69 3,5  
              1 48 1,1   1 44 1    
            1 50 1,2   1 54 1,7  
              1 47 1            
1 14-sep 17-00 14 10,9 10 mulet   1 52 1,3   1 51 1,2  
              1 53 1,6   1 65 2,7    
            1 58 2,1   1 50 1,2  
              1 50 1,2            
            1 64 2,6          
              1 42 0,7            
            1 41 0,7          
              1 47 1            
            1 54 1,8          
1 15-sep 16-00 12 10,5 10 mulet   1 59 2   1 45 0,9    
            1 50 1,3          
              1 53 1,4            
            1 47 0,9          
              1 46 0,8            
            1 48 1          
                               
                           
  Trappan öppnas för fri ipassering                            
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                               
                               
                             
                               
                               
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                     
                               
                     
                               
                     
                               
                         
                               
                     
                               
                         
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                     
                               
                       
                               
                     
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                       
                               
                     
                               
                     
                               
                     
                               
                     
                               
                     
                               
                     
                               
                     
                               
                     
                               
                                 
181 3200 2480 1900,2 4772 0 266 545 28292 794,1   357 19554 662 1,1 2538

[1]
Uttigarn:
Förliten att räknas
[2]
Uttigarn:
Förliten att räknas