Dagrapport från Dammåns fisktrappa 28 aug 2019 2001 Copyright ©  Conny Elf
  Mätperiod juni-sept. Rapportens sammanställningen är gjord  av Conny Elf Rapporten och material får ej användas utan tillstånd
 
    2019   Antal Honor Hannar Störst     1266
  Antal uppvandringar 1482 982 500 Hane    
  Medel vikt   1,69 1,56 1,83 7 kg         1419
  Medel längd   52,94 52,25 54,29 25-aug     Uppvandringar/mån   Uppvandringar 2019 1,69
  Medel luft temp   16,24 Grader       19 173   jun-19   1482   2018 1,89 Besökare
  Medel vatten temp   13,13 Grader       18 109   jun-18   2019 1482 2017 1,75 2019 4158
  Medel vattenstånd   15,73 Centimeter över skibordet 19 728   jul-19     18 1236 2016 1,66 2018 3161
  Medel nederbörd   1,0 165,0  mm totalt under perioden 18 658   jul-18     17 948 2015 1,51 2017 3336
            19 518   aug-19     16 1174 2016 2538
    2018   Antal Honor Hannar Störst 18 382   aug-18     15 902 2015 2576
  Antal uppvandringar 1236 777 459 Hane 19 63   sep-19    
  Medel vikt     1,89 1,66 2,12 7 kg 18 101   sep-18  
  Medel längd   54,21 52,90 56,44 20-aug      
  Medel luft temp   17,40 Grader          
  Medel vatten temp   15,05 Grader            
  Medel vattenstånd   8,99 Centimeter över skibordet            
  Medel nederbörd   1,1 195  mm totalt under perioden
   
  Vattenstånd 0>10 cm mycket lågt. 11>20 cm lågt. 21>35 cm normalt (bra förhållande). 36>51 cm högt svår fiskat. 51> cm mycket högt (omöjligt o farligt fiske)
  För liten Under 0,7 kg bör ej registreras   Besök
  Störst Årets största registrerade fisk   HONA       HANE     totalt
  Datum Tid L.temp V.temp V.stånd Väderlek Ned.börd ANTAL LÄNGD VIKT   ANTAL LÄNGD VIKT Not 4158
1 10-jun 08:00 14 10 60 mulet 0 1 53 1,3         15
                        1 57 1,8    
                      1 54 1,6  
1 10-jun 16:00 14 11 58 mulet 0 1 50 1,3           11
                      1 63 2,4  
                        1 56 1,7    
                      1 48 1,2  
1 11-jun 08:00 11 9 52 mulet 0                 4
1 11-jun 16:00 24 11 48 sol 0 1 57 1,8         18
1 12-jun 08:00 11 10 46 mulet 0         1 58 2,0   5
1 12-jun 16:00 14 11 42 mulet 0 1 62 2,2         11
1 13-jun 08:00 8 9 38 mulet 3 1 49 1           2
1 13-jun 16:00 11 9 38 mulet 5             10
1 14-jun 08:00 9 9 40 mulet 0                 0
1 14-jun 16:00 12 9 38 mulet 0             15
1 15-jun 08:00 18 9 35 sol 0                 9
1 15-jun 16:00 24 11 34 sol 0 1 50 1,3         30
                1 50 1,3            
1 16-jun 08:00 19 11 32 sol 0 1 50 1,2         10
                1 51 1,4            
1 16-jun 16:00 26 12 31 sol 0 1 51 1,4         16
                1 46 1,1            
              1 58 2,1          
                1 57 2            
                    1 47 1,2  
                        1 61 2,3    
1 17-jun 08:00 15 13 30 mulet 0 1 49 1,1         6
                1 61 2,2            
                1 56 1,8          
                1 54 1,5            
                    1 67 3,6  
                        1 63 2,6    
                      1 51 1,6  
1 17-jun 16:00 18 13 28 sol 0 1 46 1           22
                1 43 0,9          
                1 54 1,6            
                1 50 1,2          
                        1 46 1,1    
1 18-jun 08:00 21 12 28 sol 0 1 47 1,1         5
                1 48 1,1            
                1 45 1          
                        1 46 1    
                      1 50 1,3  
1 18-jun 16:00 22 13 26 sol 0 1 46 1           23
                1 50 1,2          
                1 46 1            
                1 59 2,1          
                        1 47 1    
                    1 64 3  
1 19-jun 08:00 16 12 26 sol 0 1 52 1,3           8
                1 51 1,6          
                1 47 1,1            
                1 61 2,5          
                        1 44 1    
                      1 61 2,4  
1 19-jun 16:00 20 13 26 mulet 0         1 48 1   15
                      1 49 1,1  
1 20-jun 08:00 13 12 24 regn 8 1 47 1           3
                1 48 1,1          
                        1 57 1,9    
1 20-jun 16:00 16 12 30 regn 8 1 48 1,2         13
                1 49 1,3            
                1 69 4          
                1 46 1,1            
                1 54 1,6          
                1 47 1,1            
                1 47 1,2          
                        1 46 1    
1 21-jun 08:00 14 12 40 mulet 5 1 51 1,3         7
                1 56 1,7            
              1 64 3,2          
                1 56 2            
                1 61 1,4          
                        1 58 2,1    
                      1 63 2,6  
                        1 51 1,4    
                    1 59 2,2  
                        1 62 2,5    
1 21-jun 16:00 11 13 36 mulet 2 1 52 1,4         36
                1 54 1,6            
              1 49 1,5          
                1 54 1,7            
              1 46 1,1          
                1 58 2,1            
                1 48 1,2          
                1 60 2,3            
                      1 67 3,4  
                        1 66 3,7    
                      1 62 2,6  
                        1 46 1,2    
                      1 45 1,1  
1 22-jun 08:00 11 11 36 mulet 2 1 56 1,7           4
1 22-jun 16:00 12 12 34 mulet 0 1 47 1         60
1 23-jun 08:00 12 10 32 mulet 0                 14
1 23-jun 16:00 22 11 32 sol 0             48
1 24-jun 08:00 11 10 30 mulet 0 1 46 0,9           4
                    1 46 0,9  
1 24-jun 16:00 28 12 28 sol 0                 46
1 25-jun 08:00 15 12 26 mulet 0 1 63 2,4         12
                1 49 1,1            
              1 50 1,3          
                        1 48 1,2    
                    1 48 1,1  
1 25-jun 16:00 15 12 26 mulet 0                 24
1 26-jun 08:00 13 12 23 mulet 0 1 45 1         2
                        1 47 1,1    
1 26-jun 16:00 18,0 12 20 mulet 0 1 50 1,3         38
1 27-jun 08:00 10 11 19 mulet 0 1 45 1           2
                      1 59 1,9  
                        1 50 1,3    
                      1 73 4,1  
                        1 50 1,3    
                      1 57 2,1  
1 27-jun 16:00 18 12 18 sol 0         1 48 1,1   28
                      1 50 1,2  
1 28-jun 08:00 10 11 18 mulet 0                 0
1 28-jun 16:00 15 11 16 mulet 0             24
1 29-jun 08:00 16 11 15 mulet 0         1 47 1,1   4
                      1 48 1,2  
1 29-jun 16:00 18 12 14 mulet 0 1 53 1,4           8
                1 49 1,3          
                1 46 1,1            
                1 59 2,4          
                1 53 1,6            
                1 46 1,1          
                1 64 3,0            
                1 47 1,2          
                1 68 3,3            
              1 55 1,7          
                1 59 2,2            
                1 45 0,9          
                1 52 1,5            
              1 46 1,1          
                1 47 1,2            
                1 47 1,2          
                1 53 1,5            
                      1 62 2,6  
                        1 46 1,1    
                      1 69 3,5  
                        1 60 2,1    
1 30-jun 08:00 11 12 12 mulet 0 1 45 1         16
                1 52 1,5            
                1 53 1,5          
                1 53 1,5            
              1 52 1,7          
                1 50 1,4            
                1 52 1,5          
                1 53 1,6            
                1 46 1,1          
                1 43 0,9            
                1 53 1,5          
                1 56 1,7            
                1 53 1,8          
                        1 54 1,5    
                      1 69 4,2  
                        1 51 1,5    
                      1 51 1,2  
                        1 59 2    
                      1 57 2,0  
                        1 43 0,8    
                    1 71 4  
                        1 53 1,6    
                      1 48 1,3  
                1 56 2            
                1 48 1,2          
                1 55 1,6            
                1 48 1,2          
                1 54 1,5            
                1 50 1,3          
                1 50 1,5            
                1 46 1          
                1 46 1,1            
                1 45 1,0          
                1 54 1,5            
                1 49 1,4          
                1 51 1,5            
                1 54 1,8          
                        1 59 2,2    
                    1 53 1,6  
                        1 55 1,8    
                      1 46 1,1  
1 30-jun 16:00 12 11 11 regn 5 1 45 0,9           47
                1 54 1,5          
                        1 55 1,7    
1 01-jul 08:00 15 11 16 mulet 2 1 75 4         17
                1 51 1,3            
1 01-jul 16:00 16 12 16 mulet 0 1 60 2,2         39
                1 50 1,2            
                      1 69 3,8  
                        1 56 1,6    
1 02-jul 08:00 11 11 14 klart 0 1 54 1,5         22
1 02-jul 16:00 14 11 12 klart 0                 26
1 03-jul 08:00 9 10 11 sol 0             7
1 03-jul 16:00 15 10 12 mulet 0 1 54 1,6           51
1 04-jul 08:00 8 10 10 mulet 0 1 62 2,2         12
                1 48 1,2            
                      1 52 1,3  
                        1 49 1,2    
                      1 45 1  
                        1 49 1,3    
1 04-jul 16:00 16 10 9 sol 0             34
1 05-jul 08:00 9 10 12 mulet 0 1 51 1,5           22
1 05-jul 16:00 12 9 11 mulet 0             13
1 06-jul 08:00 11 9 14 mulet 0                 8
1 06-jul 16:00 16 10 12 sol 0 1 63 2,5         74
                1 57 2,1            
                      1 55 1,7  
                        1 62 2,2    
                      1 48 1,2  
                        1 46 1    
1 07-jul 08:00 10 11 10 mulet 0 1 63 2,8         19
                1 58 2            
              1 62 2,9          
                1 54 1,7            
                1 53 1,5          
                1 63 2,8            
                1 58 2          
                1 53 1,5            
                1 46 1,1          
                        1 61 2,3    
                      1 55 1,7  
                        1 62 2,7    
                      1 46 1,2  
                        1 46 1,2    
                      1 49 1,3  
                        1 71 4,2    
                      1 57 2  
                        1 54 1,8    
                      1 46 1  
                        1 44 1    
                      1 49 1,3  
                1 47 1            
                1 48 1,2          
                1 50 1,2            
                1 50 1,6          
                1 44 1            
              1 60 2,2          
                1 44 0,9            
                1 50 1,4          
                1 48 1,2            
                1 55 2          
                1 48 1,2            
1 07-jul 16:00 16 11 9     1 48 1,1         80
1 08-jul 08:00 9 11 10 regn 8         1 70 4,4   9
                      1 52 1,4  
1 08-jul 16:00 13 10 12 regn 5         1 75 4,8   33
                      1 64 2,7  
                1 61 2,2            
1 09-jul 08:00 15 9 22 mulet 0 1 50 1,2         12
                1 53 1,4            
                1 61 2,4          
                1 53 1,5            
1 09-jul 16:00 21 12 20 sol 0 1 47 1,2         35
                1 49 1,2            
                    1 58 2,1  
1 10-jul 08:00 17 12 16 mulet 0 1 50 1,2           17
                1 51 1,4          
                1 60 2,3            
                1 45 1          
                1 42 0,9            
              1 55 1,7          
                1 58 2,2            
                      1 66 3,2  
                        1 59 2    
                      1 65 2,8  
                        1 49 1,3    
                      1 63 2,5  
                        1 51 1,4    
                      1 52 1,4  
                        1 47 1,1    
1 10-jul 16:00 24 13 12 sol 0 1 52 1,4         78
                1 47 1,1            
              1 59 2,3          
                1 48 1,2            
                1 41 0,8          
                1 50 1,2            
                1 53 1,4          
                1 47 1,1            
              1 40 0,8          
                        1 62 2,6    
                      1 47 1,1  
                        1 57 2,2    
                      1 63 2,8  
1 11-jul 08:00 17 14 13 sol 0 1 80 6,1           24
                1 56 1,8          
                1 55 1,6            
                1 54 1,7          
                1 47 1            
              1 48 1,2          
                1 48 1,2            
                1 44 1          
                1 50 1,2            
                      1 44 1  
1 11-jul 16:00 21 14 12 sol 0 1 41 0,8           53
                1 45 0,9          
                1 48 1,1            
                1 54 1,7          
                1 48 1,1            
                1 52 1,2          
                1 52 1,4            
                      1 74 4,5  
                        1 46 1    
                      1 74 4,4  
                        1 75 4,6    
1 12-jul 08:00 18 15 12 sol 0 1 69 3,5         15
                1 65 2,8            
              1 46 1,1          
                1 58 2,1            
                1 60 2,1          
                1 59 2,3            
                      1 54 1,8  
                        1 47 1    
                      1 54 1,8  
1 12-jul 18:00 20 15 12 mulet 0 1 61 2,6           61
                1 53 1,5          
                1 52 1,5            
                1 49 1,3          
                        1 53 1,4    
                    1 42 0,8  
1 13-jul 08:00 15 15 11 mulet 0 1 53 1,3           15
                1 52 1,4          
                1 48 1,1            
                1 50 1,3          
                1 52 1,5            
                1 50 1,4          
                1 45 1            
              1 45 1          
                1 48 1,2            
                      1 72 4,2  
                        1 45 1    
                      1 62 2,4  
                        1 52 1,5    
                      1 72 3,8  
                        1 60 2,3    
                      1 47 1,1  
                        1 59 2,1    
1 13-jul 16:00 21 15 10 sol 0 1 46 0,9         60
                1 52 1,3            
              1 41 0,8          
                1 63 2,6            
              1 51 1,4          
                1 56 2            
              1 59 2          
                1 48 1,2            
              1 42 0,8          
                        1 57 1,8    
                      1 69 3,9  
                        1 69 3,4    
                      1 68 3  
                        1 71 4    
                      1 44 1  
                        1 62 2,2    
                      1 65 3,1  
                        1 56 2,1    
                1 52 1,4          
                1 55 1,8            
                1 53 1,5          
                1 47 1,1            
                      1 69 3,3  
                        1 64 3    
1 14-jul 08:00 11 15 8 mulet 0 1 42 0,8         9
                1 45 0,9            
                1 48 1,2          
                1 50 1,1            
                1 66 2,4          
                        1 68 3    
                      1 67 3,2  
                        1 47 1,8    
1 14-jul 16:00 14 14 8 mulet 0 1 54 1,7         65
                1 43 0,8            
                      1 70 3,6  
1 15-jul 08:00 9 13 5 mulet 2 1 48 1           4
1 15-jul 16:00 14 12 7 mulet 0 1 50 1,2         35
                1 52 1,6            
                    1 54 1,6  
1 16-jul 08:00 10 11 7 mulet                   11
1 16-jul 16:00 8 12 7 mulet 0             37
1 17-jul 08:00 14 14 9 mulet 2 1 54 1,3           11
                1 46 1          
                1 50 1,2            
                1 44 1          
                1 49 1,3            
                1 46 0,9          
                1 51 1,4            
                1 48 1,2          
1 17-jul 16:00 22 14 9 sol 0 1 48 1           86
                1 58 2          
                1 42 0,8            
                1 54 1,6          
                1 50 1,2            
                1 54 1,8          
                1 52 1,2            
                1 53 1,6          
                1 57 2,1            
                      1 54 1,5  
                        1 49 1,4    
                      1 48 1,2  
                        1 44 1    
                      1 68 3,2  
1 18-jul 08:00 13 14 9 regn 0 1 51 1,2           2
                1 47 1,0          
                1 51 1,3            
                1 62 2,7          
                1 48 1,2            
              1 46 1,1          
                1 49 1,3            
                      1 52 1,3  
                        1 54 1,7    
                      1 74 3,8  
                1 51 1,2            
1 18-jul 16:00 22 14 8 mulet 0 1 44 1         65
                1 60 2,3            
                1 48 1,2          
                1 41 0,8            
                1 49 1,2          
                        1 47 1,2    
                      1 40 0,8  
                        1 59 2,3    
                      1 43 0,8  
                        1 60 2,5    
1 19-jul 08:00 18 15 10 sol 0 1 41 0,8         11
                1 48 1,1            
                      1 50 1,4  
                        1 54 1,7    
1 19-jul 16:00 27 15 10 sol 0 1 48 1,2         35
                1 50 1,4            
                1 44 0,9          
                1 70 3,8            
                1 65 3,2          
                1 51 1,4            
                1 46 1,1          
                1 58 2,2            
                1 51 1,4          
                1 63 2,5            
                1 50 1,1          
                        1 63 2,6    
                      1 64 2,6  
                        1 64 2,6    
                      1 68 3,2  
                        1 61 2,1    
                    1 58 2  
                        1 60 2,5    
                1 56 2          
                1 51 1,3            
                1 60 2,3          
                1 66 3,5            
                1 60 2,2          
                1 42 1            
                1 58 2          
                1 50 1,3            
                1 55 1,6          
                1 43 1            
                1 49 1,1          
                1 64 2,8            
                1 57 2,2          
                1 51 1,2            
                      1 40 0,9  
                        1 44 0,9    
                      1 56 1,9  
1 20-jul 08:00 20 16 8 sol 0 1 46 1,1           20
                1 47 1          
                1 54 1,8            
              1 51 1,6          
                1 53 1,7            
                1 62 2,6          
                1 49 1,4            
                1 51 1,4          
                1 54 1,6            
                1 54 1,5          
                1 65 3            
                1 52 1,6          
                1 49 1,3            
              1 48 1          
                1 46 1            
                1 53 1,5          
                1 47 1,1            
                      1 51 1,5  
                        1 55 1,8    
                    1 62 2,6  
1 20-jul 16:00 24 16 10 sol 0 1 50 1           110
              1 66 3          
                1 54 1,7            
              1 61 2,2          
                1 57 2            
                1 47 1,1          
                1 51 1,3            
                1 47 1,2          
                1 53 1,4            
                1 56 2          
                1 51 1,5            
                1 46 1,1          
                1 51 1,4            
                      1 49 1,2  
                        1 71 3,8    
                      1 72 3,6  
                        1 41 0,8    
                      1 44 1  
                        1 44 1    
                      1 64 2,7  
1 21-jul 08:00 17 16 9 mulet 0 1 47 1,1           18
                1 55 1,6          
                1 52 1,6            
                1 69 3,2          
                1 58 2,2            
                1 48 1,3          
                1 48 1,1            
                1 56 1,7          
                1 49 1,2            
              1 41 0,8          
                1 49 1,2            
                1 43 0,9          
                1 46 1,1            
                1 49 1,2          
                        1 43 0,9    
                      1 65 3,2  
                        1 49 1,3    
                      1 47 1,1  
                        1 51 1,3    
                      1 48 1,2  
                1 53 1,6            
                1 46 1,1          
                1 55 1,7            
                1 46 1,1          
1 21-jul 16:00 24 16 9 mulet 0 1 45 1           78
              1 51 1,3          
                1 56 2            
              1 57 2          
                1 49 1,2            
              1 66 3,1          
                1 49 1,2            
              1 59 2,2          
                1 51 1,4            
              1 53 1,5          
                1 50 1,4            
                1 41 0,9          
                1 45 1,0            
              1 50 1,5          
                1 45 1            
              1 50 1,3          
                        1 51 1,3    
                    1 50 1,4  
                1 53 1,7            
              1 42 0,8          
                1 47 1,1            
1 22-jul 08:00 15 16 9 mulet 0 1 53 1,4         8
                1 51 1,4            
1 22-jul 16:00 20 16 9 mulet 0 1 59 2,1         54
                1 51 1,4            
                1 58 1,9          
                1 48 1,1            
                1 63 2,9          
                1 59 2,6            
                1 51 1,4          
                1 43 0,9            
                1 56 1,7          
                1 58 2,4            
                1 53 1,5          
                1 49 1,2            
                1 46 1,1          
                1 52 1,5            
                1 53 1,7          
                1 50 1,5            
                      1 73 3,8  
                        1 47 1,2    
                      1 47 1,2  
                1 69 3,5            
                1 51 1,5        
                1 51 1,5            
              1 48 1,3        
                1 54 1,8            
          1 56 2        
                1 48 1,3            
          1 54 1,7        
                1 49 1,3            
          1 53 1,4        
                1 55 1,7            
          1 45 1,1        
                1 45 1,1            
            1 48 1,2        
                1 48 1,3            
            1 51 1,6        
                1 58 2,1            
                  1 45 1  
                        1 50 1,5    
                  1 45 1  
                        1 48 1,2    
                  1 48 1,1  
                        1 50 1,5    
1 23-jul 08:00 15 18 9 mulet 0 1 50 1,2       3
                1 47 1,2            
              1 53 1,7        
                1 49 1,2            
              1 57 1,8        
                1 64 2,5            
              1 63 2,8        
                1 51 1,5            
              1 51 1,5        
                1 58 2,2            
              1 61 2,5        
                1 49 1,2            
              1 51 1,5        
                1 44 1            
                      1 67 3,2  
                        1 41 0,8    
                      1 42 0,8  
                        1 45 1    
1 23-jul 16:00 24 17 9 sol 0 1 48 1,1       75
                1 47 1,1            
              1 53 1,7        
                1 49 1,2            
              1 46 1,1        
1 24-jul 08:00 19 17 9 mulet 0 1 42 0,8           11
              1 59 2,2        
                1 69 3,7            
              1 53 1,5        
                1 67 3            
              1 52 1,5        
                1 51 1,3            
              1 42 0,9        
                1 49 1,4            
              1 59 2,3        
                1 49 1,2            
              1 55 1,9          
                1 54 1,5            
              1 47 1,1          
                1 46 1,2            
                      1 59 2,2  
                        1 75 4    
                      1 51 1,3  
                1 47 1,1            
              1 46 1          
                1 48 1,3            
              1 58 2,1          
                1 52 1,4            
              1 54 1,8          
                1 43 0,8            
              1 60 2,3          
                1 46 1,1            
              1 51 1,5          
                1 52 1,3            
                      1 55 2  
                        1 41 0,8    
                      1 46 1,1  
                        1 62 2,5    
                      1 43 1  
                        1 48 1,2    
                      1 48 1  
                1 54 1,7            
              1 47 1,6          
                1 55 1,7            
              1 54 1,7          
                1 50 1,4            
              1 47 1,2          
                1 44 0,9            
              1 45 1,1          
                1 47 1,2            
              1 53 1,8          
                1 54 1,7            
              1 59 2,5          
                1 60 2            
                      1 66 3,1  
                        1 48 1,3    
                        1 58 2    
                        1 51 1,3    
1 24-jul 16:00 27 18 9 sol 0 1 46 1        [1]   58
                1 51 1,3            
                1 46 1,2          
                1 43 0,9            
                1 38 0,8          
                1 45 1            
                1 58 2          
                1 65 2,8            
                1 50 1,2          
                1 54 1,5            
                1 52 1,5          
                1 47 1            
                1 41 0,8          
                1 50 1,3            
                        1 73 4,1  
                        1 65 2,6    
                        1 51 1,4  
                        1 54 1,7    
                1 59 1,9          
                1 62 3            
                1 53 1,5          
                1 61 2,3            
                1 51 1,5          
                1 50 1,5            
                1 50 1,5          
                1 52 1,2            
                        1 56 1,8  
                        1 49 1,3    
                        1 66 3,3  
                        1 55 1,8    
1 25-jul 08:00 23 19 10 sol 0 1 50 1,3           28
                1 40 0,8            
                1 68 3,5          
                1 48 1,4            
                1 64 2,8          
1 25-jul 16:00 32 20 10 sol 0 1 46 1           39
                1 46 1          
                1 53 1,6            
                1 57 2,1          
                1 45 1,1            
                1 58 2,2          
                1 56 2,2            
                1 59 2          
                1 51 1,5            
                1 55 1,7          
                1 52 1,5            
                        1 47 1,1  
                        1 47 1,1    
                        1 61 2,7  
                        1 67 3,2    
                        1 69 3,3  
                        1 70 4    
                        1 68 3,4  
1 25-jul             1 56 2,1            
                1 66 2,8          
                1 43 0,9            
                1 43 0,9          
                1 53 1,6            
                1 47 1,1          
                1 48 1,2            
                1 49 1,3          
                1 47 1,3            
                1 46 1          
                1 65 2,8            
                        1 70 3,8  
                        1 48 1,2    
                1 58 2          
1 26-jul 08:00 24 20 9 sol 0 1 47 1,1           10
                1 47 1          
                1 56 1,7            
                1 51 1,5          
                1 56 1,7            
                1 52 1,4          
                1 57 1,9            
                1 52 1,6          
                1 50 1,3            
                1 51 1,4          
                1 53 1,5            
                1 46 1          
                1 60 2,5            
                1 40 0,8          
                        1 48 1,2    
                        1 62 2,6  
                        1 58 2,1    
                        1 73 4,6  
                1 60 2,6            
                1 45 1          
                1 48 1,2            
                1 60 2,5          
                1 43 0,9            
                1 62 2,6          
                1 47 1,1            
                1 59 2,8          
                1 49 1,3            
                1 48 1,2          
                1 48 1,2            
                1 41 0,9          
                        1 70 3,6    
1 26-jul 16:00 32 22 9 sol 0 1 50 1,1           41
                1 55 1,7            
              1 58 2,2          
                1 48 1,3            
              1 47 1,1          
                1 54 1,7            
              1 47 1,1          
                1 51 1,5            
              1 51 1,5          
                1 58 2,1            
              1 46 1,1          
                1 48 1,2            
              1 52 1,6          
                1 49 1,2            
              1 46 1          
                        1 75 4,6    
                  1 44 1    
1 27-jul 08:00 23 21 9 sol 0 1 54 1,7           20
              1 51 1,2          
                1 55 1,7            
              1 45 0,9          
                1 55 1,8            
              1 51 1,,5          
                1 62 2,8            
              1 51 1,5          
                1 47 1,1            
              1 54 1,7          
                1 45 1,1            
              1 48 1,2          
                        1 54 1,9    
                  1 63 2,7    
                        1 71 3,7    
                  1 52 1,5    
                        1 43 1    
                  1 47 1,1    
                1 46 1            
              1 52 1,6          
                1 49 1,3            
              1 53 1,4          
                1 51 1,3            
              1 47 1          
                        1 45 1    
                  1 45 1,1    
                        1 56 1,9    
1 27-jul 16:00 30 22 9 sol 0 1 46 1,1         64
                1 55 1,8            
              1 43 0,9          
                1 52 1,6            
              1 47 1,2          
                1 64 2,5            
              1 52 1,5          
                1 50 1,4            
              1 57 1,9          
                1 49 1,3            
              1 58 1,8          
                1 51 1,6            
              1 54 1,8          
                1 52 1,5            
                  1 53 1,5    
                        1 64 2,8    
                  1 67 3,6    
                        1 44 1    
              1 46 1          
                1 49 1,3            
              1 49 1,3          
                1 53 1,6            
              1 59 2,3          
                1 49 1,3            
              1 55 1,8          
                1 41 0,9            
              1 53 1,7          
                        1 56 1,8    
1 28-jul 08:00 22 21 9   0 1 47 1         17
                1 49 1,3            
              1 62 2,4          
                1 51 1,5            
              1 55 1,7          
                        1 47 1    
1 28-jul 16:00 32 22 9 sol 0 1 48 1,1         27
                1 48 1,1            
              1 55 2          
                1 50 1,3            
              1 45 1          
                1 52 1,5            
              1 52 1,5          
                1 54 1,8            
              1 51 1,6          
                        1 40 0,8    
                  1 50 1,3    
                        1 45 0,9    
                    1 69 3,6    
                        1 47 1,2    
                    1 44 1    
1 29-jul 08:00 19 20 9 mulet 0 1 54 1,7           12
              1 42 0,8          
                1 45 0,9            
              1 55 1,7          
                1 50 1,4            
              1 45 1,1          
                1 53 1,6            
              1 53 1,6          
                1 47 1,1            
              1 54 1,8          
                1 48 1,1            
              1 45 1          
                1 41 0,8            
                    1 58 2,3    
                        1 44 1    
                  1 56 1,5    
1 29-jul 16:00 19 21 9 sol 0 1 41 0,8           30
              1 46 0,9          
                1 54 1,6            
              1 64 2,9          
                1 61 2,3            
              1 69 3,5          
                1 51 1,4            
              1 54 1,8          
                1 46 1,2            
              1 48 1          
                1 52 1,5            
              1 50 1,5          
                1 45 1            
                  1 71 3,8    
                        1 65 2,7    
                  1 55 1,8    
                        1 46 1    
                  1 45 1    
                1 51 1,4            
              1 44 0,9          
                1 48 1,2            
              1 47 1          
                1 44 0,9            
                  1 67 3,2    
1 30-jul 08:00 13 19 9 mulet 5 1 42 0,8           7
              1 53 1,5          
                1 50 1,2            
              1 47 1,1          
                1 49 1,3            
              1 53 1,5          
                1 47 0,9            
              1 56 1,7          
                1 59 2,1            
                  1 50 1,3    
                        1 75 3,8    
              1 47 0,9          
                1 47 1            
1 30-jul 16:00 15 19 9 sol 0 1 49 1,2         94
                1 51 1,3            
              1 57 1,7          
                1 52 1,7            
                  1 43 0,9    
1 31-jul 08:00 11 19 9 mulet 0                 8
1 31-jul 16:00 19 17 9 sol 0 1 64 2,6         48
                1 62 2,4            
              1 47 1,1          
                1 55 1,7            
                  1 46 1,1    
                        1 64 2,6    
1 01-aug 08:00 13 14 10 sol 0             11
1 01-aug 16:00 24 17 10 sol 0 1 52 1,5           54
              1 47 1,1          
                1 46 1            
              1 63 2,6          
                1 50 1,4            
              1 45 1          
                1 51 1,4            
              1 50 1,3          
                1 56 2            
              1 54 1,6          
                1 59 2            
              1 46 1,1          
                1 47 1,1            
              1 55 1,7          
                        1 48 1,1    
                  1 41 0,8    
                        1 56 1,7    
                  1 45 0,9    
                1 51 1,6            
                  1 37 0,8    
1 02-aug 08:00 18 15 9 sol 0 1 49 1,2           6
                  1 54 1,6    
1 02-aug 16:00 22 18 9 sol 0 1 52 1,6           54
              1 50 1,3          
                1 69 3,5            
              1 53 1,7          
                1 52 1,6            
              1 51 1,3          
                1 48 1,2            
              1 51 1,5          
                1 61 2,1            
              1 43 0,9          
                1 53 1,5            
              1 53 1,5          
                1 50 1,4            
              1 51 1,3          
                        1 52 1,6    
                      1 48 1,1    
1 03-aug 08:00 15 15 8 sol 0 1 62 2,8           2
                  1 50 1,7    
                        1 57 1,9    
1 03-aug 16:00 19 18 9 sol 0 1 47 0,9         55
                1 48 1            
              1 42 0,8          
                1 47 1            
              1 48 1,1          
                1 55 1,8            
              1 59 2,1          
                1 47 1,2            
                  1 46 1    
                        1 50 1,2    
                  1 45 1    
                        1 44 0,9    
1 04-aug 08:00 15 15 10 sol 0 1 68 3         12
                1 60 2,2            
              1 60 2          
                1 69 3,2            
              1 48 1,1          
                        1 51 1,2    
                  1 55 2    
                        1 43 1    
1 04-aug 16:00 20 18 9 sol 0 1 50 1,1         67
                1 50 1,4            
1             1 42 0,9          
                1 60 2,3            
              1 55 1,6          
                1 52 1,6            
              1 49 1,2          
                1 44 0,8            
              1 51 1,2          
                1 43 0,9            
              1 53 1,6          
                1 59 2,1            
              1 50 1,5          
                        1 68 3,2    
                  1 72 3,5    
                        1 56 2    
                  1 46 1    
                        1 47 1    
  05-aug 8.00 13 14 9 mulet 0       1 70 3,8   5
1 05-aug 16.00 18 18 9 sol 0         1 68 3,4   64
              1 48 1,1          
                1 48 1,1            
              1 48 1,1          
                        1 50 1,4    
              1 56 1,7          
                        1 51 1,5    
              1 53 1,5          
                        1 45 1,1    
              1 63 2,8          
                1 54 1,7            
                  1 42 0,8    
                1 48 1,1            
              1 44 0,8          
                1 49 1,3            
1 06-aug 8.00 13 14 10 sol 0             11
1 06-aug 16.00 20 18 10 sol 0         1 45 1   54
              1 48 1          
                        1 46 1    
                  1 72 4    
                1 51 1,3            
                  1 54 1,7    
                1 61 2,3            
                  1 40 0,8    
                1 58 2            
              1 44 0,9          
                1 45 1            
                  1 67 2,7    
                        1 57 2    
                  1 66 2,8    
                1 52 1,5            
              1 53 1,6          
                        1 47 1    
              1 63 2,6          
                        1 43 0,9    
1 07-aug 8.00 14 15 10 regn 5             5
                1 54 1,5            
                  1 62 2,6    
                        1 40 0,8    
1 07-aug 16.00 16 16 10 regn 5             85
                1 62 2,5            
              1 54 2.0          
                1 60 2.0            
                  1 57 2    
                1 54 1,6            
                  1 71 3,6    
                1 51 1,3            
              1 50 1,4          
                1 62 2,5            
                  1 54 1,7    
                1 52 1,6            
              1 58 2,1          
                1 56 1,7            
              1 52 1,4          
                        1 58 2,1    
              1 58 2,2          
                1 50 1,3            
              1 56 2          
                        1 71 3,9    
              1 57 2          
                1 55 1,8            
              1 66 3          
                        1 58 2,3    
              1 48 1,1          
                1 52 1,4            
              1 54 1,6          
1 08-aug 8.00 15 17 12 mulet 11                 16
              1 56 2.0          
                        1 43 0,9    
                  1 46 1    
                1 51 1,2            
              1 60 2,1          
                1 45 1.0            
                  1 51 1,4    
                1 50 1,4            
              1 56 1,6          
                1 54 1,7            
                  1 52 1,5    
                1 48 1,3            
              1 55 1,8          
                1 49 1,3            
                  1 44 0,9    
1 08-aug 16.00 18 15 12 mulet 2                 69
                  1 53 1,6    
                        1 75 4,4    
              1 47 1.0          
                1 52 1,4            
                  1 53 1,7    
                1 54 1,8            
              1 44 1          
                        1 59 2.0    
              1 53 1,6          
                1 55 1,9            
              1 55 1,6          
                        1 47 1,2    
              1 63 2,3          
                        1 60 2,4    
              1 55 1,9          
                        1 67 3    
              1 74 4.0          
                1 53 1,8            
              1 59 2,2          
                        1 46 1.0    
                  1 63 2,8    
                1 52 1,3            
1 09-aug 8.00 15 18 10 mulet 0             6
                1 67 3,2            
              1 52 1,5          
1 09-aug 16.00 20 16 10 mulet 2                 48
                  1 63 2,6    
                1 45 0,9            
              1 51 1,4          
                1 51 1,3            
                  1 60 2,3    
                1 49 1,1            
              1 61 2,5          
                        1 55 2    
                  1 41 0,8    
                1 66 3.0            
                  1 71 3,5    
                        1 66 2,7    
1 10-aug 8.00 15 16 10 mulet 0             9
                        1 81 5,8    
              1 53 1,7          
                1 47 1.0            
              1 57 2.0          
1 10-aug 16 19 15 10 mulet 0                 56
              1 42 0,8          
                        1 66 6,1    
                  1 44 1.0    
                1 55 1,8            
              1 56 1,8          
                1 60 2.0            
                  1 52 1,6    
                1 57 1,9            
              1 66 3,2          
                        1 43 1.0    
                  1 47 1,1    
                1 47 1.0            
              1 53 1,7          
                1 45 1.0            
              1 62 2,3          
                1 56 1,6            
                  1 63 2,8    
1 11-aug 8.00 14 14 10 mulet 0                 10
              1 47 1.0          
                        1 52 1,7    
              1 52 1,5          
                        1 42 0,9    
              1 42 1.0          
                1 53 1,7            
              1 59 2,2          
                1 56 2.0            
                  1 76 3,9    
                1 49 1,3            
1 11-aug 16.00 20 15 10 mulet 0             65
                1 51 1,3            
              1 58 1,9          
                1 42 0,9            
              1 54 2.0          
                1 48 1,2            
                  1 50 1,4    
                1 50 1,5            
              1 59 2,4          
                        1 58 2,2    
                  1 48 1,2    
                1 63 2,9            
                  1 42 0,9    
1 12-aug 08:00 10 11 8 mulet 0 1 57 2,2           8
              1 56 1,8      
                1 56 1,8            
              1 57 2,1      
                        1 67 2,7    
1 12-aug 16:00 20 16 10 regn 10 1 57 2,2         26
                1 62 2,5            
              1 48 1,3          
                1 46 1            
              1 62 2,5          
                1 52 1,6            
              1 53 1,6          
                1 50 1,3            
              1 61 2,8      
                1 64 2,6            
              1 51 1,6      
                        1 42 0,9    
                  1 50 1,3  
                        1 50 1,5    
                  1 56 1,7  
                        1 56 1,7    
                  1 47 1,2  
                        1 46 1,2    
              1 66 3,2      
1 13-aug 08:00 12 14 20 mulet 6 1 75 4           3
              1 53 1,7      
                1 59 2,2            
              1 59 1,8      
                        1 46 1    
                  1 51 1,3  
                        1 62 2,4    
                  1 67 2,7  
                        1 75 4,1    
                  1 68 3,2  
                        1 58 2    
1 13-aug 16:00 15 13 10 mulet 0 1 65 3,1     11
                1 42 0,9            
              1 51 1,5      
                1 61 2,2            
                  1 48 1,3  
                        1 48 1,5    
                    1 58 2  
                        1 49 1,5    
1 14-aug 08:00 11 12 8 mulet 0 1 53 1,5       11
1 14-aug 16:00 14 12 8 mulet 0 1 45 0,9            
              1 57 2,2        
                1 51 1,5            
1 15-aug 08:00 11 11 8 klart 0           4
1 15-aug 16:00 14 11 9 sol 0 1 69 3,4           18
              1 48 1,3        
                1 50 1,3            
1 16-aug 08:00 11 11 10 mulet 0           10
1 16-aug 16:00 14 10 10 mulet 2 1 58 2,7           30
              1 55 2        
                1 49 1,3            
                  1 47 1,1    
                        1 61 2,7    
                  1 47 1,2    
1 17-aug 08:00 14 12 10 mulet 0 1 62 2,5           5
              1 71 3,6          
                1 55 2            
                  1 46 1,2    
                        1 65 3,2    
                  1 46 1,2    
                        1 67 3,3    
                  1 46 1,1    
                        1 43 1    
1 17-aug 16:00 16 12 10 mulet 0 1 57 1,9         53
                1 60 2,3            
              1 53 1,8          
                1 53 1,9            
                  1 48 1,5    
                        1 61 2,4    
                  1 65 3,2    
                        1 52 1,5    
                  1 46 1,2    
                        1 49 1,3    
                  1 44 1    
1 18-aug 08:00 15 12 10 mulet 0 1 69 3,6           5
              1 63 2,7          
                1 64 3,1            
              1 56 2          
                        1 58 2,1    
1 18-aug 16:00 20 13 10 sol 0 1 56 2         66
                1 58 2,5            
              1 42 0,9          
                1 41 0,9            
              1 53 1,5          
                1 58 2,2            
              1 50 1,2          
                1 47 1,1            
                    1 47 1,2    
                        1 57 2,2    
                      1 45 1    
1 19-aug 08:00 10 13 8 mulet 0 1 53 1,5         3
1 19-aug 16:00 20 13 9 mulet 0                 14
                1 53 1,7    
                1 49 1,1            
          1 52 1,4          
                1 50 1,3            
                1 44 1.0    
                1 61 2,6            
          1 43 1.0          
                        1 56 1,6    
          1 55 1,7          
                1 48 1,3            
          1 58 2,2