Dagrapport 2019 från Dammåns fisktrappa 2001 Copyright ©  Conny Elf
Mätperiod juni-sept. Rapportens sammanställningen är gjord  av Conny Elf Rapporten och material får ej användas utan tillstånd  
I dagrapporten finner du all fiskupgång, väder, vattentemp, vattenföring som
Årets största öring i fisktrappan 25 augusti 2019 7,0 kg
rapporteras från fisktrappan. Här hittar du även statistik från 1950.
Ambitionen är att uppdatering sker så snart som vi fått rapporten från fisktrappan
Fisktrappan töms/visas varje dag
10 juli-18 augusti kl 8.00 och 16.00
19 augusti-31 augusti kl. 16.00
1 september-15 september oregelbunden tömning därefter fri passage för fisken
Läs mer om fisket och fångstrapporter i Dammån på
www.fishersguide.com
Fiskekort köper du enklast OnLine
Dammåns Facebook sida
Dammåns FVOFs  Facebook sida
Klicka på " Fisktrappan 2019" i flikarna här nedan för att se statistiken från fisktrappan
Conny Elf 070-666 6774