Dagrapport från Dammåns fisktrappa 2016                
  Mätperiod 10/6-21/9. Rapporten är gjord  av Conny Elf Rapporten och material får ej användas utan tillstånd  
    2016   Antal Honor Hannar Störst
 
 
1266
  Antal uppvandringar 1174 810 364      
  Medel vikt   1,75 1,53 1,98 6,6 kg    
  Medel längd   53,26 52,22 55,58 24-jul   Uppvandringar/mån   Uppvandringar 2016 1,75
  Medel luft temp   14,78 Grader       16 104 jun-16   2015 1,66
  Medel vatten temp 13,29 Grader       15 84 jun-15 2016 1174 2014 1,51
  Medel vattenstånd 10,31 Centimeter över skibordet     16 458 jul-16   2015 902   2013 1,48
  Medel nederbörd 1,0 181,0  mm totalt under perioden   15 376 jul-15   2014 1205 2012 1,4
            14 518 aug-16   2013 980
    2015   Antal Honor Hannar Störst 15 356 aug-15   2012 1030
  Antal uppvandringar 902 545 357 6.0 kg 16 94 16-sep  
  Medel vikt   1,66 1,46 1,85 05-jul 15 86 15-sep
  Medel längd   53,04 51,91 54,77  
  Medel luft temp   13,70 Grader    
  Medel vatten temp 10,5 Grader        
  Medel vattenstånd 26,36 Centimeter över skibordet        
  Medel nederbörd 1,5 266  mm totalt under perioden
   
  Vattenstånd 0>10 cm mycket lågt. 11>20 cm lågt. 21>35 cm normalt (bra förhållande). 36>51 cm högt svår fiskat. 51> cm mycket högt (omöjligt o farligt fiske)  
  För liten Under 0,7 kg bör ej registreras   Besök
  Störst Årets största registrerade fisk   HONA       HANE     totalt
  Datum Tid L.temp V.temp V.stånd Väderlek Ned.börd ANTAL LÄNGD VIKT   ANTAL LÄNGD VIKT Not 3336
1 10-jun 08:00 2,5 7,4 22 mulet                 2
1 10-jun 16:00 6 7,3 22 mulet 2mm                 4
1 11-jun 08.00 9 7,9 18 mulet               14
1 11-jun 16:00 13 9,1 18 mulet                   27
1 12-jun 08:00 12 8,6 14 sol   1 49 1,1         8
1 12-jun 16:00 19 10,4 12 sol                   25
1 13-jun 08:00 9 10,4 12 sol   1 42 0,7         6
                        1 48 1,1    
                1 45 0,9          
                1 65 2,8            
                1 56 1,7          
1 13-jun 16:00 19 11,3 12 mulet                   6
1 14-jun 08:00 10 10,8 9 sol         1 48 1,1 5
                        1 63 2,7    
                1 49 1,3          
                        1 55 1,8    
                    1 49 1,4    
                1 51 1,4            
                1 58 2,1          
                        1 50 1,4     Besökare
1 14-jun 16:00 21 12,2 9 sol               10 2016 3336
1 15-jun 08:00 8 12,2 8 mulet           1 54 1,4   9 2015 2538
1 15-jun 16:00 22 13,4 8 mulet               10 2014 2576
1 16-jun 08:00 14 13,9 8 mulet                   6 2013 2304
1 16-jun 16:00 26 14,9 8 sol         1 66 3,6 21 2012 2124
                      1 49 1,3    
                1 59 2,2          
                1 47 1            
1 17-jun 08:00 9 14,6 8 mulet         1 46 0,8 8
                        1 67 3,5    
                    1 53 1,5  
                        1 66 2,8    
                      1 62 2,4  
                1 54 1,4            
                1 69 4          
1 17-jun 16:00 14 13,3 10 mulet 0 1 61 2   1 61 2,3   24
1 18-jun 08:00 6 12,2 10 mulet 0       1 45 0,7 6
1 18-jun 16:00 9 11,5 12 mulet 0                 25
1 19-jun 08:00 7 10,4 12 mulet 0             7
1 19-jun 16:00 10 9,6 10 Mulet 0                 35
1 20-jun 08:00 10 9,2 10 sol 0             9
1 20-jun 16:00 19 10,6 8 sol 0                 13
1 21-jun 08:00 10 12,3 8 regn 2 1 43 0,7         7
                1 53 1,4            
                      1 64 2,6  
                        1 54 1,3    
                      1 53 1,3  
                        1 69 3,5    
1 21-jun 16:00 11 12,3 8 mulet 7 1 58 2         11
                1 52 1,5            
                      1 43 0,7  
                        1 52 1,2    
1 22-jun 08:00 8 11,6 8 mulet 2       1 45 0,8 5
1 22-jun 16:00 20 12,2 8 sol 0         1 50 1,4   38
                      1 51 1,4  
                        1 57 2,1    
                      1 66 3,2  
1 23-jun 08:00 12 12,6 10 mulet 3 1 65 2,7           6
                      1 52 1,5  
                        1 65 2,8    
1 23-jun 16:00 22 13,4 10 sol 0       1 62 2,3 27
                        1 56 1,6    
                      1 48 1,1  
                        1 56 1,7    
                      1 59 1,9  
                        1 71 4,2    
                      1 54 1,6  
1 24-jun 08:00 16 13,6 10 sol 1 1 57 1,6           14
                    1 69 3,2  
                        1 70 4,1    
1 24-jun 16:00 22 13,7 9 mulet 0 1 48 1,1         38
                1 49 1,1            
                      1 58 2,1  
                        1 71 4,1    
                      1 56 2,0  
                        1 48 1,1    
                    1 77 4,1  
                        1 62 2,5    
1 25-jun 08:00 13 14,9 11 mulet 15 1 54 1,6         8
                1 68 3,7            
                    1 66 3,6  
                        1 48 1    
1 25-jun 16:00 15 14,5 16 mulet 3 1 49 1,2         57
                1 50 1,2            
                1 47 0,9          
                        1 56 1,9    
                      1 51 1,3  
1 26-jun 08:00 13 14,5 11 mulet 0 1 46 0,9           10
                1 51 1,4          
                        1 68 3,8    
                      1 59 2  
1 26-jun 16:00 25 15,1 10 sol 0                 43
1 27-jun 08:00 12 15,9 10 mulet 3             5
1 27-jun 16:00 24 16,3 10 sol 1 1 48 1           19
                1 53 1,3          
                1 50 1,2            
                    1 58 1,9  
                        1 69 2,9    
1 28-jun 08:00 17 15,5 10 mulet 0 1 52 1,3         8
                1 49 1            
                    1 52 1,5  
1 28-jun 16:00 10 14,1 10 mulet 5                 28
1 29-jun 08:00 11 13,9 10 sol 1             10
1 29-jun 16:00 21 1,4,7 10 sol 0 1 48 0,9           44
1 30-jun 08:00 16 14,7 9 sol 0 1 47 1         9
                        1 52 1,4    
1 30-jun 16:00 18,0 14,2 8 mulet 0 1 55 1,7         44
                1 48 0,9            
                1 59 1,8          
                1 46 0,9            
                1 56 1,5          
                1 62 2,3            
                1 42 0,7          
                1 42 0,7            
                1 65 2,4          
                1 48 1,2            
                      1 51 1,3  
                        1 6,3 2,3    
                      1 43 0,7  
                        1 42 0,7    
                      1 66 3  
1 01-jul 08:00 16 14,3 9 sol 0 1 67 2,9           4
                1 58 2          
1 01-jul 16:00 16 14,6 10 mulet 0 1 47 0,9           55
                1 48 1          
                1 64 2,3            
                1 51 1,3          
1 02-jul 08:00 12 14,1 10 mulet 2 1 55 1,6           9
                    1 49 1,2  
1 02-jul 16:00 13 13,3 10 mulet 4         1 62 2,2   29
1 03-jul 08:00 12 12,9 10 sol 0 1 44 0,8         4
                        1 68 3,6    
1 03-jul 16:00 18 13,8 10 mulet 0 1 63 2,4         28
1 04-jul 08:00 10 13,8 10 sol 3 1 47 1           9
                1 49 1          
                        1 66 2,6    
                      1 67 3,3  
1 04-jul 16:00 18 13,9 12 sol 0 1 57 1,9           34
                      1 61 2,6  
                        1 57 2    
1 05-jul 08:00 14 14,3 12 sol 0 1 66 3         8
1 05-jul 16:00 20 14,3 10 sol 0 1 45 0,9           26
1 06-jul 08:00 10 13,9 10 sol 0 1 45 1         42
                1 51 1,3            
                    1 42 0,7  
                        1 56 1,6    
1 06-jul 16:00 14 13,3 10 mulet 0             25
1 07-jul 08:00 10 12,1 10 sol 0                 20
1 07-jul 16:00 12 12,1 10 mulet 0             82
1 08-jul 08:00 12 12,7 8 mulet 0                 3
1 08-jul 16:00 18 13,5 9 sol 0       1 55 1,5 15
                        1 57 2    
                      1 52 1,2  
                        1 43 0,7    
1 09-jul 08:00 13 14,5 10 sol 0       1 58 2 8
                        1 51 1,2    
                      1 46 0,9  
                        1 84 6    
                      1 61 2,4  
                        1 43 0,9    
                    1 53 1,4  
                        1 49 1,2    
                      1 61 2,1  
                        1 50 1,2    
                1 50 1,2          
                1 60 2            
                1 56 1,8          
                1 83 5,9            
                1 51 1,3          
                1 51 1,4            
                1 68 3,5          
1 09-jul 16:00 23 15 10 sol 0                 48
1 10-jul 08:00 12 14,3 10 mulet 0             20
1 10-jul 16:00 18 15,9 9 sol 0 1 43 0,9           68
                1 44 0,9          
1 11-jul 08:00 11 16,8 10 mulet 2 1 42 0,7           5
                1 40 0,7          
                1 48 0,9            
              1 48 1          
                1 53 1,2            
                1 73 3,6          
                        1 45 0,9    
                      1 51 1,3  
1 11-jul 1600 14 16,4 10 mulet 2 1 49 1,0           19
                1 50 1,1          
                1 53 1,5            
                1 56 1,8          
                1 48 1            
                1 61 2          
                1 50 1,3            
                1 51 1,3          
                1 50 1,2            
                1 48 1,1          
                1 54 1,5            
              1 52 1,4          
                1 65 2,6            
                1 63 2,6          
                1 50 1,1            
                1 62 2,3          
                1 46 1            
                      1 48 1  
                        1 44 0,9    
                      1 67 2,8  
                        1 68 3,2    
                    1 67 2,8  
                        1 44 0,8    
                      1 46 1  
1 12-jul 08:00 13 15,6 8 mulet 3 1 70 3,6           8
                1 46 0,9          
                1 68 3,6            
                1 43 0,8          
                        1 45 0,8    
                    1 78 5,2  
1 12-jul 16:00 17 16 10 mulet 8 1 54 1,6           50
                1 55 1,7          
                1 49 1            
                1 61 2          
                        1 49 1,2    
                      1 65 2,5  
                        1 70 3,6    
1 13-jul 08.00 14 15,3 10 mulet 14 1 54 1,5         11
                1 57 1,8            
                1 51 1,3          
                1 48 1,0            
                1 47 0,9          
                        1 60 2,1    
                      1 52 1,4  
                        1 49 1,3    
1 13-jul 16:00 21 15,8 9 sol   1 54 1,5         45
1 14-jul 08:00 10 15,8 10 sol 0 1 48 0,9           7
                1 51 1,3          
                1 61 2,2            
                1 45 0,9          
                1 57 1,9            
                1 50 1,2          
                        1 51 1,2    
1 14-jul 16:00 19 15,2 10 sol 2 1 54 1,4         44
                1 48 1            
                1 56 1,7          
                1 67 2,7            
                1 53 1,5          
                1 57 1,8            
                1 52 1,4          
                1 48 1            
                      1 63 2,5  
                        1 62 2,2    
1 15-jul 08:00 9 14,4 10 mulet 0 1 63 2,4         2
                        1 53 1,4    
1 15-jul 16:00 18 14,5 10 sol 0             37
  16-jul 08:00 9 15,3 10 regn 3 1 61 2,1           6
                1 52 1,4          
                1 49 1,1            
                1 53 1,6          
1 16-jul 16:00 19 14,6 10 sol 4 1 72 3,1           32
                    1 63 2,8  
                        1 60 2,4    
1 17-jul 08:00 9 14,4 10 mulet 3 1 57 1,8         10
                1 55 1,6            
                1 75 4,2          
                1 46 1            
                    1 47 1  
1 17-jul 16:00 15 14,5 10 mulet 4                 68
1 18-jul 08:00 11 13,7 10 mulet 7 1 50 1         6
                1 43 0,8            
                1 48 1          
                1 51 1,2            
                1 56 1,5          
                1 77 5            
                      1 65 2,7  
1 18-jul 16:00 16 13,1 10 sol 0 1 48 1           31
                1 51 1,3          
                1 58 1,6            
              1 52 1,5          
                1 46 1            
                1 57 1,7          
                1 46 1            
                1 55 1,5          
                        1 71 3,4    
                    1 43 0,8  
1 19-jul 08:00 14 12,7 10 sol 0 1 55 1,5           3
                      1 57 1,8  
1 19-jul 16:00 20 13,2 8 sol 0 1 48 1           54
                1 50 1,1          
                1 49 1,2            
                1 43 0,8          
                1 44 1            
                1 53 1          
                        1 64 2,4    
                    1 48 1  
1 20-jul 08:00 17 14,1 10 sol 0 1 53 1,3           28
                      1 71 3,8  
                1 61 2,5            
                1 53 1,7          
                        1 76 4,5    
                1 54 1,8          
                        1 79 5,9    
                1 47 1,2          
                        1 52 1,5    
                      1 47 1,2  
                1 46 1,2            
                1 55 2          
                1 49 1,3            
                1 47 1,1          
                        1 45 0,9    
                1 51 1,3          
                1 51 1,5            
                    1 71 4,5  
                1 70 3,2            
                1 51 1,3          
                1 44 1            
                1 49 1,1          
                1 64 2,5            
                1 60 2          
                1 45 1            
                      1 52 1,6  
                1 52 1,5            
                      1 50 1,2  
                        1 62 2,5    
1 20-jul 16:00 23 15,2 9 sol 0       1 51 1,4 37
                1 48 1,2            
                1 55 1,7          
                        1 64 2,8    
                1 50 1,3          
                        1 73 3,9    
                1 63 2,5          
                1 51 1,3            
                    1 71 4  
                        1 49 1,1    
                1 54 1,7          
                1 54 1,5            
                      1 48 1  
                1 55 1            
                      1 44 0,9  
                1 46 0,9            
                      1 60 2  
                        1 48 1,1    
                1 43 0,8          
                1 51 1,4            
              1 49 1,1          
                1 52 1,4            
              1 47 0,9          
1 21-jul 08:00 21 16 10 sol 0 1 50 1,1           6
              1 41 0,7          
                        1 65 2,5    
                    1 57 1,8  
                        1 47 1,1    
                1 63 2,4          
                1 51 1,2            
                1 39 0,7          
                1 67 3,4            
                1 58 1,9          
                1 52 1,4            
                      1 70 3,4  
1 21-jul 16:00 18 17,3 10 sol 0         1 56 1,6   58
                1 51 1,1          
                        1 78 4,2    
                      1 50 1,3  
                        1 54 1,6    
1 22-jul 08:00 14 17,5 10 mulet 0       1 70 3,4 16
                1 57 1,7            
                1 66 3          
                1 56 1,5            
                      1 45 1  
                        1 47 1    
1 22-jul 16:00 26 18,6 10 sol 0 1 52 1,4         56
                1 45 0,8            
                1 50 1,2          
                        1 76 4,6    
1 23-jul 08:00 19 18,1 10 sol 0 1 46 1         10
                        1 48 1    
                      1 65 2,3  
                1 52 1,3            
                1 55 1,7          
                        1 56 2    
              1 56 1,8          
                1 66 2,6            
                1 44 0,8          
1 23-jul 16:00 20 18,6 10 mulet 2 1 51 1,3           32
                1 46 0,9          
                1 49 1,2            
                1 41 0,7          
                        1 73 4,0    
                1 44 0,8          
                1 46 1            
                1 58 2,3          
                1 49 1            
                1 45 0,8          
                1 70 3,2            
                1 54 1,4          
                1 53 1,3            
                      1 60 2,3  
                1 47 1,0            
                1 51 1,3          
1 24-jul 08:00 15 18 12 mulet 13 1 51 1,2           10
                1 53 1,2          
                        1 67 3    
                      1 60 2,6  
                1 46 1,0            
                1 51 1,4          
                1 53 1,5            
                      1 60 2,1  
                1 68 3,2            
                1 45 1,0          
                1 58 1,7            
              1 47 1,0          
                1 46 0,9            
                1 47 1          
                        1 78 4,6    
                1 46 1          
                1 52 1,4            
                      1 73 4,2  
                1 48 1,1            
                1 71 3,4          
                        1 58 2    
                1 51 1,3          
                        1 46 1,0    
                1 45 0,9          
                1 47 1            
                1 44 0,8          
                1 51 1,4            
                1 85 6,6          
                        1 69 3,1    
                1 50 1,2          
                1 45 0,9            
                1 44 1          
1 24-jul 16:00 22 18,1 12 mulet 3 1 49 1,2           72
                1 59 2,2          
                1 52 1,4            
                      1 66 3,2  
                1 66 2,7            
1 25-jul 08:00 22 15,3 12 sol 2 1 53 1,4         19
1 25-jul 16:00 25 17,7 12 Mulet 0 1 49 1,2           54
                1 49 1,2          
                1 6,1 2,2            
                1 43 0,8          
                1 69 3,4            
1 26-jul 08:00 15 19 10 mulet 0 1 61 2         11
                1 47 1,2            
                1 54 1,5          
                        1 65 2,7    
                    1 46 1  
                        1 65 2,9    
                      1 52 1,5  
                1 51 1,3            
                1 59 1,9          
                1 49 1,2            
1 26-jul 16:00 19 18,5 10 mulet 10 1 46 1         55
                1 45 0,9            
                1 75 3,6          
                        1 74 4,2    
                1 63 3          
                1 56 2            
                1 68 3,6          
1 27-jul 08:00 19 15,3 10 sol 1 1 41 0,8           12
                1 48 1          
                1 45 1            
                1 57 2,1          
                1 48 1,1            
                1 46 1          
                1 47 1            
                1 55 1,9          
                1 60 2,1            
                    1 45 1  
                        1 50 1,3    
                      1 53 1,5  
                1 48 1,2            
                1 56 1,6          
                        1 58 2,1    
                1 44 0,8          
                1 63 2,5            
                1 66 2,9          
                1 45 0,9            
              1 52 1,4          
                1 69 4,2            
                1 51 1,4          
                1 47 1,1            
                1 50 1,4          
                1 64 2,5            
              1 49 1,2          
                1 53 1,6            
              1 44 0,9          
                1 52 1,4            
              1 49 1,2          
                1 54 1,7            
                1 56 1,8          
                1 55 1,6            
                1 44 0,8          
                1 50 1,2            
                1 47 1          
                1 48 1,2            
                1 56 1,6          
                1 50 1,2            
                1 48 1,2          
                1 52 1,4            
                1 56 1,7          
                1 60 2,3            
                1 51 1,4          
                1 53 1,4            
1 27-jul 16:00 20 16 8 sol 0 1 53 1,3         75
                1 53 1,5            
                1 67 3,1          
                1 41 0,7            
                1 54 1,4          
                1 44 0,9            
                      1 53 1,5  
                        1 43 0,8    
                1 48 1          
                1 43 0,8            
1 28-jul 08:00 16 16 10 mulet 0 1 54 1,5         14
                1 61 2,4            
                1 46 1          
                1 65 2,8            
                1 50 1,2          
                        1 48 1,1    
                      1 74 4,7  
                1 48 1,1            
                1 52 1,3          
                1 54 1,6            
                      1 54 1,7  
                1 47 1,1            
                1 51 1,4          
                1 50 1,3            
                1 58 2          
                1 66 3,8            
1 28-jul 16:00 18 16 10 mulet 2 1 45 0,9          
                1 47 1,1            
              1 50 1,3          
                1 57 1,7            
              1 45 1          
                1 52 1,6            
              1 48 1,2          
                1 53 1,3            
              1 70 3,4          
1 29-jul 08:00 20 16 10 sol 1 1 50 1,2           33
                      1 55 1,8  
                1 63 3,0            
              1 51 1,4          
                1 53 1,5            
                    1 56 2  
                1 44 0,9            
1 29-jul 16:00 20 17 10 sol 2       1 48 1  
                1 46 1            
                    1 46 0,9  
                        1 69 3,8    
                      1 53 1,3  
                1 42 0,7            
                1 47 1,1          
                1 48 1,2            
                1 60 2,5          
                1 52 1,3            
1 30-jul 08:00 17 14 10 sol 0       1 63 2,7 9
                1 66 3,2            
                      1 69 3,7  
                1 53 1,6            
                      1 55 1,7  
                1 47 1            
                1 50 1,3          
                1 47 1,1            
                1 41 0,7          
                        1 48 1,1    
                      1 50 1,3  
                1 48 1,1            
1 30-jul 16:00 17 15 10 mulet 2 1 65 2,5         51
                1 55 1,6            
                      1 69 3,8  
                        1 72 4,4    
                1 52 1,3        
                1 51 1,2            
              1 70 3,2        
                1 52 1,5            
          1 50 1,3        
                1 61 2,5            
          1 51 1,5        
1 31-jul 08:00 11 14,8 12 regn 12 1 58 1,9           5
          1 48 1,1        
                1 42 0,7            
1 31-jul 16:00 15 14,8 13 sol 2 1 45 1       61
                1 67 3,4            
                  1 48 1,1  
                        1 40 0,7    
            1 49 1,1        
                        1 46 1    
            1 51 1,2        
                1 51 1,5            
            1 61 2,5        
                1 47 1,1            
            1 43 0,8        
1 01-aug 08:00 13 13,4 10 mulet 0 1 49 1           12
              1 54 1,8        
                1 80 5            
                      1 68 3  
1 01-aug 16:00 13 15,3 10 mulet 6 1 43 0,7           7
              1 68 3,4        
                        1 69 3,7    
              1 52 1,4        
                        1 66 3    
              1 50 1,3        
                1 61 2,5            
              1 44 0,9        
                1 54 1,5            
              1 54 1,5        
                1 55 1,8            
                      1 47 1  
                1 48 1,1            
                      1 72 4,2  
                1 47 1            
1 02-aug 08:00 12 13,7 12 klart 3 1 58 1,7       13
1 02-aug 16:00 16 13 12 sol 3 1 46 0,9           46
              1 56 1,4        
                1 55 1,5            
              1 70 3,8        
                1 64 2,5            
              1 57 2        
                        1 51 1,5    
              1 51 1,2        
                1 50 1,3            
              1 54 1,4        
                1 52 1,3            
              1 50 1,2        
1 03-aug 08:00 11 13,1 10 mulet 2         1 42 0,7   10
              1 42 0,8        
                1 48 1,1            
              1 56 1,7          
1 03-aug 16:00 14 12,8 11 mulet 0 1 50 1,3           61
              1 52 1,3          
                        1 51 1,3    
              1 51 1,3          
                1 53 1,6            
1 04-aug 08:00 10 13,1 10 mulet 0 1 38 0,7         7
                1 59 1,8            
              1 59 1,8          
1 04-aug 16:00 22 14,4 10 sol 0 1 58 1,9           52
                      1 55 1,5  
                1 57 2            
              1 49 1,1          
                        1 43 0,9    
              1 56 1,7          
                1 46 1            
1 05-aug 08:00 11 14,5 10 mulet 1 1 40 0,7         14
                1 47 1            
                      1 48 1  
                        1 43 0,8    
                      1 40 0,7  
1 05-aug 16:00 19 14,9 10 sol 0 1 42 0,7           45
              1 76 4,3          
                1 47 1            
1 06-aug 08:00 13 14,5 10 Sol 0         1 85 5,6 13
              1 48 1,1            
            1 53 1,4          
              1 49 1,3            
            1 52 1,5          
              1 54 1,7            
                    1 63 2,5  
              1 53 1,5            
            1 61 2,2          
              1 53 1,6            
            1 48 1          
              1 47 1,1            
            1 43 0,7          
              1 47 1,1            
                    1 43 0,8  
              1 58 1,9            
                      1 49 1,1  
              1 50 1,2            
                      1 48 1,1[1]  
              1 70 3,4            
1 06-aug 16:00 19 14,9 10 mulet 0         1 50 1,4 29
              1 68 3            
              1 73 3,9          
1 07-aug 08:00 14 14,1 8 sol 0         1 70 4   13
1 07-aug 16:00 18 14 8 mulet 0         1 41 0,7 60
1 08-aug 08:00 14 14,6 10 mulet 0 1 52 1,3           8
              1 62 2,4          
              1 64 2,7            
                      1 44 0,9  
1 08-aug 16:00 15 14,2 10 mulet 10 1 51 1,2           45
              1 50 1,2          
              1 53 1,5            
                      1 71 3,8  
              1 56 1,7            
                      1 45 0,8  
              1 41 0,7            
                      1 69 4,2  
              1 46 1            
              1 49 1,1          
                      1 45 1    
              1 51 1,5          
                      1 74 4,5    
                      1 52 1,6  
              1 51 1,4            
              1 43 1          
1 09-aug 08.00 12 12,4 9 0 mulet 1 46 1           6
              1 50 1,2          
                      1 48 1,1    
                      1 46 1,1  
              1 49 1,1            
                      1 63 2,3  
              1 40 0,7            
              1 51 1,2          
1 09-aug 16:00 17 13,6 10 0 sol 1 49 1,1           34
              1 44 0,9          
              1 56 1,9            
              1 50 1,3          
              1 45 1            
              1 74 3,8          
              1 56 1,6            
              1 60 2,6          
              1 40 0,7            
              1 52 1,3          
1 10-aug 08:00 12,7 10 10 0 mulet 1 42 0,7           8
              1 72 3,6          
              1 70 3,8            
              1 46 1          
              1 45 0,8            
                      1 42 0,8  
              1 68 3,1            
1 10-aug 16:00 10 12,9 10 0 mulet 1 59 2,1         31
1 11-aug 08:00 9 11 10 0 sol                 13
1 11-sep 16:00 13 11,1 10 0 sol 1 56 1,5         33
              1 69 3,3            
1 12-aug 08:00 9 10,7 10 0 sol 1 43 0,8         12
              1 48 1            
                      1 41 0,8  
              1 54 1,6            
              1 46 1,1          
              1 40 0,7            
1 12-aug 16:00 16 11,1 10 0 mulet 1 57 1,1         28
              1 47 1,1            
                      1 41 0,7  
                      1 55 1,7    
                      1 47 1,1  
              1 57 1,7            
                      1 50 1,1  
              1 46 0,9            
              1 56 1,7          
              1 51 1,3            
1 13-aug 08:00 12 11,6 9 4 mulet 1 47 1         15
              1 55 1,6            
1 13-aug 16:00 13 11,4 10 0 mulet 1 47 1,1         35
              1 56 1,6            
                      1 51 1,2  
              1 57 3,5            
              1 40 0,7          
1 14-aug 08:00 9 11,2 10 0 mulet 1 48 1,1           6
                      1 53 1,5  
              1 51 1,3            
              1 57 1,9          
              1 53 1,4            
                      1 61 2,2  
              1 46 1            
              1 46 1          
              1 50 1,2            
                      1 63 2,6  
1 14-aug 16:00 12,9 10,8 10 3 mulet         1 43 0,8   9
                      1 62 2,5  
              1 57 2            
                      1 47 1  
              1 55 1,7            
              1 49 1          
1 15-aug 08:00 9 10,6 10 5 Sol 1 56 1,6           6
                      1 53 1,6  
              1 45 0,9            
              1 46 1          
              1 43 0,9            
              1 49 1,1          
              1 50 1,4            
1 15-aug 16:00 14 11,3 10 0 mulet         1 48 1 23
              1 44 0,8            
              1 45 1          
              1 54 1,4            
              1 53 1,5          
                      1 62 2,5    
              1 48 1,1          
              1 54 1,5            
              1 48 0,8          
              1 49 1,2            
        1 49 1,2          
1 16-aug 08:00 10 11,4 10 1 sol 1 65 3           2
            1 53 1,4          
              1 57 1,9            
            1 61 2,2          
              1 48 0,9            
            1 47 1          
              1 49 1,1            
            1 57 2          
              1 56 2            
            1 51 1,4          
              1 59 2,1            
1 16-aug 16:00 18 12,6 10 0 sol 1 68 3,1         9
              1 41 0,7            
            1 48 1,1          
              1 49 1,2            
                1 53 1,5    
              1 59 2,1            
            1 68 3,1          
              1 61 2,5            
                1 70 3,4    
                      1 73 4,2    
            1 54 1,8          
                      1 50 1,3    
                1 62 2,4    
              1 51 1,3            
                1 50 1,2    
              1 63 2,7            
            1 48 1,1          
              1 67 3            
            1 58 2          
              1 56 2            
            1 42 0,7          
              1 49 1,1            
                1 50 1,1    
              1 60 2,5            
            1 50 1,3          
              1 59 2,1            
            1 64 2,6          
                      1 50 1,3    
            1 49 1,1          
                      1 43 0,8    
                1 47 1    
              1 49 1,3            
                1 48 1,3    
              1 56 1,5            
1 17-aug 08:00 10 12,5 11 0 sol     1 49 1,2   6
              1 52 1,4            
            1 70 3          
              1 50 1            
            1 52 1,3          
              1 67 2,8            
                1 73 4    
                      1 71 3,6    
            1 61 2,3          
              1 58 1,8            
            1 69 3          
              1 55 1,6            
            1 42 0,7          
              1 43 0,8            
                1 66 3    
                      1 53 1,5    
            1 42 0,8          
                      1 65 2,7    
            1 71 4          
1 17-aug 16:00 20 13,2 9 0 mulet 1 47 0,9           11
            1 48 1          
              1 55 1,6            
                1 54 1,5    
              1 54 1,4            
            1 49 1,2          
              1 50 1,2            
                1 62 2,6    
              1 56 1,5            
                1 71 4    
              1 58 2            
1 18-aug 08:00 13 13,8 11 0 mulet 1 45 0,8         2
              1 48 1,2            
            1 49 1          
              1 51 1,3            
            1 52 1,5          
              1 54 1,6            
                1 46 1    
              1 46 1            
            1 48 1,2          
1 18-aug 16:00 15 13,2 11 0 mulet 1 45 0,9           26
1 18-aug 08:00 12 12,8 10 7 mulet 1 47 0,8         3
                      1 57 1,5    
            1 53 1,5          
              1 53 1,5            
            1 66 3,1          
              1 53 1,6            
            1 58 2,2          
                      1 62 2,3    
                1 70 4,2    
                      1 46 1,1    
            1 52 1,4          
              1 43 0,7            
                1 48 1,1    
1 19-aug 16:00 16 12,8 11 3 mulet                 25
1 20-aug 08.00 13 12,8 11 10 mulet 1 42 0,7         6
              1 43 0,8            
                1 70 3,2    
                      1 50 1,4    
            1 51 1,5          
              1 60 2,3            
            1 42 0,8          
                      1 84 5,5    
                1 45 1    
              1 48 1,1            
                1 61 2,2    
                      1 64 3    
            1 39 0,7          
              1 53 1,5            
1 20-aug 16.00 18 13,2 11   mulet 1 69 3,8         7
              1 50 1,3            
            1 42 0,7          
              1 47 1,1            
            1 54 1,5          
                      1 64 2,6    
                1 47 1    
              1 56 2            
            1 37 0,7          
              1 50 1,3            
                1 66 3,1    
              1 46 1            
1 21-aug 8.00 10 12,7 11   mulet     1 48 1,2   3
              1 44 0,9            
                1 52 1,3    
              1 51 1,2            
                1 59 2,2    
              1 42 0,2            
            1 53 1,8          
                      1 72 4    
            1 49 1,2          
              1 51 1,5            
                1 45 1    
              1 49 1,1            
1 21-aug 16.00 17 12,6 10 1 mulet 1 74 3,2         25
                      1 68 2,6    
                1 77 5,2    
              1 50 1,2            
                1 43 0,9    
              1 57 2            
            1 40 0,7          
              1 45 0,9            
                1 65 3    
              1 59 2,1            
                1 49 1,3    
              1 67 3,2            
            1 50 1,3          
                      1 66 3    
                1 46 1    
              1 45 1            
            1 64 3          
              1 65 3            
            1 40 0,7          
              1 69 3,3            
            1 45 1          
              1 45 1            
            1 69 3,4          
              1 45 1            
            1 43 0,8          
1 22-aug 8.00 13 13,1 8   mulet 1 61 2,2           2
                1 48 1    
              1 51 1,3            
                1 71 4,7    
              1 64 2,5            
                1 52 1,5    
              1 50 1            
                1 59 2,2    
              1 46 1            
                1 72 4,2    
1 22-aug 16.00 18 13,3 10   sol         1 51 1,3   14
                1 77 5    
              1 60 2,2            
            1 65 3          
              1 51 1,3            
            1 57 1,9          
                      1 63 2,5    
                1 64 2,5    
                      1 40 0,7    
                1 51 1,3    
              1 46 1            
            1 49 1,1          
              1 46 1            
            1 54 1,5          
1 23-aug 8.00 14 13,1 9   mulet         1 49 1   7
            1 50 1,1          
                      1 53 1,4    
                1 42 0,8    
                      1 40 0,7    
            1 42 0,8          
              1 43 0,9            
1 23-aug 16.00 17 12,9 9   sol     1 55 1,7   3
                      1 68 2,7    
            1 53 1,5          
              1 52 1,5            
                1 64 2,6    
              1 47 1,1            
            1 64 2,9          
              1 53 1,5            
                1 43 0,9    
                      1 46 1,1    
            1 56 1,7          
              1 46 1            
            1 44 0,9          
                      1 49 1,1    
                1 63 2,6    
              1 45 0,9            
            1 51 1,4          
              1 52 1,4            
            1 72 3,7          
              1 46 1            
                1 54 1,7    
              1 56 1,8            
            1 62 2,4          
1 24-aug 8.00 6 12,5 10   mulet         1 76 5   2
            1 45 1,1          
              1 49 1,2            
                1 62 2,5    
                      1 40 0,7    
            1 46 1          
                      1 40 0,7    
            1 55 2          
                      1 42 0,8    
            1 74 4,4          
                      1 71 3,5    
            1 52 1,3          
1 24-aug 16.00 18 12,1 8   mulet 1 63 2,5           16
            1 51 1,2          
              1 53 1,5            
            1 44 0,9          
                      1 46 0,9    
            1 46 1          
              1 48 1,2            
                1 43 0,8    
              1 46 1            
1 25-aug 8.00 13 12,3 10 2 mulet             4
1 25-aug 16.00 18 13,3 10   mulet 1 40 0,7           11
                1 39      
              1 56 1,8            
            1 45 1          
                      1 77 4,5    
            1 49 1,1          
              1 48 1,2            
                1 43 0,9    
              1 43 0,8            
1 26-aug 8.00 10 13,2 8   mulet     1 69 3,2   5
              1 56 1,7            
                1 56 1,8    
              1 59 2,5            
            1 40 0,7          
              1 49 1,1            
            1 48 1,2          
              1 52 1,6            
                1 42 0,8    
              1 48 1,1            
                1 38 0,7    
1 26-aug 16.00 12 12,2 10 7 regn         1 62 2,5   16
            1 50 1,3          
              1 50 1,3            
            1 49 1,1          
              1 54 1,7            
1 27-aug 8.00 11 11,2 20 10 mulet 1 63 2,2         1
                      1 50 1,3    
            1 48 1          
              1 52 1,5            
            1 59 2,2          
                      1 46 1,1    
            1 51 1,3          
              1 46 1            
1 27-aug 16.00 13 12 10 2 mulet     1 61 2,6   26
              1 52 1,4            
                1 43 0,9    
              1 46 1,1            
            1 45 0,9          
                1 44 0,9            
              1 41 0,7          
                1 48 1,2            
              1 49 1,3          
                        1 71 3,6    
                  1 45 1    
                1 39 0,7            
              1 47 1,2          
                        1 44 0,9    
              1 60 2,2          
                1 43 1            
              1 50 1,3          
                1 46 1,1            
              1 44 1          
                1 61 2,5            
              1 55 1,8          
1 28-aug 8.00 10 12 10   mulet 1 43 0,7           3
              1 56 1,7          
                1 49 1,2            
                  1 47 1    
1 28-aug 16.00 14 10,5 10   sol                 27
1 29-aug 8.00 7 11 10   mulet     1 65 2,8   1
                        1 55 1,9    
              1 50 1,3          
                        1 49 1,3    
              1 52 1,3          
                1 47 1,2            
              1 53 1,4          
                1 54 1,6            
                  1 45 1    
                1 43 0,9            
1 29-aug 16.00 14 10,9 10   mulet 1 54 1,7         14
                1 51 1,3            
              1 46 1          
                1 52 1,5            
1 30-aug 8.00 7 10,5 10   mulet 1 51 1,5         1
                        1 45 1    
              1 49 1,2          
                1 52 1,4            
                  1 40 0,7    
                1 44 0,9            
                  1 43 1    
                1 63 2,7            
1 30-aug 16.00 15 10,7 10   mulet 1 55 1,7         9
                1 55 1,7            
              1 45 1          
                1 49 1,2            
1 31-aug 8.00 13 11,1 8   mulet 1 40 0,7         4
                1 57 2            
              1 47 1          
                1 48 1,1            
              1 47 1,1          
                        1 59 2,1    
1 31-aug 16.00 20,8 12 10   mulet     1 40 0,7   13
                1 46 1            
              1 42 0,9          
1 1-sep 16 18 13,5 10   sol 1 51 1,3           4
              1 63 2,7          
                1 68 3,8            
                  1 49 1,2    
                1 53 1,7            
              1 53 1,6          
                1 51 1,4            
                  1 59 2,1    
                1 47 1            
                  1 46 1    
                1 48 1,1            
              1 41 0,8          
                1 54 1,7            
              1 45 0,9          
                1 59 2            
1 2-sep 16.00 15 12,4 10   sol     1 39 0,7   4
1 3-sep 16.00 10,1 10,6 10   regn 1 47 1           2
              1 55 1,6          
                1 54 1,4            
              1 55 1,6          
                1 45 0,9            
              1 45 1          
                        1 43 0,9    
                  1 45 1,1    
1 4-sep 17-00 12,5 10,5 10 9 mulet         1 50 1,2   1
              1 47 1,2          
                1 51 1,4            
              1 53 1,7          
                        1 50 1,3    
              1 54 1,5          
                1 52 1,7            
              1 40 0,8          
                1 64 2,6            
                  1 54 1,8    
                        1 43 0,9    
1 5-sep 17-00 12,6 9,7 10   mulet 1 54 1,5         3
                1 44 0,8            
              1 46 1          
                1 52 1,5            
              1 50 1,3          
                1 44 0,9            
              1 53 1,6          
                1 40 1,2            
1 6-sep 17-30 17,7 10,4 10   mulet 1 45 0,8         3
                1 49 1,3            
1 7-sep 16-30 15,4 11,2 10 1 mulet     1 46 1   2
                        1 50 1,2    
                  1 48 1,1    
                1 47 1,2            
              1 48 1,2          
                        1 68 3,2    
                  1 42 0,9    
1 8-sep 17-00 17 10,9 10   mulet 1 55 1,5           3
              1 47 1,1          
                1 50 1,2            
              1 50 1,2          
1 9-sep 16-30 16,5 10,5 12 11 mulet 1 47 1,1           2
              1 58 1,8          
                1 55 1,7            
1 10-sep 16-30 17 11,3 8   mulet 1 56 1,8         2
                1 71 3,8            
              1 54 1,6          
                        1 55 1,7    
                  1 46 1    
                        1 55 1,7    
                  1 53 1,4    
                1 53 1,5            
          1 49 1,2      
                        1 57 2    
          1 57 1,7      
                        1 45 1    
1 11-sep 16-30 15,5 12 10 2 sol 1 50 1,2     2
                1 45 0,8            
          1 52 1,2      
                1 61 2,3            
          1 49 1,1      
                        1 52 1,5    
          1 61 2      
                1 44 0,9            
          1 57 1,8      
1 12-sep 16-00 18,7 10,5 10   sol         1 46 0,9   3
              1 56 1,9  
                        1 52 1,6    
          1 53 1,5      
                        1 53 1,5    
1 13-sep 17-00 18 10,3 10 sol 1 58 2,1     1
                1 51 1,6            
          1 47 1,1      
                        1 43 0,8    
1 14-sep 13-30 15 10,4 10 sol 1 53 1,4     37
1 15-sep 17-00 14 12,4 10   sol 1 55 1,5           3
          1 45 0,9      
                1 50 1,1            
          1 42 0,8      
                                 
 
  Trappan är nu öppen för fri passage för fisken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
                                 
180 1685,3 2661 2391,6 1855 78 181 810 42301 1239 364 20230 720 0 3480
 

[1]
Conny Elf: